เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

หลอดตะเกียบ ประหยัดไฟลดภัยโลกร้อน

     กระทรวงพลังงานรณรงค์ใช้ "หลอดตะเกียบประหยัดพลังงาน" ลดภาวะโลกร้อน ชี้หากเปลี่ยนได้ทั่วประเทศช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 800,000 ตันต่อปี ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 4,500 ล้านบาท

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดทำโครงการ "เพื่อชาติ เลิกหลอดไส้ ใช้หลอดตะเกียบเบอร์ 5" ซึ่งได้รณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้หลอดตะเกียบทดแทนหลอดไส้ตลอดไป

เนื่องจากหลอดไส้เป็นหลอดที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าหลอดตะเกียบ 5 เท่า ให้แสงสว่างเพียงร้อยละ 10 ในขณะที่ร้อยละ 90 เป็นความร้อน หากประชาชน หันมาใช้หลอดตะเกียบก็จะช่วยประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนได้ ได้แก่ การจัดซื้อหลอดตะเกียบที่มีคุณภาพจำนวน 800,000 หลอด เพื่อแจกจ่ายให้จังหวัดละ 10,000 หลอด และ กทม. 50,000 หลอด เพื่อเปลี่ยนในสถานที่สาธารณะ สร้างแรงจูงใจเรื่องราคาด้วยการสนับสนุนให้มีการจำหน่ายหลอดตะเกียบในราคาพิเศษ "กระทรวงพลังงานหวังว่าการเริ่มต้นตรงจุดนี้ จะทำให้เห็นผลการประหยัดค่าไฟฟ้าในระยะต่อไป


และหากประชาชนหันมาใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้ทั้งประเทศที่มีอยู่ประมาณ 30 ล้านหลอด ก็จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 800,000 ตันต่อปี ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 4,500 ล้านบาท และลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุดได้ 300 เมกะวัตต์"

สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
เศรษฐกิจและการเงินโลกกับภาวะโลกร้อน
โลกร้อน สาเหตุ 10 ปรากฏการณ์ประหลาด
ภาวะโลกร้อน ผลกระทบต่อระดับน้ำทะเลขึ้นสูง
ภาวะโลกร้อนกับชีวิตพอเพียง
ภาวะโลกร้อนกับการประมง
ฟันฉลาม ไขปริศนาภาวะโลกร้อน
ถุงพลาสติกกับภาวะโลกร้อน
หลอดตะเกียบ ประหยัดไฟลดภัยโลกร้อน
กินอาหารลดโลกร้อน
80 วิธีลดภาวะโลกร้อน
10 ข้อ ใกล้ตัวลดโลกร้อน
ฉลากคาร์บอน
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อเกษตรไทย
ประเทศไทยกับภาวะโลกร้อน
เตรียมรับมือกับภาวะโลกร้อน
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้