ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ทฤษฎีสี

การใช้สีกับการออกแบบตกแต่ง

การใช้สีในการออกแบบตกแต่งเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอย่างยิ่งเพราะนอกจากสีจะมีประโยชน์ด้านความสวยงามแล้ว ยังมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้พบเห็นอีกด้วย

1. การออกแบบตกแต่งภายใน

นักออกแบบสามารถใช้ความรู้สึกที่มีต่อสีช่วยสร้างบรรยากาศในห้องต่างๆให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ดังนี้

ห้องรับแขก

ควรแต่งด้วยโครงสีร้อนที่มีการลดความสดลงเป็นสีอุ่น เพื่อสร้างบรรยากาศในการต้อนรับด้วยความรู้สึกอบอุ่นสดชื่น ไม่ควรใช้สีสดรุนแรงเพราะจำทำให้รู้สึกเครียด รวมทั้งไม่ควรใช้สีหม่นทึบเพราะจะทำให้รู้สึกหดหู่

ห้องนั่งเล่น

ห้องพักผ่อน ควรแต่งด้วยโครงสีเย็นที่มีความเข้มน้อยเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย

ห้องนอน

ควรแต่งด้วยโครงสีเย็น โดยพื้นห้องควรเป็นสีเข้มเพื่อสร้างความรู้สึกมีน้ำหนัก สงบนิ่ง ผนังและเพดานเป็นสีอ่อนเพื่อความรู้สึกผ่อนคลาย ทำให้หลับได้ง่ายขึ้น

ห้องครัว ห้องอาหาร

ควรแต่งด้วยโครงสีร้อนที่ไม่ฉูดฉาดมากเพื่อให้เกิดความรู้สึกตื่นตัว อยากรับประทานอาหาร และไม่ควรใช้สีอ่อนเกินไป เนื่องจากมีโอกาสเปรอะเปื้อนง่าย ทำให้ดูแลทำความสะอาดอยาก

ห้องน้ำ

ควรแต่งด้วยโครงสีเย็นและขาวเพื่อสร้างความรู้สึกเย็นสบายและสะอาดสดชื่น

2. การออกแบบตกแต่งภายนอก

การใช้สีตกแต่งภายนอกอาคารโดยทั่วไปนิยมใช้สีขาวหรือสีอ่อนเป็นหลักเนื่องจากสีในงานตกแต่งภายนอกอาคารต้องใช้เป็นบริเวณกว้าง สีอ่อนจะทำให้อาคารดูสะอาด สว่าง สดใสสบายตา อีกทั้งยังสามารถสะท้อนความร้อนจากแสงแดดได้ดีกว่าสีเข้มอีกด้วย อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันมีการใช้กระจกกรุเป็นผนังตามอาคารขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากกระจกที่ใช้มักเป็นสีเย็นค่อนข้างเข้มเพื่อกรองแสงแดดที่ส่องเข้าอาคาร สำหรับกระจกเคลือบสารสะท้อนแสง ซึ่งทำให้เห็นสีของท้องฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้น แม้ว่าจะมีความสวยงามเป็นพิเศษ แต่มีปัญหาเรื่องการสะท้อนแสงแดดทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนได้ นอกจากนั้นในบางกรณีจำเป็นต้องใช้สีฉูดฉาดเพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดความสนใจเป็นพิเศษ เช่นร้านขายของเด็กเล่น สถานบันเทิงยามราตรี เป็นต้น

สำหรับการใช้สีในการจัดสวนนั้นควรคำนึงถึงการเลือกสีของพรรณไม้ดอก ไม้ใบ และวัสดุตกแต่งสวน เช่น หิน กรวด ตุ๊กตาหิน สะพาน โคมไฟ ฯลฯ ให้มีสีสันและสัดส่วนที่เหมาะสมกันโดยนำสีที่ตัดกันโดยน้ำหนักมาใช้ ในการจัดสวนเพื่อให้เกิดความเด่นชัดของสีส่วนน้อยที่อยู่ในสีส่วนมาก เช่น สีเหลืองกับสีแดง สีขาวกับสีเขียว ฯลฯและควรใช้สีที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกันเพื่อให้เกิดความกลมกลืนและความมีเอกภาพของสวน

« ย้อนกลับ |

สีวัตถุธาตุ
การใช้สีกับการออกแบบตกแต่ง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์