ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 4

เพลงเมียจ๋า

โอ้อนาถ วาสนา ถึงเวลา คราระทม
แม่อีหนู ช่างหูเบา เชื่อคำเขา จึงขื่นขม
ตัดเยื่อไยให้พี่ตรม ว่าทับถม เกินความจริง
น้องโกรธใย ไล่ผัวจาก ให้ผัวตกยาก โอ้น้องหญิง
มาลืมอกแอบที่เคยแนบอกอิง ต่างไฟผิง ในเชิงกราน
พี่ลืมไม่ลง อีตรงตื่นนอน กาแฟมาก่อนไข่ซ้อนใส่จาน
น้ำล้างหน้าทั้งยาสีฟัน น้ำหอมน้ำมัน เจ้าจัดเอาใจ
จะไปทำงานจากบ้านตอนเช้า เจ้าขัดรองเท้า เป็นเงาใส
เสื้อผ้าเรียบกริบน่าหยิบสวมใส งามวิไล ชวนให้มอง
กลับบ้านค่ำอาบน้ำอาบท่า เจ้าจัดข้าวปลามาสำรอง
แม่เปิดตู้โชว์ยกโหลยาดอง ตักให้ลอง คลายกังวล
พี่ชอบผักน้องรักก็รู้ ผักบุ้งถั่วพูจิ้มเต้าเจี้ยวหลน
อิ่มหมีพีมันกันสองคน ชื่นกมลแสนสำราญ
กล่อมลูกไปให้ลูกหลับ ร้องเพลงขับวิเวกหวาน
กระท่อมทองกวาวหนอเพลงเก่ามานาน บัวตูมบัวบานให้ลูกนอน
พอลูกหลับขยับจูบลูก แล้วนอนบนฟูกเคียงสมร
อิ่มเอมใจไม่อนาทร พี่มาเดือดร้อนเพราะคนปากคัน
ปากยาวจริงยิ่งกว่าปากกา เข้าตำราน่าขบขัน
เห็นเรามีทุกข์ แล้วเขาคงสุขใจกัน ไม่ช้าสวรรค์คงลงอาญา
พระจงช่วยสาปให้บาปสิ้นที ให้น้องปรานีรีบกลับเคหา
นี่ผัวร่อนเร่แสนเวทนา จากเมียน้ำตานอง
กินไม่ได้นอนไม่หลับ กระส่ายกระสับอกกลัดหนอง
นี่ผัวทุกข์ตรอม ผ่ายผอมเป็นกอง อย่าให้ต้องตรอมใจตาย

เพลง ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ
เพลง ฟ้ามิอาจกั้น
เพลง มิตรแห่งความดี
เพลง เมียจ๋า
เพลง เมื่อวานนี้
เพลง แม่นางนกขมิ้น
เพลง แม้พี่นี้จะขี้เมา
เพลง ยากยิ่งสิ่งเดียว
เพลง ยามจน
เพลง เย็นลมว่าว
เพลง เย้ยฟ้าท้าดิน
เพลง รักข้ามขอบฟ้า
เพลง รักที่ถูกลวง
เพลง รักปักใจ
เพลง รักเอย
เพลง รักเอ๋ยรักข้า
เพลง ลมหวน
เพลง ลาวครวญ
เพลง ลุ่มเจ้าพระยา
เพลง ลูกชาวนา
เพลง โลกนี้คือละคร
เพลง โลกหมุนเวียน
เพลง วังน้ำวน
เพลง วิวาห์น้ำตา
เพลง ศาสนารัก
เพลง สอนน้อง
เพลง สุขกันเถอะเรา
เพลง หงส์ทอง
เพลง หนามกุหลาบ
เพลง หนีนรก

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม