สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สังคมนิยมและคอมมิวนิสม์

โดย : จักวัน แก้วจันดา ,กนิษฐา หอมกลิ่น ,ประภัสสรา คงศรีวรกุลชัย

 

เกออร์ก เฮเกล
จิตนิยมแบบปฏิพัฒนา โดยให้ความสำคัญแก่ความคิดหรือจิต โดยมีเป้าหมายคือ การรู้แจ้งเห็นจริงทางความคิด

คาร์ล มาร์กซ์
รับแนวความคิดจิตนิยมปฎิพัฒนาของเฮเกลมา แต่เอาปรับใช้ให้เป็น “สสารนิยมแบบปฎิพัฒนา” โดยมีเป้าหมายที่การนำความคิดมาใช้ปฏิบัติ เพื่อปลดแอกกรรมกรจากระบบทุนนิยม

วลาดิมีร์ เลนิน
นำแนวคิดของมาร์กซ์ไปประยุกต์ใช้โดยการปรับเปลี่ยนให้กรรมกรในรัสเซียเป็นเครื่องมือในการล้มล้างสถาบันกษัตริย์

เหมา เจ๋อ ตุง
ได้นำแนวคิดของมาร์กซ์ไปประยุกต์ใช้โดยการปรับเปลี่ยนให้ชาวนาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบคอมมิวนิสต์ในจีน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย