เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

เครื่องมือห่อผลไม้แบบพัฒนา

การใช้งาน

นำถุงกระดาษที่ทำจากถุงปูนที่มีขนาดพอเหมาะสมกับตะกร้อแต่สูงกว่าเล็กน้อย ใส่ลงในตะกร้อ ใช้ลวดขนาดเล็กพันรอบปากถุงเหนือตะกร้อ หรือให้ชิดขอบบนของตะกร้อที่ปลายของลวดข้างหนึ่ง ให้ทำเป็นห่วง โดยพันคอหลายๆรอบให้แข็งแรงสำหรับเป็นบ่วงรัดปากถุงส่วนปลายลวดอีกข้างหนึ่ง พันรอบปากถุงแล้วร้อยผ่านห่วงแรกและร่องไม้ไผจากนั้นทำเป็นห่วงอีกเช่นกันแต่พันน้อยรอบกว่า ห่วงแรกนำตะของ.คล้องเข้ากับห่วงนี้เม้มพับปากถุงลงกับเส้นลวดไม่ให้หลุดออกจากปากถุงขณะสอย ไม้ขึ้นไปห่อเสร็จแล้ว ให้ดึงเชือกสายชักลวดที่พันรอบปากถุงก็จะถูกดึงโดยตะขอที่ผูกติดกับสายชัก เมื่อลวดรัดรอบปากถุงแน่นแล้วห่วงทางด้านปลายที่พันไว้หลวมๆ ก็จะหลุดออกเองควรมีการทดสอบ การพันห่วง โดยดูจากขนาดของลวดที่จะใช้และควรฝึกให้ชำนาญก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง

ประโยชน์

  • ช่วยลดต้นทุนการผลิต และลดการใช้สารเคมีที่มีราคาแพง
  • ช่วยประหยัดแรงงาน
  • ทำให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
  • จะทำให้ผลผลิตสวยงาม น่ารับประทาน ซื้อง่ายขายคล่อง

» ส่วนประกอบ
» วิธีประกอบ
» การใช้งาน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย