เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การให้อาหารโคเนื้อและการจัดการทุ่งหญ้า

หลักในการให้อาหารโคเนื้อ

การให้อาหารเพื่อการเจริญเติบโตของสัตว์นั้น สัตว์จะนำเอาอาหารไปใช้ในการขยายตัวของโครงกระดูกและเนื้อเยื่อของร่างกายในวัยเล็กจนถึงขนาดโตเต็มวัย ในโคจะโตเต็มวัยเมื่ออายุประมาณ 5 ปี หลังจากนั้นสัตว์ก็จะหยุดการเจริญเติบโต แต่สัตว์จะมีการเพิ่มน้ำหนักต่อไปอีก ซึ่งจะเป็นการสะสมของไขมันเกือบล้วนๆ หรือที่ว่าสัตว์อ้วนนั้นเอง เพราะฉะนั้นในช่วยการเจริญเติบโตของลูกโค ควรได้รับอาหารแร่ธาตุอย่างพอเพียง โดยเฉพาะแคลเซี่ยมและฟอสฟอรัสอาหารแร่ธาตุอย่างง่าย อาจทำได้โดยใช้เกลือ 1 ส่วน กระดูกป่น 1 ส่วน และเปลือกหอยป่น 1 ส่วนผสมกันตั้งไว้ให้สัตว์กินตลอดเวลาก็ได้ ในช่วงที่หญ้าขาดแคลนควรให้อาหารเสริม หรืออาหารผสมที่มีโปรตีนประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ ให้กินในปริมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว

สำหรับโคที่อยู่ในระยะสืบพันธุ์นั้น ถ้าได้รับอาหารไม่เพียงพอมักจะมีการสืบพันธุ์ไม่ปกติ เช่น เป็นสัด ช้ากว่าปกติ การสร้างไข่ และอสุจิไม่สมบูรณ์ ทำให้แม่ไม่อาจะติดลูกได้ หรือแม่สัตว์ที่ตั้งท้องแล้วอาจทำให้การเจริญของลูกอ่อนในท้องไม่เจริญหรือสมบูรณ์พอ หรือจะแท้งได้ในที่สุด สำหรับแม่โคอุ้มท้องนั้น ในระยะ 1-6 เดือนแรก การเจริญของลูกอ่อนในท้องจะเจริญไปอย่างช้าๆ แต่ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายก่อนคลอด การเจริญของลูกอ่อนในท้องจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ช่วงนี้ควรให้โคได้รับอาหารอย่างน้อยพอเพียง โดยเฉพาะอาหารพวกแร่ธาตุ (แคลเซี่ยมและฟอสฟอรัส) เพราะต้องใช้ในการสร้างลูกอ่อน ถ้าสัตว์ได้รับแคลเซียม ฟอสฟอรัส ไม่พอสัตว์ก็จะดึงเอาแร่ธาตุจากแม่ไปใช้จะทำให้แม่โคขาดแคลเซี่ยม ซึ่งจะมีผลเมื่อแม่โคคลอดทำให้เกิดอาการไข้นม และอาจมีผลทำให้เกิดรกค้างในโคด้วย ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากสัตว์ได้รับอาหารมากเกินไปคือทำให้สัตว์อ้วน ก็จะมีผลได้ในระบบการสืบพันธุ์ คือจะทำให้ไขมันไปหุ้มรับไข่ทำให้ไข่ตกลงมาไม่ได้ หรือไขมันไปอุดตันตามท่อน้ำไข่หรือปีกมดลูก ทำให้ไข่ที่ตกลงแล้วไม่สามารถเดินทางมาผสมกับอสุจิของตัวผู้ได้ ทำให้โคนั้นไม่สามารถติดท้องได้เช่นเดียวกัน

» การให้อาหารและการจัดการทุ่งหญ้า
» หลักในการให้อาหารโคเนื้อ
» การปฏิบัติบำรุงรักษาแปลงหญ้า
» แปลงหญ้าสวนครัว
» ประเภทของอาหารโคเนื้อ
» พืชอาหารสัตว์
» พันธุ์หญ้าและถั่วที่ใช้เลี้ยงสัตว์
» การเก็บถนอมอาหารสัตว์ไว้ใช้ในฤดูแล้ง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย