เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

เทคนิคการเก็บเกี่ยวและแช่ฟอกปอแก้วของไทย

เทคนิคการเก็บเกี่ยวและแช่ฟอก

การตัดปอ

ควรตัดในระยะต้นปอออกดอกประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ จะทำให้ได้ผลผลิตสูงและเส้นใยมีคุณภาพดี

วิธีตัด

ควรใช้มีดคมที่สุด ตัดให้ชิดดินจะได้เส้นใยมาก ต้นที่เป็นโรคโคนเน่าต้องตัดเหนือระดับที่เป็นโรค

การมัด

เลือกต้นที่มีขนาดลำต้นและความยาวใกล้เคียงกันนำมามัดรวมกัน ขนาดของแต่ละมัดมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 30 เซนติเมตร ไม่ควรใหญ่กว่านี้ เพราะจะทำให้ลำบากต่อการขนไปแช่

ไม่ควรมัดให้แน่นมากนัก เพราะจะทำให้ลำต้นปอเปื่อยไม่ทั่วถึงกัน แล้วปล่อยทิ้งไว้ในแปลง 3-4 วัน เพื่อให้ใบปอร่วง จะทำให้ขนย้ายสะดวก เพราะน้ำหนักลดลงและแช่ฟอกได้ง่ายขึ้น

การแช่ฟอก

คุณภาพของเส้นใยจะขึ้นอยู่กับวิธีการฟอก, น้ำที่แช่และวัตถุที่นำมาทับมัดปอ ดังนั้น ควรวางมัดปอให้โคนและยอดสลับกัน ทับกันไม่เกิน 3 ชั้น ในน้ำ อย่าใช้ดินกดทับโดยตรงเพราะเส้นใยจะคล้ำ ให้ใช้แกนปอหรือหญ้ารองก่อนใช้ดินทับ

การวางมัดปอ ควรให้มัดปอชั้นบนจมอยู่ใต้น้ำไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร หากส่วนใดโผล่พ้นน้ำจะทำให้เปื่อยไม่พร้อมกัน

การวางมัดปอไม่ควรให้มัดปอชั้นล่างอยู่ชิดดิน หรือลึกเกินกว่า 150 เซนติเมตร เพราะถ้าจมอยู่ในดินโคลนจะทำให้เส้นใยสีคล้ำ และต้นปอที่อยู่ใต้ดินลึกเกินไปจะเปื่อยช้า

ระยะเวลาในการแช่ฟอก

แช่ในน้ำนิ่งประมาณ 2 สัปดาห์ แล้วลอกเส้นใยดู หากลอกง่ายและเส้นใยเกาะเป็นรูปคล้ายเส้นใยแมงมุม แสดงว่าใช้ได้แล้ว ถ้าแช่ไม่ได้ระยะเวลาที่เหมาะสมจะลอกยากและเส้นใยจะเกาะเป็นแผ่น

การลอก

ควรวางต้นปอบนพื้นเรียงให้ชิดกัน ใช้ท่อนไม้ตีตรงโคนต้น จะทำให้ลอกง่ายขึ้น และเมื่อลอกได้ประมาณหนึ่งกำมือ ให้นำมามัดรวมกันเพื่อเตรียมนำไปล้างต่อไป

การล้างเส้นใย

ต้องฟาดกับน้ำ และล้างหลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้เส้นใยสะอาดเป็นมันวาว หากจะให้สะอาดเร็วขึ้นควรฟาดกับขอนไม้หรือก้อนหินพร้อมกับล้างเส้นใยในน้ำ

การตากเส้นใย

นำเส้นใยปอที่ได้มาตากบนราวไม้ อย่าให้ห้อยติดพื้นดิน ให้เส้นใยโดนแดดทั่วถึงกัน จัดระดับโคนเส้นใยปอให้เป็นแนวสม่ำเสมอกัน เพราะจะทำให้สะดวกและรวดเร็วในการเข้าเข็ดและมัดปอ ตากจนแห้งสนิทจริงๆ จึงเก็บเส้นใยไปมัด

» เทคนิคการเก็บเกี่ยวและแช่ฟอก
» การคัดแยกมาตรฐานและการมัดปอฟอก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย