เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การบรรจุหีบห่อ

ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยแก้ว

แก้วเป็นวัสดุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล ปัจจุบันก็ยังนิยมใช้อยู่ เพราะมีประโยชน์เหนือบรรจุภัณฑ์อื่นๆ เนื่องจากสามารถนำมาใช้ได้หลายครั้งและได้รับการยอมรับว่ามีความปลอดภัยต่อสินค้าและอาหารที่บรรจุมากที่สุด แต่ราคาค่อนข้างสูง

ชนิดรูปทรงของขวดที่ใช้บรรจุอาหาร

สิ่งสำคัญที่สุดของขวดแก้ว คือ ปากขวด เพราะต้องสัมพันธ์กับการเลือกฝา วิธีเปิดฝา วิธีบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในขวด และวิธีนำผลิตภัณฑ์ออกมาใช้ ดังนี้

  1. ขวดปากแคบ ใช้บรรจุอาหารประเภทของเหลว เช่น เครื่องดื่ม ซอสปรุงรส ฯลฯ
  2. ขวดปากกว้าง ใช้บรรจุผัก ผลไม้ประเภทเป็นชิ้น เป็นก้อน และอาหารแห้ง ฯลฯ

ชนิดของปากขวดแก้วที่นิยมใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม มีดังนี้

  1. ปากฝาจีบ เช่น ขวดเบียร์ น้ำอัดลม น้ำอ้อย น้ำตาลสด
  2. ปากเกลียวธรรมดา เช่น ขวดน้ำหวานเข้มข้น น้ำผักผลไม้ผง เช่น น้ำมะนาวผง น้ำขิงผง น้ำมะตูมผง
  3. ปากเกลียวพิเศษหรือเกลียวปิดฝา เช่น เครื่องดื่มบำรุงกำลัง ขวดเหล้า
  4. ปากเกลียวล็อก เช่น ขวดแยม ขวดอาหารที่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน ผักดอง ข้าวโพดฝักอ่อน ฟรุทสลัด

การแตกของภาชนะแก้ว

การใช้ภาชนะแก้ว นอกจากมีปัญหาที่เกี่ยวกับปากขวดแล้ว ขวดแตกก็เป็นปัญหาที่สำคัญ สาเหตุของการแตกเนื้อจาก

  1. การกระทบกระแทก
  2. ความแตกต่างของอุณหภูมิ
  3. การใช้งานผิดประเภท เช่น นำขวดธรรมดาไปใช้บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความดัน นำขวดที่ผลิตออกมาให้ใช้ครั้งเดียว แต่ไปใช้ซ้ำ เป็นต้น

» การออกแบบภาชนะบรรจุ
» ประเภทของภาชนะบรรจุ
» ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยกระดาษ
» ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยพลาสติก
» ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยแก้ว
» ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยโลหะ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย