เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

คำแนะนำในการใช้วัคซีน

วัคซีนบรูเซลโลซีส

คุณลักษณะของวัคซีน
เป็นวัคซีนแบคทีเรียเชื้อเป็น ใช้ป้องกันการแท้งลูกเนื่องจากโรคบรูเซลโลซีสในโค วัคซีนนี้ผลิตจากเชื้อ Brucella abortus สเตรน 19 บรรจุและทำแข็งภายใต้สูญญากาศ

วิธีการใช้และขนาดของวัคซีน

  1. ละลายวัคซีนด้วยน้ำยาละลายที่แนบมาพร้อมกับวัคซีน (10 ม.ล.) เขย่าเบา ๆ 2-5 นาที
  2. ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ตัวละ 2 ม.ล.
  3. วัคซีนที่ละลายแล้ว ต้องใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง

การสร้างความคุ้มโรคในสัตว์
วัคซีนนี้ใช้ฉีดในลูกโคเพศเมีย อายุระหว่าง 3-8 เดือน และใช้ได้กับลูกโคที่เกิดจากแม่ที่เป็นโรคและไม่เป็นโรค เมื่อฉีดวัคซีนนี้กับลูกโคเพียงครั้งเดียว จะให้ความคุ้มโรคได้นาน 7 ปี และไม่ควรฉีดวัคซีนบรูเซลโลซีส ทั้งชนิดนี้และชนิดอื่นซ้ำอีก

ข้อควรระวัง

  1. วัคซีนนี้เป็นวัคซีนเชื้อเป็น ติดต่อถึงคนได้
  2. วัคซีนที่เหลือ ขวดที่ใช้ และสิ่งของที่จะทิ้งให้เผาทิ้งให้หมด
  3. อย่าฉีดวัคซีนให้กับลูกโคภายใน 21 วัน ก่อนนำไปฆ่าเพื่อบริโภค

การเก็บรักษาวัคซีน
เก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดา อุณหภูมิ 2-5 องศาเซลเซียส หรือในกระติกน้ำแข็ง

ขนาดบรรจุ
ขนาดบรรจุสำหรับลูกโค 5 ตัว พร้อมน้ำยาละลาย 10 ม.ล.

ข้อควรปฏิบัติ
เมื่อฉีดวัคซีนให้ลูกโคแล้ว ให้เจาะรูที่หูข้างขวา 2 รู ให้รู้ว่าได้ ทำการฉีดวัคซีนแล้ว เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบโรคบรูเซลโลซีสในโอกาสต่อไป

» วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยชนิดเข้มข้น
» วัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย
» วัคซีนบรูเซลโลซีส
» วัคซีนแอนแทรกซ์ (โรคกาลี)
» วัคซีนแบลคเลก (โรคไข้ขา)
» วัคซีนรินเดอร์เปสต์
» วัคซีนรินเดอร์เปสต์ชนิดเลือดพิษกระต่ายผ่านไข่
» วัคซีนอหิวาต์สุกร
» วัคซีนนิวคาสเซิล สเตรน เอฟ.
» วัคซีนฝีดาษไก่
» วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่
» วัคซีนอหิวาต์ เป็ด-ไก่
» วัคซีนกาฬโรคเป็ด
» วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย