เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ดัชนีการเก็บเกี่ยวเงาะเพื่อการส่งออก

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

  1. การเก็บเกี่ยวต้องระมัดระวัง อย่าทำให้ขนและผิวเงาะ ช้ำและเหี่ยวแห้งง่าย ควรใช้เครื่องมือสอยผลเงาะที่มีถุงผ้ารองรับ เพื่อรักษาผิวและขนชื้นอยู่เสมอ
  2. ผลเงาะส่งออกต่างประเทศ จะต้องขนส่งโดยทางอากาศ ขนาดบรรจุกล่องไม่เกิน 5 กิโลกรัม
  3. ควรลดอุณหภูมิของผลลงโดยเร็ว หลังการเก็บเกี่ยวและเก็บรักษาผลเงาะ ในที่มีอุณหภูมิเย็น เช่น 13 องศาเซลเซียส ระหว่างรอการขนส่ง
  4. ผลเงาะที่จะส่งออก จะต้องผลิตจากสวนที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี โดยผลมีขนาดสม่ำเสมอ ปราศจากโรคแมลงและอื่นๆ
  5. มีการคัดขนาดและชั้นมาตรฐานคุณภาพ มี 3 ชั้น คือ ชั้นพิเศษ ชั้น 1 และชั้น 2 โดนมีลักษณะตรงตามพันธุ์
  6. ผลเงาะที่จะส่งออก ควรเป็นชั้นพิเศษและชั้น 1
  7. ชั้นพิเศษ เป็นผลเงาะที่มีสีปานกลาง(ผลที่ 4 และ ผลที่ 5 ในภาพ ของเงาะสีชมพู และเงาะโรงเรียน) ผลสมบูรณ์ มีรสชาติดี เนื้อหนา สะอาด ปลอดศัตรูพืช ไม่มีตำหนิใดๆ ขนาดผลสม่ำเสมอ
  8. ชั้น 1 คล้ายชั้นพิเศษ แต่เป็นเงาะที่มีสีน้อยหรือมากกว่าชั้นพิเศษเล็กน้อย(ผลที่ 3 , 4 , 5 และ 6 ในภาพ) ผลเล็กกว่าชั้นพิเศษ โดยจำนวนไม่เกิน 32 ผล ต่อกิโลกรัม ยกเว้น ผลที่มี เมล็ดลีบหรือตาย
  9. ชั้น 2 คล้ายชั้น 1 แต่เป็นผลที่มีวัย 16 - 28 วัน หลังเปลี่ยนสี ( ผลที่ 3 , 4 , 5 และ 6 ในภาพที่ 2 หรือ 4 ปราศจากโรคแมลงและตำหนิที่ทำให้คุณภาพภายในเสีย ขนาด เล็กกว่า ผลชั้น 1 โดยมีจำนวนไม่เกิน 36 ผล ต่อ กิโลกรัม ยกเว้นผลที่มีเมล็ดลีบหรือตาย
  10. ผลเงาะที่คัดขนาดและชั้นมาตรฐานคุณภาพ อนุโลมให้มีผลจากชั้นข้างเคียง ปะปนมาไม่เกิน 5 หรือ 10 % โดยการนับจำนวนหรือชั่งน้ำหนัก

» เงาะสีชมพู
» เงาะโรงเรียน
» วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย