เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ภาชนะบรรจุอาหาร

โดย กลุ่มงานเคหะกิจเกษตร กองพัฒนาการบริหารงานเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

อาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน

หลักการทำผลิตภัณฑ์อาหารประเภทนี้ คือ หลังจากการบรรจุอาหารและปิดภาชนะแล้ว จะทำการฆ่าเชื้ออาหารพร้อมภาชนะบรรจุ โดยใช้ความร้อนอาจใช้อุณหภูมิน้ำเดือดหรือสูงกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของอาหาร ดังนั้น ถ้าจะบรรจุอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง จะต้องศึกษาวิธีการฆ่าเชื้อ และเวลาที่ใช้ สำหรับอาหารแต่ละชนิด

คุณสมบัติของภาชนะที่ใช้บรรจุ

1. ความสามารถทนต่อความร้อนและความดันสูงได้

2. การไม่เปลี่ยนแปลงสภาพระหว่างการฆ่าเชื้อ และสามารถเก็บรักษาได้เป็นเวลานาน โดยคุณภาพของอาหารไม่เปลี่ยนแปลง

3. การปิดผนึกต้องปิดสนิทไม่รั่ว หรือปริแตก อันจะเป็นช่องทางให้เชื้อโรคจุลินทรีย์ต่างๆ จากภายนอกเข้าสู่ภาชนะบรรจุแล้วทำให้อาหารเสียได้

ชนิดภาชนะบรรจุอาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน

1. กระป๋องโลหะ ทำจากแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก หรือ แผ่นเหล็กทินฟรีหรือแผ่นอลูมิเนียม มักทำเป็นรูปทรงกระบอก และรูปทรงสี่เหลี่ยม การบรรจุอาหารบางประเภทจำเป็นต้องมีการเคลือบแลคเกอร์ที่ผิวด้านในของกระป๋องด้วย เพื่อป้องกันมิให้เกิดปฏิกิริยากับอาหาร แลคเกอร์ที่ใช้มีหลายประเภท ต้องเลือกให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของอาหาร

2. ขวดแก้ว แก้วเป็นวัสดุเฉื่อย (inert) ไม่ค่อยเกิดปฏิกิริยากับอาหารที่บรรจุอยู่ ดังนั้นขวดแก้วจึงไม่มีการเคลือบแลคเกอร์เหมือนกระป๋อง ส่วนที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ ฝาที่ปิดขวดแก้ว โดยเลือกใช้ชนิดที่สามารถทนความร้อนและความดันได้ ตัวอย่างอาหาร เช่น ข้าวโพดฝักอ่อนในน้ำเกลือ สะตอในน้ำเกลือ หน่อไม้ในน้ำเกลือ

3. รีทอร์ทเพาซ์ (retort pouch) เป็นถุงที่ทำจากวัสดุอ่อนตัวหลายชั้นประกบกัน โครงสร้างทั่วไปคือ polyester, aluminium foil, polyropylene เป็นภาชนะบรรจุที่ได้รับความนิยมสูงมาก ในประเทศญี่ปุ่นและทวีปยุโรป เนื่องจากน้ำหนักเบากินเนื้อที่น้อยในการเก็บรักษา นอกจากนั้นอาหารใน retort pouch มีคุณภาพด้านกลิ่นรสดีกว่าที่บรรจุในกระป๋อง เพราะอาหารใน retort pouch ใช้เวลาในการฆ่าเชื้อโรคสั้นกว่าในกระป๋อง ตัวอย่างอาหาร เช่น แกงเนื้อ เนื้อปลาในน้ำมันพืช หน่อไม้ในน้ำเกลือ สะตอในน้ำเกลือ

» ประเภทของภาชนะบรรจุอาหาร
» การเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหาร
» ลักษณะของภาชนะบรรจุอาหาร
» ประเภทภาชนะบรรจุ (เพื่อการขายปลีก)
» อาหารสด
» อาหารแห้ง
» อาหารแช่แข็ง
» อาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
» อาหารฉายรังสี
» อาหารหมักดอง
» อาหารที่มีไขมันสูง
» อาหารที่มีกลิ่นเฉพาะ
» อาหารเหลวหรือกึ่งเหลว
» อาหารบรรจุระบบปลอดเชื้อ
» การบรรจุผักและผลไม้สดเพื่อการส่งออก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย