ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

การออกแบบหน้า
Home Page

โฮมเพจ เว็บเพจ และเว็บไซต์
ส่วนประกอบในหน้าเว็บเพจ
ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)
ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism)
ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Scheme Theory)
องค์ประกอบของกราฟิก
หลักการออกแบบ
บรรณานุกรม

โฮมเพจ เว็บเพจ และเว็บไซต์

      การใช้งานเว็บบราวเซอร์แต่ละครั้งเพื่อให้ข้อมูลที่เก็บไว้ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ห่างไกลออกไปในอินเทอร์เน็ต โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ จะดึงข้อมูลมาแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่แต่ละเว็บไซด์จัดทำและเก็บไว้เพื่อให้ผู้สนใจเปิดเข้าชมและแสดงผลหน้าแรกเรียกว่าหน้าโฮมเพจ ซึ่งผู้ใช้จะได้พบก่อนเมื่อเปิดเข้าไปในเว็บไซด์หนึ่งๆ ด้วยการพิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซด์ลงในบราวเซอร์ ส่วนเว็บเพจ คือเอกสารที่ปรากฏต่อสายตาผู้ชมซึ่งเขียนด้วยภาษาสำหรับสร้างหน้าเว็บเพจที่เรียกว่า ภาษาเอชทีเอ็มแอล หรือภาษาอื่น ๆ ที่โปรแกรมเว็บบราวเซอร์สามารถอ่านและแสดงผลทางจอคอมพิวเตอร์ได้ เว็บเพจแต่ละหน้าจะทำหน้าที่เป็นเนื้อหาสารที่ถูกวางบนสื่อเพื่อนำเสนอข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (วิภา เพิ่มทรัพย์ และวศิน เพิ่มทรัพย์, 2546) การเปิดเข้าสู่เว็บไซต์ต่าง ๆ ต้องพิมพ์ระบุชื่อลงในช่องURL หรือ Address ของโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ให้ถูกต้องจึงจะสามารถเปิดอ่านหน้าเว็บเพจที่ต้องการได้ การระบุที่อยู่ของเว็บเพจในหน้าเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น

 

http : // puffer.sru.ac.th/bsd/index.html
http : // คือชื่อโปรโตคอลหรือวิธีการติดต่อทั่วไปในการคืนเว็บเพจ
puffer คือชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ระบุใน DNS
sru คือชื่อเครื่อข่ายย่อยในที่นี้คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ac คือประเภทการศึกษา (academic)
th คือประเทศไทย
bsd คือไดเร็คทอรี่สำหรับเก็บไฟล์ต่าง ๆ
index.html คือ ชื่อไฟล์และนามสกุลของเว็บเพจที่ต้องการ

ชื่อคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตและชื่อโดเมนช่วยให้ผู้ใช้สามารถจดจำได้ง่ายและสะดวกในการพิมพ์ที่อยู่ลงใน URL ของเว็บบราวเซอร์ ชื่อเหล่านี้จะถูกจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ซึ่งทำหน้าที่ DNS (Domain Name Service) ตามที่ได้จดทะเบียนชื่อไว้

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย