ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เทศกาลของอินเดีย

เทศกาล โฮลี่ (Holi)
เทศกาล นวราตรี (Navarati)
เทศกาล Diwali ,dipawali
เทศกาล ปาคี (Palkhi)
เทศกาล โอนัม (Onam)
เทศกาล รักคี (Rakee, ruksha)
เทศกาล พระคเณศวร ( Ganpati festival)
เทศกาล ไหว้พระที่พุทธคยา
เทศกาล ปงกอล (Pongal festival)

เทศกาล Diwali ,dipawali

Diwali เป็นคำที่ชาวอินเดียนิยมเรียกทั่วไป แต่ความจริงแล้วคำว่า Dawali มาจากคำสันสกฤตสองคำผสมกัน คือ Dipa ซึ่งตรงกับคำภาษาไทยคือ ประทีป หรือ แสงสว่าง รวมกับคำว่า Diwali ซึ่งมีความหมายว่า แถวหรือสายต่อเนื่อง

เทศกาล Diwali Dipawali ถ้าว่าอย่างเป็นทางการแล้ว ก็เป็นวันหยุดเทศกาลธรรมดา แต่ตามความรู้สึกของคนอินเดียโดยทั่วไปแล้ว เป็นเทศกาลที่ควรจะต้องฉลองกันมากกว่าหนึ่งวัน ในทางธุรกิจถือว่าเทศกาลนี้เป็นเทศกาลขึ้นปีใหม่ และนักธุรกิจชาวอินเดียก็จะมอบของขวัญให้แก่กันในเทศกาลนี้ เพื่อให้เกิดความเจริยทางด้านการค้าและการเงิน

ในเทศกาลนี้จะบูชาเทพเจ้าชื่อ Vishvakama หรือ พระวิษณุกรรม เป็นเทพเจ้าแห่งเทคโนโลยี ผู้ที่เป็นเจ้าของบริษัทที่เกี่ยวกับ IT เครื่องยนต์กลไกต่างๆ เจ้าของกิจการห้างร้านต่างๆ ก็จะบูชาเทพเจ้าองค์นี้เพื่อให้ท่านช่วยดูแลเครื่องยนต์กลไกให้ทำงานได้ดีตามปกติ แล้วหลังจาก Diwali หนึ่งวันจะมีพิธีรับขวัญพี่ชายหรือเรียกว่า ไภทุช (Bhaiduj) โดยน้องสาวจะเจิมหน้าผากให้พี่ชายเพื่อให้มีความสุข ฝ่ายพี่ชายก็จะมอบของขวัญและสัญญาว่าจะปกป้องน้องสาวเป็นการตอบแทน

Date:Nov 5th, 2010
Opportunities for Thai Products: Garments, toy, kid garments, Gold jewelleries, furniture, home electronic and electrical appliances, air conditioning, mobile phone, gift and home decorative items, snacks, sweets, Vegetarian foods, fruits, soy milk, dehydrated fruits, candle, lantern, Christmas light, spa products, artificial flowers,
Place: all over India

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้