Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชไร่

ข้าวโพด
ข้าวโพดหวาน
ถั่วแดงหลวง
กลุ่มปอแก้ว
ถั่วหรั่ง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าวโพดฝักอ่อน
ข้าวฟ่างไม้กวาด พันธุ์ เคยูบี 1
ข้าวฟ่าง
การปลูกถั่วเขียว
ถั่วเขียวผิวดำพันธุ์พิษณุโลก 2
ถั่วแดง หรือถั่วนิ้วนางแดง
โรคที่สำคัญของถั่วลิสง
การปลูกถั่วเหลือง
การเก็บรักษาเมล็ดถั่วเหลืองไว้ทำพันธุ์
โรคที่สำคัญของถั่วเหลือง
โรคมันฝรั่ง
มันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง 5
การปลูกสับปะรด
ผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิตพืชตระกูลถั่ว
การปลูกและการดูแลรักษากระถินเทพา
ข้าวโพดหวาน พันธุ์รับรอง
อ้อยพันธุ์รับรอง
กลุ่มปอคิวบา
กลุ่มปอกระเจา
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พันธุ์รับรอง
ข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์รับรอง
ทานตะวัน การปลูกดอกทานตะวัน
การผลิตปอฟอกให้ได้คุณภาพ
การปลูกปอกระเจาชนิดฝักยาว
เทคนิคการเก็บเกี่ยวและแช่ฟอกปอแก้วไทย
ปอสา และการทำกระดาษสา
การเก็บเกี่ยวปอสา
การเก็บเกี่ยวและมาตรฐานฝ้ายดอกของไทย
โรคที่สำคัญของฝ้าย
แมลงศัตรูธรรมชาติในไร่อ้อย
ยอดอ้อยอาหารหยาบทดแทนในฤดูแล้ง
การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยในไร่อ้อย
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช
การปลูกพืชอายุสั้นในสภาวะแห้งแล้ง
ปาล์มน้ำมัน พันธุ์สุราษฎร์ธานี 7
การปลูกงาและการดูแลรักษา
การปลูกมันสำปะหลัง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com