ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

การออกแบบหน้า
Home Page

โฮมเพจ เว็บเพจ และเว็บไซต์
ส่วนประกอบในหน้าเว็บเพจ
ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)
ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism)
ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Scheme Theory)
องค์ประกอบของกราฟิก
หลักการออกแบบ
บรรณานุกรม

หลักการออกแบบ

การออกแบบให้บรรลุวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึงหลักใหญ่ๆ 2 ประการคือ

1. หน้าที่ (function) ของชิ้นงาน
2. ความสวยงาม(beauty) ของชิ้นงาน

หลักการจัดภาพ

1. ความสมดุล (balance)
2. การเน้น (emphasis)
3. ความเป็นเอกภาพ (unity)

หลักการการออกแบบเว็บที่ดีเป็นอย่างไร

หลักการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีไม่มีกฏเกณฑ์ที่ตายตัวหรือแน่นอนเพราะเว็บไซต์แต่ละเว็บย่อมมีแนวทางในการออกแบบที่แตกต่างกัน เว็บไซต์แต่ละเว็บไม่สามารถนำมาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ด้วยกันได้ แต่การออกแบบเว็บที่ดีต้องอย่าลืมคำนึงถึงเป้าหมายของเว็บด้วย ว่าเว็บไซต์ที่กำลังจะลงมือสร้างขึ้นมานี้มีเป้าหมายอะไรบ้าง โดยกำหนดเป็นขอบเขตให้เห็นชัดเจนก่อน การออกแบบเว็บด้วยรูปแบบที่มีสีสันพร้อมกับเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นกราฟฟิกหรือรูปภาพ เสียง วีดิโอ และส่วนประกอบอื่นๆ ซึ่งในการออกแบบถ้าหากเรามีหลักการสร้างหรือการเขียนเว็บที่ดีก็จะมีส่วนทำให้เว็บของเรานั้นมีจุดเด่น หรือน่าสนใจ ได้รับความรุ้สึกที่ดีจากผู้ใช้บริการแนวคิดในการออกแบบเว็บไซต์

เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและไม่หยุดนิ่ง สิ่งที่รู้สิ่งเห็นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกาลเวลาที่เดินหน้าตลอด การออกแบบเว็บก็เช่นกัน ถ้าออกแบบเว็บแล้วมันดูล้าสมัยไม่ทันกับเหตุการณ์ยุคปัจจุบันแล้วใครๆ ก็ไม่อยากเข้าไปเยี่ยมชมหรือใช้บริการเลย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ออกแบบเว็บจะต้องศึกษาและมีการพัฒนาตัวเอง ติดตามเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เรื่อยๆ หรือถ้าเรียนรู้ศึกษาให้ก้าวล้ำหน้าคู่แข่งนั้นหมายถึงท่านเป็นผู้นำ การที่จะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งนั้นไม่อยากเกินความสามารถแต่การที่จะครองอันดับหนึ่งนั้นมันอยากเหลือเกิน

ส่วนการติดตามความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีหรือการค้นหาสิ่งที่ทันสมัยกว่าจะต้องเลือกสรรในสิ่งที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์การเริ่มต้นใหม่อาจจะมองหาจุดเริ่มต้นลำบากหน่อย แต่ก็ไม่เกินความสามารถ มีหลายเว็บไซต์ที่สามารถนำมาเป็นตัวอย่างในการออกแบบได้อย่างดีเยี่ยม แต่ต้องมีหลักการที่ว่านี้ คือการตั้งโจทย์ให้ตนเองได้คิดมีกระบวนการ มีขั้นตอน และก็การวางแผนการดำเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดแนวความคิดใหม่ คิดในสิ่งที่สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการออกแบบแล้วการเริ่มต้นก็จะบังเกิดขึ้นที่ตัวคุณได้ พยายามนำเอากรอบความคิดที่กว้างทำให้แคบลงแล้วก็จะได้คำตอบเอง

ขั้นตอนการออกแบบเว็บ

1. เข้าใจวัตถุประสงค์ก่อนการออกแบบเว็บ
2. ออกแบบให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
3. ออกแบบหน้าโฮมเพจอย่างมีสไตล์
4. จัดรูปแบบโครงสร้างเว็บอย่างเหมาะสม
5. จัดหมวดหมู่และหัวข้อให้เข้าใจง่าย
6. เน้นการเข้าถึงเว็บด้วยความรวดเร็ว
7. การแสดงผลหน้าเว็บเบราเซอร์
8. การใช้สัญลักษณ์รูปภาพกราฟฟิกสำหรับเว็บไซต์
9. การเลือกสีอย่างถูกหลักตามทฤษฎี
10. การจัดรูปแบบตัวอักษรสำหรับให้หน้าอ่าน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย