เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ประมง

การเพาะเลี้ยงตะพาบน้ำพันธุ์ไต้หวัน

กองส่งเสริมการประมง กรมประมง

แหล่งกำเนิดและการแพร่กระจาย

ตะพาบน้ำที่พบในประเทศไทย มี 5 ชนิด

1. Trionyx cortilageneus (Bodd) ตะพาบหรือปลาฝา ตะพาบชนิดนี้มีขนาดใหญ่ประมาณ 2 ฟุตกระดองออกสีเขียว บางทีมีจุดสีเหลือง ปกติมีจุดสีดำ 2-3 จุด จุดดำนี้รูปร่างไม่แน่นอน แต่มีขอบสีเหลือง หัวมีจุดเหลืองทั่วไป ตัวผู้ด้านท้องมีสีขาว ส่วนตัวเมียจะมีสีเทา ชนิดนี้พบทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทางตอนใต้ของพม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

2. Trionyx nakornsrithammarajensis (wirot) ตะพาบข้าวตอก เป็นตะพาบน้ำขนาดเล็ก กระดองมีรูปร่างกลม มีผิวเรียบ กระดองหัว เท้ามีสีเขียวเข้ม แต่มีจุดสีเหลืองกระจายอยู่ทั่วไป ส่วนท้องมีสีขาวออกไปทางสีครีม พบในแถบภาคใต้ของประเทศไทย

3. Chitra indica Gray ตะพาบม่านลาย ตะพาบชนิดนี้มีขนาดใหญ่มาก มีกระดองยาวถึง 6 ฟุตมีหัวเล็กและลำคอยาว จมูกค่อนข้างสั้นยาวเล็กมากจะมีแถบสีเหลืองปนน้ำตาลบนส่วนหัวและกระดองอย่างชัดเจน
แถบจะพาดผ่านส่วนหัวยาวอย่างต่อเนื่องมาบนกระดอง ส่วนท้องจะมีสีขาวหรือขาวอมชมพู พบในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรี

4. Dogania subpiana (Geoffroy) ตะพาบแก้มแดง เป็นพันธุ์ที่เล็กที่สุดกระดองยาว 9-10 นิ้วกระดองเป็นสีเทา มีจุดดำเล็ก ๆ ประปรายส่วนหัวเป็นสีเทา ด้านของคอจะเป็นสีแดง ทั้งสองข้างท้องมีสีขาวหรือสีเทา พบแถบจังหวัดกาญจนบุรี ตาก ทางภาคใต้ จังหวัดชุมพร และนครศรีธรรมราช

5. Pelochelys bibroni (Owen) ตะพาบหัวกบ เป็นตะพาบที่มีขนาดใหญ่อีกชนิดหนึ่ง รองมาจากตะพาบม่านลายขณะที่ตัวยังเล็กอายุน้อยจะมีสีเขียวจุดเหลืองประทั่วกระดอง พออายุมากขึ้นกระดองจะเปลี่ยนเป็นสีมะกอกเข้มหัวและคอมีสีมะกอกปนเทา เท้าเป็นสีเทา เล็บเป็นสีขาว พบในจังหวัดตาก พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพฯ กาญจนบุรี และนครศรีธรรมราช

ตะพาบน้ำพันธุ์ไต้หวัน (Trionyx sinensis)

ตะพาบไต้หวันมีกระดองเป็นรูปรีเล็กน้อย ลักษณะโครงร่างแบบผิวกระดองเรียบมีกระดองส่วนที่นิ่มหรือเชิงค่อนข้างมาก มีหัวใหญ่ คอยาวมากปากแหลม ฟันคมและแข็งแรง เมื่อยังเล็กกระดองเป็นสีเขียวเข้มด้านท้องจะมีสีส้มและสีดำสลับ 5-6 ตำแหน่ง เมื่อโตเต็มวัยกระดองจะเป็นสีเขียวอมเหลือง บริเวณเชิงตจะมีสีเหลืองเห็นได้ชัดเจน ตรงกลางกระดองจะมีรอยขีดขวางลำตัว
6 - 7 ขีด ส่วนท้องอ่อนนุ่มมีสีขาวอมชมพูหรือสีเหลืองอ่อน ๆ ตะพาบไต้หวันมีนิสัยดุร้าย

สาเหตุที่ทำให้มีการเลี้ยงตะพาบพันธุ์ไต้หวัน เพราะมีไข่ดกและวางไข่ปีละประมาณ 7-9 เดือนสามารถเลี้ยงเป็นตะพาบเนื้อโดยใช้ระยะเวลาเลี้ยง8-12 เดือน จับจำหน่ายได้ราคาดี

ลักษณะเพศของตะพาบน้ำ

ตัวผู้จะมีลักษณะยาวเรียว ลำตัวบางกว่าตัวเมีย ตัวผู้หางจะยาวกว่าหางตัวเมีย หางจะยาวยื่นออกมาพ้นกระดอง ตัวเมียจะโตกว่าตัวผู้เมื่อมีอายุเท่ากัน ถ้าเอามือลูบที่กระดองตัวเมียจะสากกว่าตัวผู้ ซึ่งสังเกตได้เมื่อตะพาบมีน้ำหนักตั้งแต่ 3 ขีดขึ้นไป ตะพาบจะผสมพันธุ์ได้ดีต้องมีอายุ 18 เดือนขึ้นไป ถ้าอายุไม่ครบไข่ออกมาไม่ค่อยสมบูรณ์การฟักจะไม่ดีมีไข่เสียมาก

» แหล่งกำเนิดและการแพร่กระจาย
» การผสมพันธุ์และการวางไข่
» การเลี้ยงตะพาบน้ำและบ่อเลี้ยงตะพาบน้ำ
» อาหารตะพาบน้ำ
» ศัตรูของตะพาบน้ำ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย