ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

การออกแบบหน้า

Home Page

         เวิลด์ไวด์เว็บเริ่มต้นจากสถาบันเซิร์น(CERN:European Laboratory for Particle Physics) โดย สถาบันนี้ได้พัฒนาเว็บบราวเซอร์ขึ้นครั้งแรกและเป็นรุ่นที่มีความสามารถทั้งเป็นเว็บบราวเซอร์ และ โปรแกรมแก้ไขในตัวโปรแกรมโดยโปรแกรมเหล่านี้ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ Next Step ลักษณะการ แสดงผลของบราว์เซอร์แสดงผลเฉพาะข้อความเพียงอย่างเดียว ซึ่งต่างจากเว็บบราวเซอร์ในปัจจุบัน

นอกจากสถาบันเซิร์น แล้วในระยะเดียวกันมีผู้พัฒนาเว็บบราวเซอร์อื่นๆ ออกมาเช่นกัน อาทิ เช่น Erwise, Viola และ Lynx เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันนี้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ที่ชื่อ Lynx ซึ่งแสดงผลด้วย ข้อความเพียงอย่างเดียวยังมีใช้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้บนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์, ลีนุกซ์

ในระยะต่อมา สถาบัน NCSAC (National Center for Supercomuting Appli cations) ร่วมกับ University of Illinois Urbana - Champain พัฒนาเว็บบราวเซอร์ ชื่อ Mosaic ซึ่งใช้งานแบบกราฟฟิกได้ โดยใช้กับคอมพิวเตอร์ PC/Windows และ Macintosh เมื่อเดือนกันยายน พศ. 2536

 

บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บบราวเซอร์ คือ Mark And Reesen ซึ่งเป็นนักศึกษา ในสถาบัน NCSA ร่วมกับ เพื่อน ๆ อีก 5 คน ได้ออกจากสถาบัน NCSA และ ร่วมกันตั้ง Mosaic Communication Corporation ขึ้นซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็น Netscape Communication Corporation ซึ่ง ได้พัฒนามาเป็น Netscape Communication Corporation เว็บบราวเซอร์ รุ่นแรกออกมาของ Netscape Navigator ใช้ชื่อเรียกกว่า Mozilla ตอนช่วงปลายปี พศ. 2537 ในขณะเดียวกันบริษัทไมโครซอฟต์ พัฒนาเว็บบราวเซอร์ ชื่อ IE(Internet Explorer) ออกมาและเป็นคู่แข่งสำคัญของ Netscape Navigator ของบริษัท Netscape Communication Corporation (NavarroAnn,1998)

พัฒนาการของเว็บบราวเซอร์ ที่มีอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเพิ่มขีด ความสามารถด้านการเสนอ ข้อมูลข่าวสารผ่านเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตมายังจอคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทำให้การสื่อสารบน อินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากแสดงด้วยภาพเสียงมีสีสรรชวนติดตาม ทำให้เวิลด์ไวด์เว็บ กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารและเสนอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ได้มีการยอมรับและใช้งานกันอย่างกว้างขวางทั่วโลกในปัจจุบัน

โฮมเพจ เว็บเพจ และเว็บไซต์
ส่วนประกอบในหน้าเว็บเพจ
ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)
ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism)
ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Scheme Theory)
องค์ประกอบของกราฟิก
หลักการออกแบบ
บรรณานุกรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย