เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก

โดย สุพจน์ วางมูล
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การติดเครื่องยนต์

เมื่อตรวจเช็คสภาพความพร้อมของเครื่องยนต์ก่อนใช้งานเรียบร้อยพร้อมที่จะติดเครื่องยนต์แล้ว การติดเครื่องยนต์ให้ปฏฺบัติตามขั้นตอนดังนี้

 1. เปิดก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิง ให้น้ำมันเชื้อเพลิงจากถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไหลผ่านกรอง เพื่อกรองสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปในระบบปั้มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
 2. ตั้งค้นเร่งให้อยู่ในตำแหน่งติดเครื่อง
 3. ยกลิ้นด้วยมือซ้ายพร้อมกับหมุนเครื่องยนต์ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ขณะที่หมุนเครื่องยนต์อยู่นั้น จะได้ยินเสียงการทำงานของปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ถ้าขณะหมุนเครื่องยนต์แล้วไม่ได้ยินเสียงการทำงานของปั้มน้ำมันเชื้องเพลิง แสดงว่าในระบบมีอากาศอยู่ในท่อทางเดินน้ำมันควรไล่ลมออกจากระบบเสียก่อน
 4. ถ้าเครื่องยังไม่ติดหลังจากไล่ลมแล้ว ควรถอดหัวฉีดออกจากฝาสูบ เพื่อตรวจสอบการทำงานของหัวฉีดว่าการฉีดน้ำมันเป็นละอองฝอยดีหรือไม่ ถ้าไม่มีน้ำมันฉีดออกมาจากหัวฉีด แสดงว่าหัวฉีดตันควรทำการแก้ไขเสียก่อน
 5. ถ้าเครื่องยนต์ไม่ติดเนื่องจากอากาศเย็น ควรหยอดน้ำมันเครื่องประมาณไม่เกิน 1 ช้อนโต๊ะ เข้าไปทางท่อไอดี เพื่อเพิ่มกำลังอัดให้กับเครื่องยนต์ (ถ้าจำเป็น)
  การดับเครื่องยนต์

เมื่อเลิกใช้งานและจะทำการดับเครื่องยนต์ควรปฏิบัติดังนี้

 1. อย่าดับเครื่องยนต์อย่างกะทันหันขณะเครื่องกำลังทำงานหนักอยู่ ควรปลดภาระงานที่ต่อกับเครื่องยนต์ออกเสียก่อน จากนั้นควรเดินเครื่องยนต์ตัวเปล่าต่อไปอีกสักครู่ จึงดับเครื่อง
 2. ดับเครื่องยนต์โดยให้คันบังคับเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่งดับเครื่อง (Stop)
 3. ไม่ควรดับเครื่องยนต์โดยการยกลิ้น เพราะขณะที่ยกลิ้น เครื่องยนต์ยังหมุนอยู่ การทำงานของปั้มน้ำมันยังไม่สิ้นสุด ยังคงฉีดน้ำมันไปยังหัวฉีดอยู่ตลอดเวลา น้ำมันจะผ่านหัวฉีดเข้าไปค้างในกระบอกสูบโดยไม่ได้เผาไหม้
 4. ปิดก๊อกน้ำมันเสมอ

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องยนต์ดีเซล

 1. ไม่ควรเติมน้ำมันเชื้อเพลิงขณะเครื่องยนต์กำลังทำงานอยู่
 2. ไม่ควรเปิดฝาหม้อน้ำระบายความร้อนขณะยังร้อนอยู่ หรือขณะเครื่องยนต์กำลังทำงาน เพราะไอน้ำร้อนอาจลวกทำให้ได้รับบาดเจ็บได้
 3. ห้ามใช้เครื่องยนต์ทำงานหนักจนเกินไป
 4. สังเกตเครื่องวัดแรงดันน้ำมันเครื่อง ในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน ถ้าเครื่องวัดชี้ที่สีแดง แสดงว่าระดับน้ำมันเครื่องต่ำกว่ากำหนด แรงดันน้ำมันเครื่องจึงน้อย ควรดังเครื่องยนต์ทันที ห้ามติดเครื่องยนต์ต่อไปอย่างเด็ดขาด

» การทำงานของเครื่องยนต์
» การตรวจสอบเครื่องยนต์ก่อนใช้งาน
» การติดเครื่องยนต์
» การบำรุงรักษาและเหตุขัดข้อง
» การเก็บเครื่องยนต์ไว้เมื่อไม่ต้องการใช้งาน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย