เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ภาชนะบรรจุอาหาร

โดย กลุ่มงานเคหะกิจเกษตร กองพัฒนาการบริหารงานเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

อาหารหมักดอง

อาหารประเภทนี้มีความเป็นกรดสูง บางครั้งมีความเค็มสูงด้วย ภาชนะบรรจุที่ใช้จึงต้องทำจากวัสดุที่สามารถทนกรด และทนเกลือได้ ไม่ก่อนอันตรายแก่ผู้บริโภค

ชนิดภาชนะบรรจุอาหารหมักดอง

1. ขวด/โหลแก้ว แก้วมีคุณสมบัติ ทนกรดและทนเกลือได้ดีที่สุด อาหารหมักดองใส่ภาชนะที่ทำด้วยแก้วจะปลอดภัยที่สุด เช่น น้ำปลา น้ำส้ม เต้าเจี้ยว ขิงดอง ผักผลไม้ดอง น้ำผลไม้ต่างๆ

2. กระป๋อง หรือ ปี๊บ ต้องใช้ชนิดที่เคลือบแลคเกอร์ ชนิดทนกรดหรือเกลือได้ เช่น หน่อไม้ดองเปรี้ยวอัดปี๊บ ซีเซ็กฉ่าย ผักดองกระป๋อง

3. ถุง หรือ ภาชนะ พลาสติก พลาสติกที่ใช้มีทั้ง PE และ PVC แต่ส่วนใหญ่ใช้ PE แต่ทั้งนี้ต้องเลือกใช้ชนิดที่สามารถสัมผัสกับอาหารได้โดยไม่ก่ออันตรายต่อร่างกาย ถ้าเป็นถุงพลาสติกจะต้องใช้ถุงประกบ 3 ชั้น (laminated) และพลาสติกชั้นที่สัมผัสกับอาหารสามารถทนกรดได้ พลาสติกที่ใช้ทำภาชนะถ้าผลิตไม่ถูกต้องสารบางชนิดซึ่งเป็นพิษจะละลายออกมาไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค อาหารดองในโหลพลาสติก ถ้าเก็บไว้นานกลิ่นจะเปลี่ยนไปไม่หอม

4. เซรามิค ไห หรือ โอ่งเคลือบ ภาชนะบรรจุชนิดนี้ใช้กันมาตั้งแต่ในอดีต เพราะบรรจุได้มากและใช้เวียนได้หลายครั้ง ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการบรรจุขายส่ง

5. โลหะเคลือบ ภาชนะเหล็กเคลือบสี ส่วนใหญ่ใช้กับอาหารหมักดองเพื่อการขายปลีกมากกว่า เช่น หม้อเคลือบ กะละมังเคลือบ เป็นภาชนะที่ใช้สารเคมีเคลือบบนพื้นผิวโลหะแล้วเพื่อป้องกันการสึกกร่อนที่ใช้เป็นภาชนะบรรจุ

» ประเภทของภาชนะบรรจุอาหาร
» การเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหาร
» ลักษณะของภาชนะบรรจุอาหาร
» ประเภทภาชนะบรรจุ (เพื่อการขายปลีก)
» อาหารสด
» อาหารแห้ง
» อาหารแช่แข็ง
» อาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
» อาหารฉายรังสี
» อาหารหมักดอง
» อาหารที่มีไขมันสูง
» อาหารที่มีกลิ่นเฉพาะ
» อาหารเหลวหรือกึ่งเหลว
» อาหารบรรจุระบบปลอดเชื้อ
» การบรรจุผักและผลไม้สดเพื่อการส่งออก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย