สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม

ศาสตราจารย์ ดร. ซามูเอ็ล พี. ฮันทิงตัน

หน้า 1 | 2 | 3 | 4

ศาสตราจารย์ซามูเอ็ล ฮันทิงตัน (Samuel P. Huntington) ผู้อำนวยการสถาบันศึกษายุทธศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด เป็นนักวิชาการทางรัฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียง และมีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในช่วง 5 ทศวรรษที่ผ่านมา หนังสือเล่มใหม่ที่สุดของเขานำเสนอแนวคิดที่เกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างวัฒนธรรมต่างๆ ตามที่เคยปรากฏอยู่ในบทความเรื่อง "การปะทะระหว่างอารยธรรม" (The Clash of Civilizations) และตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1993 อย่างเป็นรูปธรรมที่สุด เป็นหนังสือที่เฮนรี่ คิสซิงเจอร์เรียกว่า "เป็นเล่มที่สำคัญที่สุดเล่มหนึ่ง นับตั้งแต่การสิ้นสุดของสงครามเย็นเป็นต้นมา"

ศาสตราจารย์ฮันทิงตันวาดภาพสถานการณ์วิกฤตของโลกตาม "คำทำนาย" ของเขาไว้ดังนี้

จีนซึ่งมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและทางทหารขึ้นมากแล้ว มีข้อวิวาทเรื่องแหล่งน้ำมันในทะเลจีนใต้กับเวียตนาม จนในที่สุดจีนได้เปิดฉากโจมตีเวียตนามก่อน ส่วนเวียตนาม ซึ่งมีสัมพันธไมตรีกับวอชิงตันมาดีขึ้นมาเรื่อยโดยลำดับ ได้ขอความช่วยเหลือและการสนับสนุนทางทหารจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งก็ตอบสนองข้อเรียกร้องนั้นโดยดี ด้วยการส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินเข้าสู่สมรภูมิ แต่เนื่องจากญี่ปุ่นประกาศวางตัวเป็นกลาง และไม่ยินยอมให้สหรัฐฯใช้ฐานทัพของตน กองเรือดำน้ำของจีนจึงมีชัยและสร้างความเสียหายให้แก่กองทัพเรือของสหรัฐฯเป็นอย่างมาก แต่ ทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ต่อกัน แม้ว่าจะมีศักยภาพที่จะทำเช่นนั้นก็ตาม

อ่านต่อ หน้าถัดไป >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้