เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

เครื่องเกี่ยวนวดข้าว

โดย รศ.วิชา หมั่นทำการ
ศูนย์เครื่องกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การบำรุงรักษา

1.การบำรุงรักษาทุกวัน
โดยการตรวจเช็คน้ำมันเครื่องและน้ำในหม้อน้ำ และตรวจเช็คสายพานความตึงของสายพานต่าง ๆ หลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จในตอนเย็นทุกครั้งแล้วให้ เปิดฝาเครื่องนวดข้าวทำความสะอาดตะแกรงลูกนวด

2.การบำรุงรักษาอาทิตย์ละครั้ง
โดยการอัดจาระบี ลูกปืน จุดหมุนต่าง ๆ เพลา มูเล่

3.การบำรุงรักษาเดือนละครั้ง
ตรวจเช็คความตึงของสายพานตีนตะขาบ ถ้าย่นให้เร่งหัวน๊อตให้ตึงและเช็คน้ำมันในตัวไฮโดรลิค ควรเต็มถัง

4.การบำรุงรักษา 3 เดือนต่อครั้ง
โดยการเปลี่ยนไส้กรอง ไฮโดรลิค เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สายพานบางเส้น ไส้กรองอากาศ น้ำในหม้อน้ำ และตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง น้ำมันดีเซลเครื่อง ก็ต้องเติมให้เต็มตลอดเวลา ถ้าสายพานเครื่องเกี่ยว ลูกนวดหย่อนก็ต้องเร่งให้ตึง ในส่วนน้ำกลั่นของแบตเตอรีก็ต้องเติมให้เต็ม หมั่นอัดจาระบีส่วนต่าง ๆ เช่น ลูกปืน พัดลม มู่เล่ต่าง ๆ และหยอดน้ำมันเครื่อง ล้อโน้มข้าว กรรไกรตัดต้นข้าว

5.การบำรุงรักษา 6 เดือนต่อครั้ง
ตรวจเช็คความสึกของแผ่นคลัช เลี้ยวซ้ายขวา และผ้าเบรค

» การวิจัยและพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวในประเทศไทย
» เครื่องเกี่ยวข้าวต้นแบบ
» ลักษณะสำคัญของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบ
» ขั้นตอนการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบ
» การทดสอบประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยว
» ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวต้นแบบ
» การบำรุงรักษา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย