เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

คำแนะนำในการใช้วัคซีน

วัคซีนฝีดาษไก่

คุณลักษณะของวัคซีน
วัคซีนนี้เป็นวัคซีนไวรัสเชื้อเป็น ชนิดอ่อน ไม่เป็นอันตรายต่อไก่ เป็นวัคซีนแห้งบรรจุในขวดภายใต้สูญญากาศ

วิธีการใช้และขนาดของวัคซีน

  1. ละลายวัคซีนด้วยน้ำยาละลาย โดยใช้เข็มขนาดใหญ่ เช่น เบอร์ 18-16 มิฉะนั้นจะละลายวัคซีนค่อนข้างยาก เนื่องจากน้ำยาละลายที่ใช้มีลักษณะหนืดดูดน้ำยาละลายจากหลอดใส่ในขวดวัคซีนเล็กน้อย แล้วใช้ปลายเข็มกวนให้วัคซีนละลายในขวด แล้วดูดน้ำยาละลายที่เหลือจากหลอดทั้งหมดลงในขวดผสมให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
  2. ใช้เข็มคู่ (เข็มแทงปีกที่มีจำหน่ายในร้านขายยาสัตว์หรืออาหารสัตว์) จุ่มในขวดให้มิดเข็มแล้วปักลงไปในพังผืดของปีก (Wing Web) อย่าให้ถูกเส้นเลือด ทำตัวละ 2 ครั้ง
  3. วัคซีนที่ผสมแล้วควรใช้ทันที หากใช้ไม่หมดอาจจะเก็บไว้ใช้ภายใน 5-6 ชั่วโมง โดยต้องแช่ไว้ในน้ำแข็ง
  4. วัคซีนนี้ใช้ได้กับไก่ทุกอายุ

การสร้างความคุ้มโรคในไก่
ไก่จะมีความคุ้มโรคหลังจากได้รับวัคซีนแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ และจะมีความคุ้มโรคได้นานประมาณ 1 ปี

การเก็บรักษาวัคซีน
เก็บในตู้เย็นช่องธรรมดา อุณหภูมิ 2-5 องศาเซลเซียส หรือในกระติกน้ำแข็ง

ขนาดบรรจุ
บรรจุขวดละ 200 ตัว พร้อมน้ำยาละลาย 5 ม.ล.

» วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยชนิดเข้มข้น
» วัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย
» วัคซีนบรูเซลโลซีส
» วัคซีนแอนแทรกซ์ (โรคกาลี)
» วัคซีนแบลคเลก (โรคไข้ขา)
» วัคซีนรินเดอร์เปสต์
» วัคซีนรินเดอร์เปสต์ชนิดเลือดพิษกระต่ายผ่านไข่
» วัคซีนอหิวาต์สุกร
» วัคซีนนิวคาสเซิล สเตรน เอฟ.
» วัคซีนฝีดาษไก่
» วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่
» วัคซีนอหิวาต์ เป็ด-ไก่
» วัคซีนกาฬโรคเป็ด
» วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย