เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ไบโอดีเซล

น้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานทดแทนน้ำมันดีเซลซึ่งได้มาจากปาล์ม สบู่ดำ น้ำมันพืชใช้แล้วหรือไขมันจากสัตว์ นำมาผ่านกระบวนการทางเคมีกับแอลกอฮอล์ โดยมีกรดหรือด่างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีทำให้ได้ไบโอดีเซล ที่สามารถใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลได้ โดยไม่ต้องดัดแปลงเครื่องยนต์แต่อย่างใด

ไบโอดีเซลได้มีการใช้อย่างแพร่หลายในต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ประเทศในสหภาพยุโรป มากว่า 20 ปีแล้ว โดยในต่างประเทศ นิยมใช้ไบโอดีเซลในสูตร B20 และมีกำลังการผลิตไบโอดีเซลหลายพันล้านลิตรต่อปี

ในส่วนของประเทศไทย ภาครัฐโดยกระทรวงพลังงาน ได้สนับสนุนให้มีการผลิตและจำหน่าย ไบโอดีเซลระดับเชิงพาณิชย์ในสูตร B5 (ไบโอดีเซล 100% ผสมกับน้ำมันดีเซล ในสัดส่วนร้อยละ 5 : 95 ) ซึ่งเหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลในรถยนต์ รวมทั้งการส่งเสริมผลิตไบโอดีเซลใช้เองในระดับชุมชน หรือใช้ไบโอดีเซล B 100 (ไบโอดีเซล 100%) ซึ่งเหมาะกับเครื่องจักรกลการเกษตร โดยใช้วัตถุดิบที่หาง่ายในแต่ละท้องถิ่น อาทิ สบู่ดำ น้ำมันพืชใช้แล้ว มาผลิตเป็นไบโอดีเซลชุมชน ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มกันผลิตอีกเป็นจำนวนมาก

ประโยชน์ของไบโอดีเซล

1.สามารถพึ่งพาตนเองด้วยการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล เพื่อทดแทนการใช้น้ำมันดีเซล ซึ่งราคามีแนวโน้มที่สูงขึ้น
2.ช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ พืชน้ำมันต่างๆ เช่น ปาล์ม มะพร้าว และสบู่ดำ
3.ช่วยเพิ่มมูลค่าของน้ำมันพืชใช้แล้ว และไม่สามารถนำมาใช้งานต่อได้ ให้เป็นน้ำมันไบโอดีเซล
4.ช่วยลดผลกระทบจากการนำน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว กลับมาสู่วงจรการบริโภคใหม่ เนื่องจากน้ำมันพืชใช้แล้วมีสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง หากนำมาบริโภคซ้ำ
5.ลดปริมาณการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ

ด้านสมรรถนะของเครื่องยนต์

จากการทดสอบคุณภาพไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซล พบว่า การเผาไหม้ และไอเสียที่ออกมา จะมีคุณภาพดีกว่าน้ำมันดีเซล โดยออกซิเจนในไบโอดีเซลให้การสันดาปที่สมบูรณ์กว่าดีเซลปกติ จึงเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์น้อยกว่า ประกอบกับไม่มีสารกำมะถันในไบโอดีเซล จึงไม่ส่งผลเสียต่อสภาวะแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีเขม่าคาร์บอนน้อย จึงไม่ทำให้เกิดการอุดตันของระบบไอเสียได้ง่าย และ ช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ไบโอดีเซล ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และย่อยสลายได้ง่ายในธรรมชาติ จึงนับได้ว่า “ไบโอดีเซล” เป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งที่สำคัญสำหรับรถยนต์ในอนาคต อย่างยิ่ง

นโยบายการส่งเสริมไบโอดีเซล

ไบโอดีเซล มีใช้ในต่างประเทศอย่างแพร่หลาย ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และในทวีปยุโรป อาทิ ประเทศอังกฤษ เบลเยี่ยม สวีเดน ฝรั่งเศส ออสเตรีย และเยอรมนี โดยนิยมนำไปผสมกับน้ำมันดีเซลในสัดส่วนต่างๆ อาทิ B2 คือการผสมไบโอดีเซล 2 ส่วนต่อน้ำมันดีเซล 98 ส่วน มีจำหน่ายทั่วไปในรัฐมินนิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา สัดส่วน B5 ผสมไบโอดีเซล 5 ส่วนต่อน้ำมันดีเซล 95 ส่วน มีจำหน่ายทั่วไปในประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะในรถขนส่งมวลชนของฝรั่งเศสได้ใช้ไบโอดีเซลสูงถึงสัดส่วน B40 ผสมไบโอดีเซล 40 ส่วนต่อน้ำมันดีเซล 60 ส่วน เพื่อลดปัญหามลภาวะที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง

นอกจากนี้ การใช้ ไบโอดีเซลในสัดส่วน B20 คือการผสมไบโอดีเซล 20 ส่วนต่อน้ำมันดีเซล 80 ส่วน รวมทั้งการใช้ไบโอดีเซลทั้ง 100% หรือ B100 เป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในประเทศเยอรมนี และออสเตรีย ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ อาทิ บริษัทเดมเลอร์ ไครสเลอร์ หรือค่ายรถยนต์เบนซ์ ว่า ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพมาตรฐาน ไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วย

ไบโอดีเซล กำลังจะก้าวสู่พลังงานทดแทนที่สำคัญของคนไทย เนื่องจากผลิตได้จากผืนดินของไทยเราเอง ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่าหากประชาชนให้การสนใจ ประกอบกับการส่งเสริมอย่างจริงจังจากรัฐบาล ก็จะทำให้ ไบโอดีเซล เป็นพลังงานทางเลือกที่สำคัญ เพื่อบรรเทาสถานการณ์ราคาน้ำมันแพงในอนาคต และเป็นการสนองพระราชกรณียกิจ ในหลวงของเรา ที่ได้ทรงทุ่มเทเพื่อ คิดค้นเรื่องพลังงานทดแทนมากว่า 20 ปี

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์