เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

คำแนะนำในการใช้วัคซีน

วัคซีนอหิวาต์สุกร

คุณลักษณะของวัคซีน
เป็นวัคซีนไวรัสเชื้อเป็นผ่านกระต่าย สเตรนไชน่าซึ่งเป็นเชื้อชนิดอ่อน ไม่เป็นอันตรายต่อสุกรที่ได้รับวัคซีนนี้ และมีคุณสมบัติในการให้ความคุ้มโรคอหิวาต์สุกรได้อย่างดี
วัคซีนนี้ประกอบด้วย ม้าม ต่อมน้ำเหลือง และเซรัมของกระต่ายหรือม้าเป็นวัคซีนแห้งบรรจุในขวดภายใต้สูญญากาศ

วิธีการใช้
ละลายวัคซีนด้วยน้ำยาละลาย เขย่าให้ละลายให้หมด วัคซีนที่ละลายแล้วต้องแช่ในน้ำแข็ง และใช้ภายใน 2 ชั่วโมง ระวังไม่ให้ถูกความร้อนหรือแสงแดด

ขนาดฉีด
ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง ตัวละ 1 ม.ล.

การใช้วัคซีนในสุกร

1. ลูกสุกร

  • ลูกสุกรที่เกิดจากแม่สุกร ซึ่งเคยรับการฉีดวัคซีนอหิวาต์สุกรมาก่อนฉีดวัคซีนครั้งแรกให้ลูกสุกรเมื่ออายุ 1 เดือน
  • ลูกสุกรเกิดจากแม่ซึ่งไม่เคยรับการฉีดวัคซีนอหิวาต์สุกรมาก่อนฉีดวัคซีนให้ลูกสุกรได้ตั้งแต่อายุ 1 วัน เพียงครั้งเดียว
  • ในกรณีที่มีการระบาดของโรคในลริเวณใกล้เคียง ควรฉีดวัคซีนก่อนอายุ 1 เดือน และฉีดซ้ำอีกครั้ง เมื่อลูกสุกรอายุได้ 2-3 เดือน

2. สุกรพันธุ์

  • ภายหลังเกิดใช้ดังในลูกสุกร
  • ฉีดวัคซีนซ้ำปีละ 1 ครั้ง
  • แม่พันธุ์ ไม่ฉีดระหว่างตั้งท้อง

การสร้างความคุ้มโรคในสุกร
วัคซีนนี้ให้ความคุ้มโรคได้หลังจากฉีดวัคซีนแล้ว 1 อาทิตย์ และจะมีความคุ้มโรคได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี

ปฏิกิริยาหลังฉีดวัคซีน
ปฏิกิริยาหลังฉีดวัคซีนนี้มีน้อยมาก แต่อย่างไรก็ตามภายในระยะ 10 วัน หลังฉีดวัคซีนควรต้องดูแลเป็นพิเศษ เพื่อสังเกตอาการและความผิดปกติ
สุกรบางตัวอาจจะซึมและมีไข้เล็กน้อย เป็นอยู่ 2-3 วัน แล้วจะหายไปเอง หากไม่มีโรคแทรกซ้อน

การเก็บรักษาวัคซีน
เก็บในตู้เย็นช่องธรรมดา อุณหภูมิ 2-5 องศาเซลเซียส หรือในกระติกน้ำแข็ง

ขนาดบรรจุ
บรรจุหลอดหรือขวดละ 10 ตัว พร้อมน้ำยาละลาย 10 ม.ล.

» วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยชนิดเข้มข้น
» วัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย
» วัคซีนบรูเซลโลซีส
» วัคซีนแอนแทรกซ์ (โรคกาลี)
» วัคซีนแบลคเลก (โรคไข้ขา)
» วัคซีนรินเดอร์เปสต์
» วัคซีนรินเดอร์เปสต์ชนิดเลือดพิษกระต่ายผ่านไข่
» วัคซีนอหิวาต์สุกร
» วัคซีนนิวคาสเซิล สเตรน เอฟ.
» วัคซีนฝีดาษไก่
» วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่
» วัคซีนอหิวาต์ เป็ด-ไก่
» วัคซีนกาฬโรคเป็ด
» วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย