เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การให้อาหารโคเนื้อและการจัดการทุ่งหญ้า

การให้อาหารและการจัดการทุ่งหญ้า

อาหารสัตว์ หมายถึง สิ่งที่สัตว์กินเข้าไปตามปกติในแต่ละวันแล้วได้รับโภชนะที่จำเป็น ในการสร้างเนื้อเยื่อต่างๆ ตลอดจนบำรุงร่างกายให้สุขภาพสมบูรณ์ ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด หรือสึกหรอรวมทั้งให้ผลผลิตตามชนิดของสัตว์นั้นๆ และไม่เป็นพิษกับสัตว์ด้วย

อาหาร นับเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจการเลี้ยงโคได้รับผลสำเร็จ แม้ว่าโคจะเป็นโคพันธุ์ดีเพียงใดก็ตาม ถ้าได้รับโภชนะไม่ตรงตามความต้องการของโคแล้ว ก็ไม่อาจจะทำให้โคมีการเจริญเติบโตดีไปได้ อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อ พอจะแยกโภชนะต่างๆ ที่สำคัญได้ 6 ประการ คือ

1. น้ำ น้ำเป็นโภชนะที่หาได้ง่ายที่สุด แต่จำเป็นต่อสัตว์รองจากอากาศสัตว์สามารถได้รับน้ำจากหลายทางด้วยกันทั้งจากการดื่มโดยตรงจากน้ำที่มีอยู่ในอาหาร และจากปฏิกิริยาเคมีของโดยภาชนะในร่างกายด้วยทางหนึ่ง น้ำจำเป็นต้องนำโภชนะต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย และช่วยในการขับถ่ายของเสีย ในร่างกายสัตว์จะประกอบด้วยน้ำประมาณ 40-70% โดยเฉลี่ยโคจะกินน้ำประมาณ 20-40 ลิตร/วัน

2. โปรตีน โคต้องการโปรตีนในการสร้างเนื้อเยื่อเพื่อการเจริญเติบโต โคที่อยู่ในช่วงของการเจริญเติบโต จะมีความต้องการโปรตีนมากกว่าโคที่โตเต็มที่ หรือแม่โคที่กำลังตั้งท้อง จะต้องการโปรตีนสูงกว่าแม่โคท้องว่าง วัตถุดิบที่เป็นแหล่งของโปรตีน ได้แก่ ปลาป่น เนื้อป่น กากถั่วเหลือง กากถั่วลิสง กากเมล็ดฝ้าย ใบกระถิน และยูเรียเสริมโภชนะโปรตีนให้กับสัตว์ให้ใช้ได้ไม่เกิน 3% ในอาหารผสม และไม่ควรใช้กับลูกโคที่มีอายุน้อย ในสูตรอาหารที่มียูเรียอยู่ ต้องมีอาหารพวกแป้งหรือน้ำตาลควบคู่ไปด้วย

3. คาร์โบไฮเดรท เป็นอาหารที่มีแป้งและน้ำตาลอยู่มากประโยชน์ที่โคจะได้รับ คือ จะเป็นแหล่งพลังงานสำหรับสัตว์ ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย และยังเก็บสะสมไปเป็นอาหารพลังงานสำรองไว้ใช้โดยเก็บไว้ในรูปของไขมัน แหล่งของคาร์โบไฮเดรท ได้แก่ ข้าวโพด ข้างฟ่าง ปลายข้าว มันสำปะหลัง รำข้าว ฯลฯ

4. ไขมัน เป็นส่วนที่ให้พลังงานเช่นเดียวกับคาร์โบไฮเดรท แต่จะให้พลังงานสูงกว่าคาร์โบไฮเดรทประมาณ 2.25 เท่า นอกจากให้พลังงานแล้ว ยังเป็นฉนวนป้องกันความหนาว จากภายนอกร่างกายด้วยป้องกันการกระทบกระเทือน และช่วยดูดซึมวิตามินบางชนิด แหล่งอาหารไขมันได้แก่ เมล็ดธัญพืชต่างๆ และจากอาหารสัตว์ทั่วๆ ไปก็ยังมีไขมันเป็นส่วนประกอบอยู่ แต่จะมีในปริมาณที่แตกต่างกัน

5. แร่ธาตุ ในสัตว์จะต้องการแร่ธาตุน้อย เมื่อเทียบกับโภชนะอื่นๆ แต่ก็จะขาดเสียมิได้ เพราะแร่ธาตุจะเป็นส่วนประกอบของกระดูกและเนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกายสัตว์ รวมทั้งควบคุมการทำงานของระบบประสาท และรักษาความเป็นกรด-ด่าง ให้อยู่ในสภาวะสมดุล ในการเลี้ยงโคในแปลงหญ้าที่มีพืชตระกูลถั่ว และให้อาหารข้นเสริมโปรตีนพอเพียงแล้ว การขาดแร่ธาตุมักจะไม่เกิดขึ้นการเสริมแร่ธาตุแก่โค อาจให้กินอาหารพวกพืชตระกูลถั่วหรือให้กินก้อนแร่ธาตุโดยตรงก็ได้ แหล่งแร่ธาตุอีกได้แก่ กระดูกป่น เปลือกหอยป่น ฯลฯ

6. วิตามิน เป็นสารที่ร่างกายสัตว์ต้องการในปริมาณที่น้อยเช่นเดียวกัน แต่ก็ขาดไม่ได้ วิตามิน มีหน้าที่ช่วยในการย่อยอาหารดูดซึมอาหาร ช่วยในการสืบพันธุ์เป็นไปอย่างสมบูรณ์ อาหารวิตามิน มีอยู่ในพืชอาหารสัตว์ทั่วไป เราอาจเสริมวิตามินได้ในอาหารผสม หรือาจให้ในรูปของการฉีดก็ได้ หากคิดว่าสัตว์จะขาดวิตามิน

» การให้อาหารและการจัดการทุ่งหญ้า
» หลักในการให้อาหารโคเนื้อ
» การปฏิบัติบำรุงรักษาแปลงหญ้า
» แปลงหญ้าสวนครัว
» ประเภทของอาหารโคเนื้อ
» พืชอาหารสัตว์
» พันธุ์หญ้าและถั่วที่ใช้เลี้ยงสัตว์
» การเก็บถนอมอาหารสัตว์ไว้ใช้ในฤดูแล้ง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย