สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

เพศสัมพันธ์ กับ เอดส์ (AIDS)

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คือกลุ่มโรคต่าง ๆ ที่ติดต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งโดยการร่วมเพศ บางโรคอาจติดต่อกันโดยการสัมผัสหรือถ่ายทอดสู่ลูกขณะอยู่ในครรภ์ เช่น ซิฟิลิส หนองใน แผลริมอ่อน เริม เป็นต้น

เอดส์

เป็นกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเสื่อม หรือบกพร่อง ทำให้เชื้อโรคชนิดฉวยโอกาส เช่น ปอดบวม วัณโรค หรือเป็นมะเร็งบางชนิดได้ง่ายกว่าคนปกติ อาการจะรุนแรง และเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว เอดส์ ติดต่อโดยการร่วมเพศ การรับเชื้อทางเลือด น้ำเหลือง หรือถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก ขณะอยู่ใน ครรภ์

เอดส์ กับ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

• การมีเพศสัมพันธ์ เพียงครั้งเดียว ท่านอาจติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือเอดส์ ได้
• เมื่อติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้ว ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ มากขึ้น
• เมื่อติดโรคติดต่อทางเพศและติดเชื้อเอดส์ จะทำให้อาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รุนแรง และรักษายากยิ่งขึ้น
• เมื่อติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และติดเชื้อเอดส์จะทำให้อัตราการแพร่เชื้อเอดส์ เร็วขึ้น และมีอาการของโรคเอดส์เร็วขึ้น

ป้องกันอย่างไรไม่ให้ติดโรคหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์

• หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์
• รักษาความสะอาดของร่างกาย และอวัยวะสม่ำเสมอ
• ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

ขณะที่ป่วย และรักษาจะปฏิบัติตัวอย่างไร

• งดกิจกรรมทางเพศ โดยเด็ดขาด รวมทั้งการปฏิบัติด้วยตัวเองเพื่อป้องกันการกระจายของโรค และการอักเสบลุกลาม
• งดดื่มเหล้า-เบียร์ และของมึนเมาทุกชนิด
• รักษาอวัยวะเพศและบริเวณใกล้เคียงให้สะอาด และแห้ง
• ถ้าพบว่าคู่นอนติดโรคให้รีบนำไปตรวจและรับการรักษาโดยเร็วที่สุด
• ในผู้ชาย ห้ามรีดอวัยวะเพศเพื่อดูหนองเป็นอันขาดเพื่อป้องกันการอักเสบลุกลาม
• ก่อนการมาตรวจให้กลั้นปัสสาวะอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง
• ไปรับการตรวจทุกครั้งและปฏิบัติตาม คำแนะนำของแพทย์


ควรตรวจเลือดเมื่อไหร่

• ก่อนแต่งงาน
• เมื่อเริ่มตั้งครรภ์ ได้ไม่เกิน 3 เดือน
• เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลอื่น โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย

เมื่อสงสัย หรือมีอาการผิดปกติ เชิญรับการตรวจและรับการรักษาได้ที่

• โรงพยาบาลบางรัก กองกามโรค ถนนสาธรใต้ โทร.02 286-0431, 02 286-0108,02 286-6382, 02 286-0608 โทรสาร 02 287-3553
• สถานกามโรคและโรคเอดส์ ท่าเรือคลองเตย โทร. 02 249-2141
• สถานกามโรคและโรคเอดส์วชิระ ถนนสามเสน โทร. 02 243-0150 ต่อ 2631
• สถานกามโรคเอดส์ นางเลิ้ง โทร. 02 281-0651
• สถานกามโรคและโรคเอดส์ บ้านชีวี ถนนราชวิถี โทร. 02 246-7194
• สถานกามโรคและโรคเอดส์ บางเขน โทร. 02 521-0819
• สถานกามโรคและโรคเอดส์ พระปิ่นเกล้า สำเหร่ โทร. 02 468-0116 ถึง 20 ต่อสถานกามโรค พระปิ่นเกล้า
• สถานกามโรคและโรคเอดส์ ภาษีเจริญ โทร. 02 467-4345
• ศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร โทร. 02 255-2420, 02 253-8933
• ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์เขต 1-12
• งามควบคุมโรคเอดส์ และกามโรคจังหวัด และ อำเภอ
• โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง

วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ ใช้ถุงยางอนามัย ไม่มีเพศสัมพันธ์กับใครอื่นนอกจาก สามี หรือภรรยา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์