เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

เครื่องฟักไข่เศรษฐกิจ

กรมปศุสัตว์

ข้อควรระวัง

  1. ถ้าหากหลอดไฟไม่ดับทั้งๆ ที่อุณหภูมิสูงเกิน 38.00 องศาเซลเซียส อาจเป็นเพราะว่าจุดศูนย์กลางของเวฟเฟอร์ที่มีรูปร่างกลมๆ ทำด้วยแผ่นทองเหลืองที่ใช้ควบคุมอุณหภูมิที่ติดไว้หลังตู้นั้นวางไม่ตรงปุ่มของไมโครสวิทซ์ ทำให้เวลาเวฟเฟอร์ขยายตัวหรือพองออกไม่ไปกดปุ่มไมโครสวิทซ์ ทำให้ไมโครสวิทซ์ไม่ตัดวงจรไฟฟ้า อีกสาเหตุหนึ่งคือน้ำยาในเวฟเฟอร์รั่วซึมออก ไม่สามารถพองตัวเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ในกรณีนี้จะต้องเปลี่ยนเวฟเฟอร์ใหม่หรืออัดน้ำยาใหม่ ซึ่งเป็นสารเคมีของเหลวชื่อว่าไอเอ็ทธิลอีเธอร์ใส่ในปริมาณ 4 ซีซี แล้วอุดรูด้วยการบัดกรี หรือีกสาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะไมโครสวิทซ์ไหม้จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่แต่โดยทั่วๆ ไปแล้วจะไม่มีปัญหาในกรณีนี้
  2. ไข่ที่นำมาฟักควรเป็นไข่ที่สะอาดและไม่บุบหรือแตกร้าวหรือเปลือกบางไม่มีขี้ไก่ติด แต่ถ้าหากขี้ติดก็ควรจะใช้กระดาษทรายขัดออกเบาๆ และขนาดไข่ไม่ควรใหญ่หรือเล็กเกินไป
  3. ในกรณีฟักไข่ไม่ค่อยออกหรือเปอร์เซนต์ออกต่ำ อาจเพราะตู้ใช้งานนานเกิดความสกปรกควรหยุดพักสักหนึ่งสัปดาห์ เพื่อทำความสะอาดตู้อีกสาเหตุหนึ่งอาจเพราะว่าพ่อแม่พันธุ์ไก่แก่หรือพ่อพันธุ์ใช้ผสมมานานจำเป็นจะต้องสับเปลี่ยนพ่อพันธุ์บ้าง และควรให้ความสนใจเกี่ยวกับการให้อาหารพ่อแม่พันธุ์ควรเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เหมาะสำหรับอาหารไก่พันธุ์ ซึ่งจะให้การฟักออกสูง
  4. ในขณะที่ลูกไก่เกิด ควรเก็บเปลือกไข่ที่ลูกไก่เจาะออกแล้วทิ้งนอกตู้ฟักเพื่อเพิ่มช่องว่างให้ลูกไก่เป็นการลดความแออัดภายในตู้ และในกรณีที่มีไข่ฟักเหลือ (ลูกไก่ยังไม่เจาะเปลือกออกมา) ก็ไม่ควรเก็บไข่เหล่านั้นฟักต่อ ให้เอาออกไปด้วย แล้วนำถาดเกิดมาทำความสะอาดก่อนนำเข้าตู้ฟัก

» ส่วนประกอบของตู้และวิธีการทำงานของตู้ฟักไข่
» ข้อปฏิบัติในการใช้ตู้ฟักไข่
» ข้อควรระวัง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย