สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สงครามเกาหลี

ยุทธการมิตรภาพ 1

บริเวณสองฝั่งลำน้ำทิไหว่ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของ อำเภอโนนทรัค เป็นแหล่งสะสมเสบียง และอาวุธยุทโธปกรณ์ของเวียดกง มีกำลังประจำถิ่นเฝ้ารักษาอยู่ประมาณ 30 - 50 คน กำลังฝ่ายไทยประกอบด้วย กองพันทหารราบที่ 2 กองพันทหารปืนใหญ่ช่วยโดยตรง และหมวดทหารช่างสนาม ร่วมด้วยกำลังฝ่ายสหรัฐฯ ประกอบด้วยหน่วยเรือตรวจลำน้ำ (Patrol Boat River : PBR) ขึ้นในความควบคุมทางยุทธการของ กองพลทหารอาสาสมัคร กองร้อยเฮลิคอปเตอร์โจมตี และกองพันปฏิบัติการปฏิจิตวิทยาที่ 6 พร้อมทั้งกองพันนาวิกโยธินเวียดนามใต้ ซึ่งขึ้นในความควบคุมทางยุทธการของ กองพลทหารอาสาสมัคร การปฏิบัติการยุทธผสมครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติการร่วมกับกองกำลังชาติพันธมิตรครั้งแรก

เช้าวันที่ 2 สิงหาคม 2512 เครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B - 52 ได้ไปทิ้งระเบิดเป้าหมาย ในขณะที่ปืนใหญ่ก็ได้ระดมยิงที่หมายพร้อมกัน จากนั้นกองพันทหารราบที่ 2 ของไทยได้เคลื่อนที่ทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์ ลงโจมตีที่หมายต่าง ๆ 4 แห่ง

ผลการรบ ที่กำบังปิดของข้าศึกถูกทำลาย 26 แห่ง ไม่ปรากฏการสูญเสียของทั้งสองฝ่าย แต่จากปากคำของชาวบ้านฝ่ายเวียดกงเสียชีวิต 30 คน

ยุทธการมิตรภาพ 2

กองพันทหารราบที่ 1 ได้ปฏิบัติการยุทธผสมร่วมกับกองพันนาวิกโยธินเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 9 - 16 สิงหาคม 2512 ทำการค้นหากวาดล้าง และทำลายกำลังเวียดกง ในพื้นที่ปฏิบัติการอุบล ทางทิศตะวันออกของอำเภอลองถั่น และพื้นที่ปฏิบัติการระยอง สามารถทำลายที่กำบังปิดได้ 3 แห่ง ฝ่ายไทยปลอดภัยทุกคน

ยุทธการมิตรภาพ 3

เป็นการปฏิบัติการที่ใช้เวลานานหลายเดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2512 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2513 แบ่งการปฏิบัติการออกเป็น 4 ขั้น

ขั้นที่ 1 เป็นการปฏิบัติการถางป่าในพื้นที่ของกองพลทหารอาสาสมัคร หน่วยรบเฉพาะกิจที่ 1 ออสเตรเลีย กรมทหารราบเบาที่ 199 สหรัฐฯ และกองพลทหารราบที่ 18 เวียดนามใต้ ก่อนการถางป่าได้มีการกวาดล้างในพื้นที่มีรัสมี ประมาณ 12 กิโลเมตร เพื่อเปิดพื้นที่ป่าทึบให้โล่งเตียน สะดวกแก่การทำลายฐานปฏิบัติการ รวมทั้งที่กำบังปิด และอุโมงค์ต่าง ๆ ของเวียดกง กับเพื่อให้สะดวกในการปฏิบัติการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ และส่งกำลังบำเพิ่มเติมทางอากาศในยามฉุกเฉิน

ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 เป็นการปฏิบัติการยุทธผสมของกองพลทหารอาสาสมัคร กับกองกำลังฝ่ายโลกเสรี ในพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของกองพลทหารราบที่ 18 เวียดนามใต้ ภายใต้การควบคุมของกองบัญชาการผสมกองพลทหารราบที่ 18 เวียดนามใต้ ที่ชวนล็อค ได้ทำการปิดล้อมฐานปฏิบัติการของเวียดกง แล้วส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดทำลายฐานของฝ่ายเวียดกง ทำให้ฝ่ายเวียดกงต้องกระจายกำลังออกไปเป็นกลุ่มย่อย ๆ มีการปะทะกับเวียดกง 80 ครั้ง ตลอดเวลาเกือบ 3 เดือน ฝ่ายโลกเสรีเสียชีวิต 11 คน บาดเจ็บ 105 คน ฝ่ายเวียดกงเสียชีวิต 109 คน ที่กำบังปิดถูกทำลาย 575 แห่ง หลุมบุคคล 110 แห่ง ยึดได้อาวุธยุทโธปกรณ์เป็นจำนวนมาก

ขั้นที่ 4 เป็นการปฏิบัติการรุกครั้งสุดท้าย ปฏิบัติการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศผสมกับ กำลังภาคพื้นดินเข้ากวาดล้าง และทำลายกรมที่ 274 เวียดกง ทางทิศใต้ของหมู่บ้านบินห์สัน มีการปะทะกัน 17 ครั้ง ฝ่ายเราเสียชีวิต 2 คน บาดเจ็บ 20 คน เฮลิคอปเตอร์ถูกยิงตก 1 เครื่อง ฝ่ายเวียดกงเสียชีวิต 12 คน ทำลายที่กำบังปิดได้ 23 แห่ง ยึดได้อาวุธยุทโธปกรณ์เป็นจำนวนมาก

ยุทธการมิตรภาพ 5

องค์การช่วยเหลือทางทหารฝ่ายโลกเสรีได้กำหนดแผนยุทธการมิตรภาพ 5 ขึ้น เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในพื้นที่ 26 หมู่บ้าน ของอำเภอลองถั่น และอำเภอดึ๊กตู จังหวัดเบียนหว่า กับอำเภอชวนล็อก จังหวัดลองคานห์ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2513 โดยทำการกวาดล้างเวียดกงควบคู่ไปกับการพัฒนาหมู่บ้านเหล่านั้น โดยแบ่งหมู่บ้านออกเป็น 6 ระดับ ตามระดับความปลอดภัย ตั้งแต่หมู่บ้านที่มีความปลอดภัยสูงสุด ปราศจากการแทรกซึมของเวียดกง ไปจนถึงหมู่บ้านที่ตกอยู่ในความคุ้มครองของเวียดกง

ผลการปฏิบัติมีการปะทะกับเวียดกง 1 ครั้ง ทหารบาดเจ็บ 3 คน ฝ่ายเวียดกงเสียชีวิต 3 คน ยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ได้จำนวนหนึ่ง

กองกำลังทหารไทยในสงครามเกาหลี
การเตรียมการส่งกำลังทหารไปร่วมรบ
การปฏิบัติการในสมรภูมิเกาหลี
การถอนตัวจากกรุงเปียงยาง
การขึ้นสมทบกับกองพลน้อยที่ 28 ของอังกฤษ
การเคลื่อนที่เข้าหาเมืองชุนชอน และการเข้าตีเมืองวาซอน
การปรับปรุงกำลังทหารของไทย
การย้ายกำลังเข้ากรุงโซล และการเข้าตีเมืองอุยจองบู
การเจรจาเพื่อยุติสงคราม และสงบศึก
ผลที่ประเทศไทยได้รับจากสงครามเกาหลี
คำสดุดี แด่ทหารผู้เสียชีวิตในกรณีสงครามเกาหลี
การปฏิบัติของทหารบกผลัดที่ 2
การขึ้นประจำแนวต้านทานหลักเจมส์ทาวน์
การปฏิบัติของทหารบกผลัดที่ 3
การปฏิบัติการรบ ณ ที่มั่นตั้งรับแนวเจมส์ทาวน์ด้านเขาทีโบน
การปฏิบัติหน้าที่ในกองหนุนของกองพลที่ค่ายเคซี (Camp Cacy)
การปฏิบัติระหว่างเป็นกองหนุนของกองพลที่เมืองยอนชอน
การปฏิบัติการรบบนที่มั่นตั้งรับ แนวเจมส์ทาวน์ด้านเขาพอร์คชอป
การรบบนที่มั่นเขาพอร์คชอป ครั้งที่ 2
การรบบนที่มั่นเขาพอร์คชอป ครั้งที่ 3
การปฏิบัติการของทหารบกผลัดที่ 4
การปฏิบัติการบริเวณเขาเดอะฮุค และเขายิบรอลตาร์
การปฏิบัติการของทหารบกผลัดที่ 5
การปฏิบัติการรบที่บูเมอแรง
การปฏิบัติการของทหารบก ผลัดที่ 6
การปฏิบัติการของกองพันทหารไทย
การปฏิบัติการของทหารบกผลัดที่ 7 - 23
การปฏิบัติการของกองร้อยอิสระผลัดที่ 7 - 23
กองร้อยกองเกียรติยศประจำกองบัญชาการสหประชาชาติ
การปฏิบัติการของทหารเรือ
การจัดกำลังทางเรือของสหประชาชาติในสงครามเกาหลี
การปฏิบัติการของ มส.
การปฏิบัติการของเรือหลวงบางปะกง
การรับมอบเรือหลวงท่าจีน และเรือหลวงประแส
การปฏิบัติการของเรือหลวงท่าจีน
การปฏิบัติการของเรือหลวงประแส
การปฏิบัติการของทหารอากาศ
การจัดชุดพยาบาลทางอากาศ และการผลัดเปลี่ยน
การปฏิบัติงานของชุดพยาบาลทางอากาศ
การปฏิบัติการของหน่วยบินลำเลียงชุดที่ 1
การปฏิบัติการของหน่วยบินลำเลียงชุดที่ 2
การปฏิบัติการของหน่วยบินลำเลียงชุดที่ 3
การปฏิบัติการของหน่วยบินลำเลียงชุดที่ 4 - 17
การปฏิบัติการของหน่วยบินลำเลียงชุดที่ 18 - 24
การปฏิบัติของหน่วยบรรเทาทุกข์สภากาชาดไทย
เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์บรรเทาทุกข์สภากาชาดไทยรุ่นที่ 1 - 4
การปฏิบัติการของทหารไทยในสงครามเวียดนาม
เหตุการณ์ในเวียดนามก่อนเกิดสงคราม
การช่วยเหลือของฝ่ายโลกเสรี
การส่งทหารไปร่วมรบในสงครามเวียดนาม
กองบัญชาการกองกำลังทหารไทยในสาธารณรัฐเวียดนาม ผลัดที่ 1
กองบัญชาการกองกำลังทหารไทยฯ ผลัดที่ 2 - 5
สำนักงานผู้แทนทหารไทยในสาธารณรัฐเวียดนาม
กรมทหารอาสาสมัคร(กรม อสส.)
แผนการยุทธและการปฏิบัติการ
การปฏิบัติการรบที่ฟุกโถ(20 - 21 ธันวาคม 2510)
กองพลทหารอาสาสมัคร(พล.อสส.)
กองพลทหารอาสาสมัครผลัดที่ 1
การรบที่บินห์สัน (Binh Son)
การรบที่ล็อคอัน (Loc An)
คำชมเชยจากต่างประเทศ
กองพลทหารอาสาสมัคร ผลัดที่ 1 ส่วนที่ 2
การรบที่เฟือกกาง (Phuoc Cang)
ยุทธการอัศวิน
ยุทธการวูล์ฟแพค 1,2 (Woltpack I,II)
ยุทธการเบ็นแคม (Ben Cam)
ยุทธการเฟือกเหงียน (Phuac Nguyen)
อิสริยาภรณ์ และเหรียญตราที่ได้รับ
กองพลทหาร อาสาสมัคร ที่ 2
พื้นที่การปฏิบัติการ การจัดกำลัง และการวางกำลัง
ยุทธการมิตรภาพ
ยุทธการสี่พยัคฆ์ (Opcration Tu Ho)
ยุทธการบางปู
ยุทธการ 234
ยุทธการซุยคา
ยุทธการคีย์แมน
ยุทธการทัมเทียน (Tham Thien)
ยุทธการสายฟ้าแลบ (Thunderbolt)
การผลัดเปลี่ยน และเดินทางกลับ
บทเรียนจากการรบ และการสูญเสีย
กองพลทหารอาสาสมัคร ผลัดที่ 3
การถอนกำลังกลับประเทศไทย
กองพลทหารอาสาสมัคร ผลัดที่ 3 ส่วนที่ 2
การปฏิบัติการรบของกองร้อยจู่โจม (15 - 18 เมาายน 2514)
การปฏิบัติการของชุดเพชฌฆาตสังหาร (17 - 18 สิงหาคม 2514)
อิสริยาภรณ์ และเหรียญตราที่ได้รับ
หน่วยเรือซีฮอร์ส
เรือหลวงพงัน
การปฏิบัติการระหว่าง ปี พ.ศ. 2510 - 2515
สรุปการปฏิบัติของหน่วยเรือซีฮอร์ส
หน่วยบินวิคตอรี
การลำเลียงขนส่งทางอากาศ 1,776 ภารกิจ
การยุติสงครามเวียดนาม
ยุทธศาสตร์เวียดนามเหนือ
การดำเนินการของเวียดนามเหนือ และเวียดกง
การเจรจาสันติภาพที่กรุงปารีส
สถานการณ์ในเวียดนามใต้ หลังการถอนกำลังฝ่ายโลกเสรี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย