เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การให้อาหารโคเนื้อและการจัดการทุ่งหญ้า

แปลงหญ้าสวนครัว

หมายถึง หญ้าที่ปลูกในพื้นที่เล็กน้อย หลังบ้านหรือในพื้นที่จำกัดตามหัวไร่ปลายนา ได้รับการบำรุงรักษาและตัดใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์

การทำหญ้าสวนครัว เป็นการเตรียมหญ้าสดไว้เสริมอาหารโค-กระบือ เป็นการเสริมอาหารขึ้นดีสำหรับสัตว์ เหมาะสำหรับเลี้ยงโค-กระบือ ครอบครัวละ 2-3 ตัว หญ้าที่เหมาะทำหญ้าสวนครัว ได้แก่ หญ้ากินนี เนเปียร์ ถั่วเตมาลาและหญ้ารูซี่ สำหรับในที่ลุ่ม ความชื้นสูง ควรใช้หญ้ามอริซัสหรือหญ้าขน โดยสรุปแล้วการใช้หญ้าที่มีอายุค้างปี เพราะไม่ต้องปลูกใหม่ การตัดเลี้ยงสัตว์ ควรตัดเมื่อหญ้ายังอ่อนอยู่ อายุประมาณ 35-40 วัน ให้โคกินประมาณ 10 ก.ก./ตัว เสริมให้กินกับหญ้าธรรมชาติหลังจากตัด 2-3 ครั้ง ควรใส่ปุ๋ย ทั้งปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมีให้กับหญ้าด้วย การปลูกหญ้าสวนครัว การปลูกไม้ยืนต้นตามริมรั้ว เช่น กระถิน แค ทองหลางหรือถั่วแระ เป็นอาหารเสริมโปรตีนกับสัตว์ ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง

» การให้อาหารและการจัดการทุ่งหญ้า
» หลักในการให้อาหารโคเนื้อ
» การปฏิบัติบำรุงรักษาแปลงหญ้า
» แปลงหญ้าสวนครัว
» ประเภทของอาหารโคเนื้อ
» พืชอาหารสัตว์
» พันธุ์หญ้าและถั่วที่ใช้เลี้ยงสัตว์
» การเก็บถนอมอาหารสัตว์ไว้ใช้ในฤดูแล้ง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย