เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การปรับปรุงการเลี้ยงแม่โค โดยใช้คะแนนสภาพร่างกายของโคมีชีวิต

เรียบเรียงโดย นายยอดชาย ทองไทยนันท์

คะแนนสภาพร่างกาย

คะแนนสภาพร่างกายโคที่ใช้กันอยู่มากมีแบบ 5 คะแนน และแบบ 9 คะแนน แบบ 5 คะแนนมีความแตกต่าง ระหว่างแต่ละสภาพมากเกินไป และถ้าใช้จำแนกสัตว์ในฝูงขนาดเล็กสามารถทำให้เกิดความผิดพลาดในการ แปรผลเชิงสถิติในงานวิชาการได้มาก แบบ 9 คะแนน มีข้อดีคือสภาพโคแต่ละคะแนนยังคงแตกต่างกันอย่าง เห็นได้ชัดเจนอยู่ และหากผู้สังเกตให้คะแนนผิดพลาดไปบ้างก็ทำให้การแปรผลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ไม่เกิด ความแตกต่างกันมากนัก ดังนั้นในที่นี้จึงขอแนะนำให้ใช้แบบ 9 คะแนน ซึ่งแนะนำโดยมหาวิทยาลัยเท็กซัส เอ. แอนด์.เอ็ม. และศูนย์ปศุสัตว์นานาชาติ สำหรับอัฟริกา ซึ่งเป็นการจำแนกลักษณะตามสภาพของโคซึ่งใกล้เคียงกับสภาพการเลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่ในบ้านเรา

หลักการจำแนกของระบบ 9 คะแนน คือ คะแนน 1 ถึง 3 เป็นพวกอยู่ในสภาพผอม คะแนน 4 ถึง 6 เป็นพวกมี สภาพปานกลางและคะแนน 7 ถึง 9 เป็นพวกมีสภาพอ้วน

ควรให้คะแนนโคในตอนเช้า โดยตอนกลางคืนก่อนหน้านั้นไม่ควรให้โคได้ดื่มน้ำและกินอาหาร โดยเฉพาะ ถ้าโคได้ดื่มน้ำมากจะทำให้ดูอ้วนกว่าปกติ

» การสังเกตความสมบูรณ์ของร่างกายโค
» คะแนนสภาพร่างกาย
» การใช้ประโยชน์จากการให้คะแนน
» การให้อาหารเสริม
» ความหมายคะแนนสภาพร่างกาย
» การปรับวิธีการให้อาหาร

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย