เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ความรู้เกี่ยวกับอาหารสัตว์

การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเกรแฮมสไตโล

การเตรียมเมล็ดพันธุ์

เตรียมได้ 2 วิธี คือ

1. ลวกด้วยน้ำร้อน
แช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ประมาณ 5 - 10 นาที (เหมือนถั่วฮามาต้า)

2. ขัดเมล็ดด้วยกระดาษทราย
ใส่เมล็ดพันธุ์ลงในกระด้ง ใช้กระดาษทรายละเอียดถูเมล็ดพันธุ์ในกระด้งเบา ๆ เก็บเมล็ดพันธุ์ที่ถูขัดถูแล้วในที่แห้ง

การปลูก

ปลูกโดยโรยเมล็ดเป็นแถว ใช้อัตราเมล็ด 2 กิโลกรัมต่อไร่ ระยะระหว่างแถว 75 - 100 เซนติเมตร เมื่อต้นกล้าอายุ 1 เดือน ถอนแยกต้นกล้าให้มีระยะห่างระหว่างต้น 1 คืบ

การใส่ปุ๋ย

ใช้ปุ๋ยยิปซั่ม จำนวน 10 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่พร้อมการเตรียมดินครั้งสุดท้าย และปุ๋ยสูตร 15 - 15 - 15 จำนวน 25 - 30 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่พร้อมการเตรียมดินครั้งสุดท้ายครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งใส่หลังการกำจัดวัชพืช

การกำจัดวัชพืช

หลังปลูก 1 เดือน กำจัดวัชพืชโดยไถระหว่างร่องหรือใช้จอบถาก

การเก็บเกี่ยวและทำความสะอาด

ทำการเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ โดยใช้ไม้เคาะต้นให้เมล็ดร่วงลงดิน ตัดโดนต้นให้ชิดดินกองรวมกันเป็นแถว ใช้ไม้เคาะต้นให้เมล็ดที่เหลือร่วง เมื่อเคาะแล้วนำต้นออกไปนอกแปลง กวาดเมล็ดที่ร่วงมารวมกันเป็นกอง ทำความสะอาดเมล็ดโดยร่อนเมล็ดในตระแกรงรูขนาด 3 มิลิเมตร (ตะแกรงเบอร์ 10 - 11) ร่อนเอาดินและทรายออก โดยใช้มุ้งเขียว ส่วนที่ติดกันเป็นก้อนกับดินใช้วัสดุ เช่น ไม้หรือรองเท้าฟองน้ำบด นำเมล็ดที่ได้ไปฝัดด้วยกระด้งหรือเป่าด้วยพัดลม

» การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่
» การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเกรแฮมสไตโล
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเซนโตรซีมา
» การปลูกและการจัดแปลงหญ้า
» แปลงหญ้าประเภทใดที่ควรปลูก
» ควรปลูกหญ้าพันธุ์ใด
» ควรปลูกถั่วอาหารสัตว์พันธุ์ใด
» การปลูกและจัดการแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
» การใช้แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
» ควรปลูกหญ้ากี่ไร่ต่อสัตว์ 1 ตัว
» การปลูกหญ้าสลับกับพืชไร่
» การสำรองอาหารสัตว์สำหรับช่วงฤดูแล้ง
» การทำหญ้าหมักในถุงพลาสติก
» การทำฟางปรุงแต่ง
» วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและการนำมาใช้เลี้ยงสัตว์
» วัตถุดิบอาหารที่ให้พลังงาน
» วัตถุดิบอาหารที่ให้โปรตีน
» วัตถุดิบอาหารประเภทแร่ธาตุ
» วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย