เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้และบำรุงเครื่องมือป้องกันกำจัดศัตรูพืช

» ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก
» เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังแทนแรงคน
» สาเหตุขัดข้องและวิธีแก้ไขของเครื่องยนต์เบนซิน (ทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ)
» เครื่องพ่นสารหมอกควัน
» หัวฉีด

การดูแลและการบำรุงรักษาประจำวัน

ในช่วงฤดูฉีดพ่นเหตุผลที่จะต้องทำการดูแลบำรุงรักษาเครื่องพ่นสาร คือ

 1. เพื่อให้ผู้ใช้ปลอดภัย รอยรั่วต่าง ๆ อาจทำให้สารเปรอะเปื้อนเป็นเหตุให้ร่างกายผู้ฉีดพ่นได้รับอันตรายจากสารที่ฉีดพ่นโดย เฉพาะสารเคมี
 2. การป้องกันกำจัดศัตรูพืชให้ได้ผลขึ้นอยู่กับสารที่ใช้ ความรู้ของผู้ใช้และสภาพของเครื่องพ่นสารที่ใช้
 3. เครื่องพ่นสารจะชำรุดเร็วถ้าขาดการดูแลบำรุงรักษาหลังการใช้งาน
 4. ทำให้เสียเวลาถ้าเครื่องพ่นเสียระหว่างใช้งาน อาจก่อให้เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจกรณีเสียระหว่างศัตรูพืชมีการระบาดรุนแรง

เครื่องพ่นสาร "สูบมือ" มีราคาถูก ดังนั้นอายุใช้งานจะสั้นคือมีอายุใช้งานประมาณ 2 ปี ถ้าได้รับการดูแลบำรุงรักษาดี การดูแลบำรุงรักษากระทำได้ดังนี้

ก่อนการฉีดพ่น

 1. ตรวจดูรอยต่าง ๆ ว่าสนิทดีหรือไม่ ถ้ารอยต่อต่อไม่สนิทให้แก้ไขโดยขันให้แน่น
 2. ตรวจดูตะแกรงกรองน้ำยาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ ถ้าอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานให้แก้ไขเพื่อป้องกันการ อุดตันภายในเครื่องและอาจทำให้อายุใช้งานของหัวฉีดสั้น

ระหว่างการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

 1. ตรวจดูละอองที่ออกทางหัวฉีดสม่ำเสมอหรือไม่ จังหวะการปั๊มโดยการดึงออกและดันเข้าไม่ต้องทำรวดเร็วไป เพราะถ้าปั๊มเร็วเกินไป แรงดันดันน้ำยาออกจะมากทำให้ชิ้นส่วนเครื่องพ่นสารชำรุดเร็วและอาจทำให้เกิดการรั่วตามรอยต่อ
 2. ระหว่างการฉีดพ่น ถ้ามีอะไรเสียหายหรือมีปัญหาเกิดขึ้น ก่อนดำเนินการแก้ไขจะต้องเทสารออกจากถังบรรจุแล้ว ทำความสะอาดเครื่องพ่นให้เรียบร้อยเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยเฉพาะสารเคมี

หลังการฉีดพ่น

 1. พ่นสารให้หมดถังก่อนจะทำความสะอาด
 2. คลายหัวฉีดออกแล้วล้างด้วยน้ำสะอาด ล้างสิ่งสกปรกที่ติดมากับหัวฉีดออกให้หมด
 3. เติมน้ำสะอาดเต็มถังบรรจุสารและฉีดพ่นน้ำสะอาดจนหมดถัง (ไม่ต้องถอดหัวฉีด) โดยพ่นน้ำไปยังต้นไม้ที่ไม่ต้อง การฉีดพ่นหรือฉีดพ่นลงในหลุมลึก 1 เมตร ที่เตรียมไว้
 4. ทำความสะอาดตะแกรงกรอง อุปกรณ์ต่าง ๆ และสายสะพายแล้วเช็ดให้แห้ง ประกอบเข้าที่เดิมและนำไปเก็บในที่ร่ม

การเก็บรักษาหลังฤดูฉีดพ่นหรือเก็บโดยไม่ใช้เกิน 1 เดือน

1. ทำความสะอาดเครื่องพ่นให้ทั่ว
2. ถอดลูกสูบและใช้จานบีทาลูกสูบและซีดยาง
3. ประกอบเข้าอย่างเดิมและเก็บไว้ในที่ร่ม

ปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องพ่นสาร "สูบมือ"

เครื่องพ่นสารชนิด "สูบโยก"

รายละเอียดทั่วไป

» ปัจจัยที่จำให้การฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
» ความหมายของเครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
» รูปแสดงเครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ
» รายละเอียดเกี่ยวกับระบบทำงานวิธีใช้และบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารชนิดต่าง ๆ
» การดูแลและการบำรุงรักษาประจำวัน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย