ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

สรุปปรัชญาจีน

      ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีราชวงศ์ปกครองประเทศนับร้อยราชวงศ์ มีช่วงสงครามกลางเมืองที่ยาวนานนับร้อยปีหลายครั้ง ประชาชนต่างได้รับความเดือดร้อนจากการแย่งชิงอำนาจของเหล่าชนชั้นสูงมาโดยตลอด และปรัชญาของสำนักต่างๆนั้นได้ถูกนำมาเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความชอบธรรมในการปกครองของเหล่าผู้นำ เพราะปรัชญาเหล่านั้นมุ่งสร้างความสุขในทางจิตใจ ไม่ได้เน้นด้านวัตถุดังเช่นปรัชญาตะวันตก เน้นการเป็นคนดีเพื่อให้ตัวเองและผู้อื่นมีความสุข เน้นการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยสมบูรณ์ แบ่งชนชั้นวรรณะของคนในสังคมเพื่อให้ง่ายต่อการปกครอง สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาสังคม ทำให้สังคมจีนล้าหลังชาติตะวันตกเป็นอย่างมากในช่วงก่อนยุคการปฏิวัติวัฒนธรรม

ด้วยเหตุที่ปรัชญาทั้งหลายของจีนนั้นส่วนมากได้ก่อกำเนิดในยุคสมัยชุนชิวและจ๊านกว๋อซึ่งเป็นช่วงที่บ้านเมืองไร้ความสงบสุข เกิดสงครามไม่ว่างเว้นปี ประชาชนคนธรรมดาต่างเสียชีวิตในสงครามเป็นใบไม้ร่วง เพียงเพราะเหล่าผู้มีอำนาจแย่งชิงกันเป็นใหญ่ กลุ่มนักปราชญ์ผู้ซึ่งต้องการเห็นบ้านเมืองสงบสุขจึงออกเผยแพร่แนวคิดต่างๆเพื่อให้สงครามทั้งหลายสิ้นสุดลง แต่น่าเสียดายที่แนวคิดเหล่านั้นกลับถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างฐานอำนาจของผู้ปกครองแทนนักปรัชญาสำคัญๆหลายคนเกิดในยุดนี้และได้เผยแพร่แนวคิดของตนต่อมาจนถึงปัจจุบัน เช่น ขงจื๊อ เม่งจื๊อ เหลาจื๊อ หยางจื๊อ เป็นต้น บางท่านในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แนวคิดของท่านไม่ได้รับการเผยแพร่มากนัก แต่บรรดาลูกศิษย์ได้สืบทอดต่อๆมาจนแพร่หลายจนกลายเป็นหลักสำคัญในการปกครองระบบกษัตริย์ของจีน

สำนักปรัชญาสำคัญๆที่มีอิทธิพลต่อสังคมจีนและยังสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันนั้นมีอยู่ด้วยกัน4สำนักคือ

  • สำนักปรัชญาเต๋า
  • สำนักปรัชญาขงจื๊อ
  • สำนักปรัชญาม่อจื๊อ
  • สำนักปรัชญานิตินิยม

โดยสิ่งที่สำนักปรัชญาเหล่านี้เน้นความสำคัญเหมือนกันคือ การนำความสบงสุขมาสู่ตัวบุคคลและสังคม โดยเต๋าเน้นการกลับสู่ธรรมชาติ ขงจื๊อเน้นการยึดถือประเพณี ม่อจื๊อเน้นยึดถือปัจจุบันไม่คำนึงอดีต นิตินิยมเน้นกฏระเบียบข้อบังคับ และทุกสำนักไม่คำนึงถึงภพหน้าเน้นการคงอยู่ในปัจจุบัน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย