เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

การสุขาภิบาลและโรคโคเนื้อ

ลักษณะที่บ่งชี้ว่าสัตว์ป่วย

สัตว์ที่ป่วยจะแสดงอาการ (symptom) ต่าง ๆ ออกมาให้เราเห็นซึ่งอาจจะแสดงออกทางระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบประสาท และความผิดปกติทางผิวหนัง แต่ส่วนใหญ่จะมีอาการเบื้องต้นคล้ายคลึงกัน คือ มีไข้ หงอย ซึม เบื่ออาหาร แต่ลักษณะปลีกย่อยของอาการที่แสดงออกเมื่อสัตว์เป็นโรคแต่ละชนิดนั้นจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งลักษณะที่บ่งชี้ว่าสัตว์ป่วยแบ่งออกได้ดังนี้

1. อาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบหายใจ มีดังต่อไปนี้

 • หายใจขัดหรือหายใจไม่เต็มที่
 • หายใจมีเสียงดัง
 • มีน้ำมูลไหลออกทางจมูก
 • เยื่อจมูกอักเสบ
 • หายใจโดยใช้ช่องท้อง หรือหายใจเฉพาะที่หน้าอก
 • ไอ และจาม

2. อาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร มีดังต่อไปนี้

 • เบื่ออาหาร ไม่ยอมกินหญ้าและอาหาร
 • กินอาหารมากกว่าปกติแต่ไม่อ้วน อาจเกิดจากพยาธิ
 • กินสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อาหาร
 • มีน้ำลายไหล
 • ปากเหม็น ปากแห้งผาก
 • ปวดท้อง ท้องร่วง หรือบางครั้งอาจท้องผูก
 • สัตว์บางตัวอาจจะมีการอาเจียน

3. อาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบขับถ่าย มีดังต่อไปนี้

 • ปัสสาวะขุ่นมีสีเหลืองเข้ม
 • ปัสสาวะไม่ออก หรือกระปริดกระปรอย หรือปัสสาวะไหลไม่หยุด
 • เดินขาแข็ง นอนไม่ลง

4. อาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาท มีดังต่อไปนี้

 • กระวนกระวาย ตัวสั่น ตื่นเต้น บ้าคลั่ง
 • เดินเป็นวงกลม หรือเดินถอยหลัง
 • ลุกยืนและนอนลำบาก ชักกระตุก
 • น้ำลายไหล ตาพองโต ปากสั่น
 • อาการขาแข้งแข็งทื่อ หรืออาจลุกเดินไม่ได้

5. อาการผิดปกติทางผิวหนัง มีดังต่อไปนี้

 • เหงื่อออก อุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ
 • ขนร่วงและขาดรุ่งริ่ง ผิวหนังตกสะเก็ด
 • ผิวหนังหยาบแห้ง ขนลุกชัน
 • มีไข้สูง อุณหภูมิของร่างกายผิดไปจากปกติ
 • น้ำเหลืองคั่งที่ปลายเท้าและโคนขา
 • ท้อง หน้าอก หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ เหนียง หัวนมเพศเมียเกิดอาการบวม

6. ชีพจรเต้นผิดไปจากสภาพปกติ

ประเภทของโรคสัตว์
วิธีการติดต่อของโรคสัตว์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคในสัตว์
หลักในการป้องกันการเกิดโรคในสัตว์
ลักษณะที่บ่งชี้ว่าสัตว์ป่วย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์