เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การให้อาหารโคเนื้อและการจัดการทุ่งหญ้า

การเก็บถนอมอาหารสัตว์ไว้ใช้ในฤดูแล้ง

การทำหญ้าแห้ง

หมายถึง การเก็บหญ้าหรือถั่ว โดยนำมาทำให้แห้ง โดยมีความชื้นประมาณไม่เกิน 15% โดยกรรมวิธีใดๆ ก็ตาม ซึ่งโดยทั่วไปนิยมใช้แสงแดดในการทำให้แห้ง พืชหญ้าที่เหมาะสำหรับทำหญ้าแห้งได้การทำหญ้าแห้ง ควรทำในช่วงที่มีแสงแดดพอเพียง โดยการตัดหญ้า การทำหญ้าแห้ง ควรทำในช่วงที่มีแสงแดดพอเพียง โดยการตัดหญ้าในช่วงที่กำลังออกดอก จะได้หญ้าที่มีคุณค่าทางอาหารสูงที่สุดและได้หญ้าแห้งที่มีคุณภาพดีด้วย เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ เครื่องตัดหญ้า เครื่องคราดหญ้าและเครื่องอัดฟ่อนหญ้า โดยตัดหญ้าตากแดดประมาณ 1-2 แดด แล้วจึงใช้เครื่องคราดหญ้าให้เป็นแถวตากอีก 1 วัน แล้วจึงใช้เครื่องอัดฟ่อนหญ้า อัดเป็นฟ่อนประมาณ 15-20 ก.ก./ฟ่อน แล้วตากอีก 1-2 แดด แล้วค่อยขนไปเก็บไว้ในโรงเก็บ หญ้าแห้งคุณภาพดีจะยังคงมีสีเขียว กลิ่นหอม ไม่แข็งกระด้าง มีโปรตีนประมาณ 9-10% ซึ่งเมื่อเทียบกับฟางข้าว จะมีโปรตีน 1-2% เท่านั้น

การทำหญ้าหมัก

หมายถึง การเก็บหญ้าไว้ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน โดยจะได้หญ้าที่มีรสเปรี้ยว กลิ่นหอมและอยู่ในสภาพที่อ่อนนุ่ม หรือในสภาพอวบน้ำเช่นเดียวกับหญ้าสด ทำให้สัตว์กินได้มาก ย่อยได้ง่ายกว่าหญ้าแห้งพืชที่เหมาะสำหรับทำหญ้าหมัก ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง โดยตัดพืชดังกล่าวในช่วงที่กำลังเป็นน้ำนมโดยเครื่องตัดหรือใช้แรงคนตัด แล้วนำมาสับเป็นชิ้นเล็กๆ ประมาณ 1-2 นิ้ว แล้วนำมาใส่หลุมอัดแน่น เพื่อไล่อากาศออกให้หมด ควรเติมกากน้ำตาลหรือข้าวโพดป่นลงไปด้วย โดยใช้กากน้ำตาล 20-25 ก.ก./หญ้า 1 ตัน เมื่อใส่หญ้าและอัดจนเต็มหลุมแล้วควรปิดปากหลุมด้วยผ้าพลาสติก แล้วกลบดินให้หนาประมาณ 1 ฟุต เพื่อกันน้ำและไม่ให้อากาศเข้าสู่หลุมหมักได้ ทำการหมักไว้ประมาณ 30 วัน จึงสามารถเปิดไปใช้ได้ หญ้าหมักที่ดีจะมีสีเหลืองอมเขียวกลิ่นหอม มีความชื้นประมาณ 80% มีค่าความเป็นกรด-ด่างประมาณ 4.2-4.5 ไม่มีราหรือกลิ่นบูดเน่า ไม่มีเมือก หญ้าหมักสีดำไม่ควรนำไปให้โคกิน โคจะกินหญ้าหมักได้ 10-15 ก.ก./วัน

การทำฟางปรุงแต่ง

หมายถึง ยูเรีย และน้ำ มาหมักในอัตราส่วนที่เหมาะสม โดยใช้ฟางแห้ง 100 ก.ก. ยูเรีย 6 ก.ก. และน้ำ 100 ลิตร มาหมักนานประมาณ 3 สัปดาห์ แล้วจึงนำมาตากแดดให้แห้งเพื่อลดก๊าซแอมโมเนียออกให้หมดก่อนนำไปให้สัตว์กิน วิธีทำฟางปรุงแต่งทำได้โดยเอาพลาสติกปูรองพื้นหรืออาจทำในบ่อคอนกรีตก็ได้ แล้วนำฟางมาวางในบ่อ ประมาณ 100 ก.ก. แล้วนำน้ำเปล่ามารดให้ชุ่มประมาณ 3 ปีบ (60 ลิตร) พยายามทำให้ฟางเปียกน้ำให้ดีที่สุด แล้วนำน้ำอีก 2 ปีบ (40 ลิตร) ผสมปุ๋ยยูเรียปีปละ 3 ก.ก. มารดซ้ำอีกโดยรดให้เปียกชุ่มทั้งกอง แล้วนำผ้าพลาสติกมาคลุมให้มิดชิดไม่ให้ก๊าซแอมโมเนียระเหยออกได้ การทำเพื่อให้ฟางและน้ำเข้ากันได้ดี ควรทำเป็นชั้นๆ ขึ้นไป ฟางที่หมักแล้วจะทำให้มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 4 เท่าตัวเพราะปกติฟางจะมีโปรตีนประมาณ 1.5-2% เท่านั้น

» การให้อาหารและการจัดการทุ่งหญ้า
» หลักในการให้อาหารโคเนื้อ
» การปฏิบัติบำรุงรักษาแปลงหญ้า
» แปลงหญ้าสวนครัว
» ประเภทของอาหารโคเนื้อ
» พืชอาหารสัตว์
» พันธุ์หญ้าและถั่วที่ใช้เลี้ยงสัตว์
» การเก็บถนอมอาหารสัตว์ไว้ใช้ในฤดูแล้ง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย