เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ความรู้เกี่ยวกับอาหารสัตว์

การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า

การเตรียมดิน

ลวกด้วยน้ำร้อน โดยต้นให้เดือดแล้วปล่อยทิ้งไว้ 3 นาที เพื่อให้น้ำเย็นลง (อุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส) เทเมล็ดพันธุ์ถั่วลงในน้ำร้อน แช่ไว้ 8 - 10 นาที นำเมล็ดที่ได้มาผึ่งในร่ม 1 คืน ให้เมล็ดแห้งก่อนนำไปปลูก

การปลูก

ปลูกโดยโรยเมล็ดเป็นแถว ใช้อัตราเมล็ด 2 กิโลกรัมต่อไร่ ระยะระหว่างแถว 50 เซนติเมตร เมื่อต้นกล้าอายุ 1 เดือน ถอนแยกต้นกล้าให้มีระยะห่างระหว่างต้น 1 คืบ

การใส่ปุ๋ย

ใส่ปุ๋ยยิปซั่มจำนวน 10 กิโลกรัมต่อไร่ พร้อมการเตรียมดินครั้งสุดท้ายก่อนปลูก และใส่ปุ๋ยสูตร 15 - 15 - 15 จำนวน 25 - 30 กิโลกรัมต่อไร่ โดยแบ่งใส่พร้อมการเตรียมดินครั้งสุดท้ายครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งหลังจากการกำจัดวัชพืช

การกำจัดวัชพืช

หลังปลูก 1 เดือน ควรกำจัดวัชพืชใก้หมด

การเก็บเกี่ยวและทำความสะอาด

ควรเก็บเมล็ดในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ไม่ควรเกินมีนาคม สังเกตการแก่ของเมล็ดโดยดูว่าใบเริ่มร่วง และต้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ปล่อยให้เมล็ดที่แก่ร่วงลงดินเกือบหมด แล้วตัดต้นถั่วโดยตัดชิดโคนต้น แล้วนำไปกองรวมไว้ เพื่อเคาะเมล็ดที่เหลือในต้นให้หล่นลงดิน เมื่อเคาะแล้วนำต้นออกไปนอกแปลง กวาดเมล็ดที่ร่วงมารวมกันเป็นกอง ทำความสะอาดเมล็ดโดยร่อนเมล็ดในตระแกรงรูขนาด 3 มิลิเมตร (ตะแกรงเบอร์ 10 - 11) เพื่อให้เศษวัสดุหรือดิน หินที่ใหญ่ออกไปก่อน นำส่วนที่ผ่านตระแกรงครั้งแรกไปร่อนในตะแกรงขนาด 1 มิลิเมตร (ตะแกรงเบอร์ 3) นำเมล็ดส่วนที่ได้จากตะแกรงเบอร์ 3 ไปห่อด้วยผ้าตาข่ายไนล่อน ทุบดินให้ละเอียดแล้วร่อนด้วยตาข่ายไนล่อน

นำสวนที่ได้ในตาข่ายนี้ไปฝัดด้วยกระด้งและทำความสะอาดด้วยพัดลมโดยเปิดพัดลมแล้วค่อย ๆ โรยเมล็ดลงหน้าพัดลม เมล็ดที่ลีบไม่สมบูรณ์ลมจะพัดไปไกล เมล็ดที่สมบูรณ์จะหนักและหล่นลงใกล้ ๆ พัดลม

» การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่
» การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเกรแฮมสไตโล
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเซนโตรซีมา
» การปลูกและการจัดแปลงหญ้า
» แปลงหญ้าประเภทใดที่ควรปลูก
» ควรปลูกหญ้าพันธุ์ใด
» ควรปลูกถั่วอาหารสัตว์พันธุ์ใด
» การปลูกและจัดการแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
» การใช้แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
» ควรปลูกหญ้ากี่ไร่ต่อสัตว์ 1 ตัว
» การปลูกหญ้าสลับกับพืชไร่
» การสำรองอาหารสัตว์สำหรับช่วงฤดูแล้ง
» การทำหญ้าหมักในถุงพลาสติก
» การทำฟางปรุงแต่ง
» วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและการนำมาใช้เลี้ยงสัตว์
» วัตถุดิบอาหารที่ให้พลังงาน
» วัตถุดิบอาหารที่ให้โปรตีน
» วัตถุดิบอาหารประเภทแร่ธาตุ
» วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย