เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

แนวทางการใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์และสิ่งเหลือใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์

การทำปุ๋ยหมักดินชีวภาพ

ส่วนผสม

1. รำละเอียด 1 ส่วน
2. แกลบเผา 1 ส่วน
3. มูลสัตว์ 1 ส่วน
4. ดินร่วน 2.5 ส่วน
5. อีเอ็ม 20 ซีซี (2 ช้อนโต๊ะ)
6. กากน้ำตาล 20 ซีซี (2 ช้อนโต๊ะ)
7. น้ำสะอาด 10 ลิตร

วิธีทำ

1. ผสมแกลบเผา มูลสัตว์ และดินร่วนให้เข้ากัน
2. ใช้อีเอ็ม ผสมกากน้ำตาลและน้ำในข้อ 5,6,7 รดราดให้ได้ความชื้น 40 - 50 % คลุกเคล้าให้เข้ากัน
3. นำรำละเอียดโรยคลุกให้ทั่ว แล้วกองไว้กับพื้นสูงประมาณ 20 ซม.
4. เอากระสอบป่านคลุมทับไว้ 7 วัน
5. กลับกองปุ๋ยทุก ๆ วัน ๆ ละ 1- 2 ครั้ง เมื่อปุ๋ยเป็นมีอุณหภูมิปรกติ (37๐ C) แล้วเก็บไว้ในกระสอบ

วิธีใช้และสรรพคุณ

นำไปผสมกับดินร่วน แกลบเผา และปุ๋ยมะพร้าวในอัตราส่วน 1:1:1:1 ใช้เพาะต้นกล้า ปักชำ และตอนกิ่งทำให้กล้าไม้แข็งแรงสมบูรณ์

แนวทางการใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์
แนวทางการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้ในฟาร์ม
ตัวอย่างการนำมูลสัตว์และสิ่งเหลือใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาแปรรูป
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ (โปกาฉิ) ชนิดผง
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 24 ชั่วโมง
การทำปุ๋ยหมักดินชีวภาพ
การทำอาหารปลาชีวภาพ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์