สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

อีโบลา

การวินิจฉัยโรค

โรคอื่น ๆ ที่ควรตัดออกไปก่อนจะให้การวินิจฉัยโรคอีโบลาได้แก่ มาลาเรีย ไข้รากสาดน้อย โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อชิเกลลา อหิวาตกโรค โรคฉี่ หนู กาฬโรค โรคจากเชื้อริกเกตเซีย โรคไข้กลับซ้ำ โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคตับอักเสบ และโรคไข้เลือดออกจากเชื้อไวรัสชนิดอื่น ๆ

การวินิจฉัยเพื่อยืนยันการติดเชื้ออีโบลาไวรัสสามารถทําได้ในห้องปฏิบัติการโดยวิธีการตรวจหลายวิธีดังต่อไปนี้

 

  • การตรวจแบบ ELISA (antibody-capture enzyme-linked immunosorbent assay)
  • การทดสอบหาสารก่อภูมิต้านทาน (antigen)
  • การทดสอบ serum neutralization
  • การตรวจแบบRT-PCR (reverse transcriptase polymerase chain reaction assay)
  • การตรวจโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
  • การแยกเชื้อไวรัสโดยวิธีเพาะเลี้ยงในเซลล์

ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยเป็นสิ่งที่ให้ความเสี่ยงต่อการติดโรคสูงมาก การทดสอบในห้องปฏิบัติการควรทําในภาวะแวดล้อมที่สามารถจํากัดการแพร่ กระจายของเชื้อโรคได้ดีที่สุดเท่านั้น

การแพร่โรค
อาการและอาการแสดง
การวินิจฉัยโรค
วัคซีนและยารักษาโรค
การป้องกันและควบคุมโรค
การควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล
การตอบโต้สถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ