เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

ความรู้เกี่ยวกับอาหารสัตว์

วัตถุดิบอาหารที่ให้พลังงาน

จะให้แป้งหรือพลังงานแก่สัตว์เป็นส่วนใหญ่ (ประมาณ 70 - 80 %) แต่มีโปรตีนค่อนข้างต่ำ (ประมาณ 8 - 12%) ได้แก่

ข้าวโพด

การใช้เลี้ยงสัตว์และข้อจำกัด

 • ใช้ผสมในอาหารข้นเป็นวัตถุดิบหลัก ระดับสูงถึงร้อยละ 80 ในสูตร
 • ใช้ได้ทุกระยะของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
 • กรณีโคขุนระยะปลาย (2 - 3 เดือนสุดท้ายก่อนขาย) ให้ข้าวโพดบดเสริมประมาณวันละ 1 - 2 กก. / ตัว จะเร่งให้โคเพิ่มน้ำหนักและสะสมไขมันโดยโคขุนต้องได้รับอาหารหยาบและอาหารข้นตามปกติ

ข้อแนะนำการใช้

 • ควรบดเมล็ดข้าวโพดก่อนใช้ เพื่อให้สัตว์กินและย่อยได้มากขึ้นแต่ไม่จำเป็นต้องบดให้ละเอียดเกินไป
 • ข้าวโพดเมล็ดจะสังเกตสิ่งปลอมปนได้ง่ายกว่าข้าวโพดบดแล้ว สิ่งปลอมปนได้แก่ ซังข้าวโพด แกลบบด หินฝุ่น หรือดินป่น ซึ่งทำให้คุณภาพต่ำ
 • ควรใช้ข้าวโพดที่แห้งสนิท (ความชื้นไม่เกิน 13 เปอร์เซ็นต์) ไม่ขึ้นรา ไม่มีมอด

มันสำปะหลัง (มันเส้น)

การใช้เลี้ยงสัตว์และข้อจำกัด

 • ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในอาหารข้น ระดับสูงถึงร้อยละ 70 - 80 ในสูตรอาหารโดยต้องมีแหล่งโปรตีนชนิดอื่น ๆ ร่วมด้วย เพราะมันเส้นมีโปรตีนต่ำ
 • หัวมันสดมีสารพิษ คือกรดไฮโดรไซยานิคสูง ไม่ควรใช้เลี้ยงสัตว์โดยตรงจะเกิดพิษต่อสัตว์
 • มันเส้นสามารถใช้ร่วมกับยูเรียได้ดี

ข้อแนะนำการใช้

 • วิธีการลดสารพิษในมันสำปะหลัง ทำได้โดยการหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วตากแห้ง (มันเส้น) หรือนำไปหมัก
 • มันเส้นคุณภาพดี ต้องผลิตจากส่วนของหัวมันล้วน ไม่มีรากหรือต้นหั่นปน และต้องไม่ขึ้นรา (สังเกตสีเขียวคล้ำ)

รำละเอียด

การใช้เลี้ยงสัตว์และข้อจำกัด

 • ใช้ผสมอาหารข้น โดยทั่วไปใช้ระดับ 20 - 30% ในสูตร เนื่องจากราคาค่อนข้างแพง
 • ใช้กับสัตว์ได้ทุกระยะ
 • มีไขมันสูง เก็บไว้ไม่ได้นาน จะเหม็นหืน

ข้อแนะนำการใช้

 • ควรใช้รำที่ใหม่ ไม่เหม็นหืน ไม่ปลอมปน
 • รำที่ได้จากการสีข้าวนาปรัง พึงระวังพิษตกค้างของยาฆ่าแมลง จะมีผลต่อสัตว์ขนาอเล็กหรือแม่พันธุ์ที่อุ้มท้อง

กากน้ำตาล

คุณสมบัติ

 • เป็นของเหลวข้น สี้น้ำตาลเข้ม มีกลิ่นหอม สัตว์ชอบกิน ได้จากโรงงานผลิตน้ำตาล
 • ช่วยลดความเป็นฝุ่น เพิ่มรสชาดให้อาหาร

การใช้เลี้ยงสัตว์และข้อจำกัด

 • ใช้ผสมในอาหารข้น ลูกสัตว์เล็กใช้ได้ไม่เกิน 8 - 9% ในสัตว์ขนาดใหญ่ใช้ได้ไม่เกิน 10 - 20%
 • ใช้เร่งปฏิกิริยาและเพิ่มคุณภาพในการทำหญ้าหมัก อัตราที่ใช้คือ กากน้ำตาล 30 กก. ต่อหญ้าสดหรือพืชสด 1 ตัน
 • ใช้ในรูปสารละลายยูเรีย กากน้ำตาลราดฟางข้าว เพื่อเพิ่มความน่ากินและคุณค่าทางอาหาร อัตราที่ใช้คือ ยูเรีย : กากน้ำตาล : น้ำ : ฟาง เท่ากับ 1.5 : 7.5 : 80 : 100 หน่วยน้ำหนักเดียวกัน
 • ใช้ทำอาหารเสริมอัดแท่ง (UMMB) ตั้งไว้ให้สัตว์เลี้ยงกิน เหมาะสำหรับหน้าแล้งที่อาหารหยาบมีคุณภาพต่ำ
 • กรณีโคขุนระยะปลาย (2 - 3 เดือนสุดท้ายก่อนขาย) ให้กากน้ำตาลเสริมให้เลียกินที่ละน้อย หลังจากให้อาหารหยาบและอาหารข้นตามปกติแล้ว จะช่วยเพิ่มน้ำหนักตัวและสะสมไขมันแทรกได้สูง
 • อาหารที่ผสมกากน้ำตาลในระดับสูงไม่ควรเก็บไว้ใช้นานเกินไปจะมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวหรือเกิดเชื้อรา เป็นเหตุให้สัตว์ท้องเสีย

» การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่
» การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเกรแฮมสไตโล
» การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเซนโตรซีมา
» การปลูกและการจัดแปลงหญ้า
» แปลงหญ้าประเภทใดที่ควรปลูก
» ควรปลูกหญ้าพันธุ์ใด
» ควรปลูกถั่วอาหารสัตว์พันธุ์ใด
» การปลูกและจัดการแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
» การใช้แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
» ควรปลูกหญ้ากี่ไร่ต่อสัตว์ 1 ตัว
» การปลูกหญ้าสลับกับพืชไร่
» การสำรองอาหารสัตว์สำหรับช่วงฤดูแล้ง
» การทำหญ้าหมักในถุงพลาสติก
» การทำฟางปรุงแต่ง
» วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและการนำมาใช้เลี้ยงสัตว์
» วัตถุดิบอาหารที่ให้พลังงาน
» วัตถุดิบอาหารที่ให้โปรตีน
» วัตถุดิบอาหารประเภทแร่ธาตุ
» วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย