เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การปรับปรุงการเลี้ยงแม่โค โดยใช้คะแนนสภาพร่างกายของโคมีชีวิต

เรียบเรียงโดย นายยอดชาย ทองไทยนันท์

การสังเกตความสมบูรณ์ของร่างกายโค

ความสมบูรณ์ของร่างกายโคมีชีวิตสามารถดูได้จากสภาพอ้วนผอมหรือการสะสมไขมันของสัตว์ซึ่งสามารถ สัมผัสได้ โดยการใช้มือกดดูตรงร่างกายสัตว์ สองจุด คือ

  1. บริเวณหนือสันหรือบั้นเอวของสัตว์ โดยสามารถคลำดูปลายกระดูกซี่โครงสั้น ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังจำนวนประมาณ 6 ชิ้น ต่ออยู่ระหว่างกระดูกซี่โครงกับกระดูกสะโพก
  2. บริเวณโคนหาง

ความหนาของไขมันที่สะสมตรงจุดที่ 1 สัมผัสได้โดยวางฝ่ามือทาบบนบั้นเอวระหว่างซี่โครงซี่สุดท้ายกับกระดูก เชิงกราน ใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงไปเพื่อสัมผัสกับปลายกระดูกซี่โครงสั้น (ตามภาพที่ 2) ส่วนบริเวณโคนหางตรง จุดที่ 2 สามารถใช้นิ้วมือสัมผัสได้เช่นเดียวกันจากการมองดูลักษณะภายนอกและการใช้มือคลำดูปลายกระดูกส่วนต่าง ๆ ดังกล่าว สามารถนำมาจำแนก สภาพร่างกายของโคออกเป็นคะแนนได้ ปกติถ้าโคไม่มีขนหนาปุกปุยแล้วการมองดูแต่เพียงอย่างเดียวก็สามารถให้คะแนนได้อย่างแม่นยำแล้ว

» การสังเกตความสมบูรณ์ของร่างกายโค
» คะแนนสภาพร่างกาย
» การใช้ประโยชน์จากการให้คะแนน
» การให้อาหารเสริม
» ความหมายคะแนนสภาพร่างกาย
» การปรับวิธีการให้อาหาร

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย