เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้และบำรุงเครื่องมือป้องกันกำจัดศัตรูพืช

» ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก
» เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังแทนแรงคน
» สาเหตุขัดข้องและวิธีแก้ไขของเครื่องยนต์เบนซิน (ทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ)
» เครื่องพ่นสารหมอกควัน
» หัวฉีด

รายละเอียดเกี่ยวกับระบบทำงานวิธีใช้และบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารชนิดต่าง ๆ

เครื่องพ่นสารประเภทใช้แรงคนทำงานด้วยระบบแรงดันของเหลว

เครื่องพ่นสาร ชนิด "สูบมือ"

รายละเอียดทั่วไป

การใช้ ใช้พ่นพืชไร่ พืชสวนเพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชและวัชพืช
พลังงาน แรงคน

ความจุ ไม่มีถังบรรจุสารที่ใช้พ่นเกษตรกรส่วนมากนิยมใช้ถังบรรจุน้ำมันขนาดแกลลอนมาบรรจุสารที่จะพ่นแล้วใช้เชือกหรือวัสดุ ที่หาได้ท้องถิ่นมาทำสายสะพายโดยสะพายไว้ที่ไหล่ขณะทำการฉีดพ่น

ราคา ในท้องตลาดประมาณ 80-150 บาท เฉพาะที่ผลิตภายในประเทศ

ประสิทธิภาพ ใช้ฉีดพ่นพืชเตี้ย ๆ เช่น กะหล่ำปลี หอม คะน้า ประมาณ 3-5 ไร่ต่อวัน พืชที่สูงกว่านี้อาจใช้เวลาฉีดพ่นมากกว่านี้

ระบบการทำงาน ทำงานด้วยระบบแรงดันของเหลว

วิธีใช้ เมื่อจะทำการฉีดพ่น ผสมสารที่จะทำการฉีดพ่นแล้วเทใส่ถังบรรจุทำด้วยถังน้ำมันขนาด 1 แกลลอนแล้วสะพายไว้ที่ไหลนำสา ดูดพร้อมที่กรองของเครื่องพ่นสารใส่ลงในถังบรรจุสาร มือของผู้ฉีดพ่นทั้งสองข้างจะจับที่มือจับชุดกระบอกสูบและมือจับชุดลูกสูบดึงชุดกระบอกสูบออกจากชุดลูกสูบออกจากชุดลูกสูบแล้วดันเข้าทำเช่นนี้ไปเรื่อยสารในถังบรรจุรูปของเหลว เรียกว่า "น้ำยา" จะถูกดูดและอัดส่งไปที่หัวฉีดที่มีรูขนาดเล็กทำให้น้ำยาที่ออกกระจายเป็นละอองขนาดเล็กครอบคลุมพื้นที่ที่ฉีดพ่น
ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร "สูบมือ"

เครื่องพ่นสาร "สูบมือ" ประกอบด้วยชิ้นส่วนอุปกรณ์ในการทำงานที่สำคัญ ดังนี้

1. ชุดดูดน้ำยา ประกอบด้วยสายดูด ทำด้วยยางหรือพลาสติกและที่กรองพร้อมตะแกรงกรอง ทำด้วยทองเหลือง สำหรับกรองสิ่งอุดตันในน้ำยาก่อนที่จะไปอุดตันภายในเครื่องพ่นสาร

2. ชุดกระบอกสูบ ทำด้วยท่อทองเหลืองกลวงประกอบด้วยที่สวมสายดูดตรงปลายสุดของชุดกระบอกสูบซึ่งภายใน จะติดตั้งลูกปืนดูดน้ำยาทำด้วยทองเหลือง มีมือจับทำด้วยพลาสติก ต่อจากมือจับเป็นท่อทองเหลืองกลวง ตรงปลายทำเกลียวนอกสำหรับยึดชุดลูกสูบ

3. ชุดลูกสูบ ทำด้วยท่อทองเหลืองกลวงประกอบด้วยลูกสูบ ทำด้วยหนังหรือยางสังเคราะห์ภายในติดตั้งลูกปืน ส่งน้ำยาทำด้วยทองเหลือง  มีปลอกซึ่งทำเกลียวในพร้อมซีลยางกันรั่ว สำหรับขันเข้ากับชุดกระบอกสูบ โดยชุดลูกสูบสามารถเลื่อนเข้าออกในชุดกระบอกสูบและน้ำยาไม่สามารถรั่วออกได้ มือจับชุดลูกสูบ  ทำด้วยพลาสติก ต่อจากมือจับ เป็นก้านฉีด  ซึ่งเป็นท่อทองเหลืองชุดเดียวกับชุดลูกสูบปลายสุดของชุดลูกสูบเป็นหัวฉีดทำด้วยทองเหลือง

ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร "สูบมือ" เครื่องพ่นสาร "สูบมือ" มีระบบการทำงานดังนี้

1. จังหวะดูดน้ำยา เมื่อหย่อนชุดดูดน้ำยาซึ่งมีสายดูดและที่กรองลงในถังบรรจุน้ำยาชุดกระบอกสูบเคลื่อนที่ถอยหลังทำให้ ปริมาตรห้องกระบอกสูบขยายเพิ่มขึ้น อากาศในห้องกระบอกสูบจะเบาบางลงเนื่องจากห้องกระบอกสูบมีปริมาตรเพิ่มขึ้นเกิดแรงดูด ภายในห้องระบอกสูบ ลิ้นลูกปืนดูดน้ำยาจะถูกแรงดูดในห้องกระบอกสูบดูดในห้องกระบอกสูบดูดให้เปิดและน้ำยาในถังบรรจุจะ ถูกดูดเข้าไปในห้องกระบอกสูบ ในขณะเดียวกันลิ้นลูกปืนส่งน้ำยาในห้องชุดลูกสูบจะถูกอากาศในห้องลูกสูดันให้ปิด เมื่อสิ้นสุดจังหวะ ถอยหลังของชุดกระบอกสูบน้ำยาจะเต็มภายในห้องกระบอกสูบ

2. จังหวะส่งน้ำยา ต่อจากจังหวะดูดน้ำยาเมื่อสิ้นสุดจังหวะถอยหลังของชุดกระบอกสูบ น้ำยาจะเต็มห้องกระบอกสูบ ชุดกระบอก สูบจะถูกดันเข้าในจังหวะเดินหน้า ลิ้นลูกปืนดูดน้ำยาจะถูกน้ำยาในห้องกระบอกสูบดันให้ปิดและน้ำยาในห้องกระบอกสูบจะดันให้ลิ้น ลูกปืนส่งน้ำยาในห้องชุดลูกสูบเปิดออก น้ำยาจะไหลผ่านลิ้นลูกปืนส่งน้ำยาเข้าห้องชุดลูกสูบออกไปที่ก้านฉีดซึ่งเป็นท่อชุดเดียวกับชุดลูก สูบออกหัวฉีดซึ่งมีรูขนาดเล็กบังคับให้น้ำยาที่ออกกระจายเป็นละอองขนาดเล็กครอบคลุมพื้นที่ที่ทำการฉีดพ่น ดูรูป ข. ประกอบในขณะ เดียวกันน้ำยาในห้องกระบอกสูบส่วนหนึ่งจะถูกดันเข้ารูที่เจาะไว้ที่ชุดลูกสูบเข้าไปกักรอบบริเวณช่องว่างระหว่างชุดกระบอกสูบและชุด ลูกสูบ

3. จังหวะดูดและส่งน้ำ เมื่อสิ้นสุดจังหวะส่งน้ำยา ชุดกระบอกสูบจะถูกดึงเคลื่อนที่ถอยหลัง ภายในห้องกระบอกสูบจะเกิดแรง ดูดทำให้ลิ้นลูกปืนดูดน้ำยาเปิด น้ำยาจะถูกดูดเข้าไปในห้องกระบอกสูบ ลิ้นลูกปืนส่งจะถูกอากาศในห้องลูกสูบดันให้ปิดเหมือนจังหวะ ดูดน้ำยา แต่น้ำยาที่ถูกกักรอบช่องว่างระหว่างกระบอกสูบและชุดลูกสูบจะถูกชุดกระบอกสูบดันให้ไหลย้อนออกที่รูเจาะไว้ที่ชุดลูกสูบ ออกก้านฉีดและหัวฉีดกระจายเป็นละอองขนาดเล็กครอบคลุมพื้นที่ที่ทำการฉีดพ่นโดยการเคลื่อนที่ถอยหลังของชุดกระบอกสูบ จะเห็น ได้ ว่าเมื่อชุดกระบอกสูบถูกดันให้เคลื่อนที่ถอยหลังหรือเดินหน้าจะมีน้ำยาออกที่หัวฉีด และเครื่องพ่นสาร "สูบมือ" เป็นเครื่องพ่นสาร ขนาดเล็กไม่มีห้องเก็บแรงดัน การปั้มน้ำยาโดยการดึงชุดกระบอกสูบออกต้องทำให้รวดเร็วและติดต่อกัน น้ำยาจึงจะออกที่หัวฉีดอย่าง สม่ำเสมอ

» ปัจจัยที่จำให้การฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
» ความหมายของเครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
» รูปแสดงเครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ
» รายละเอียดเกี่ยวกับระบบทำงานวิธีใช้และบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารชนิดต่าง ๆ
» การดูแลและการบำรุงรักษาประจำวัน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย