สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องพุทธศาสนากับการทำแท้ง

ความหมายของการทำแท้ง
การทำแท้งและกฎหมาย
สิทธิของแม่ : วิธีการของนักสตรีศึกษา
ข้อเท็จจริงทางศีลธรรมของการทำแท้ง
ทัศนะทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับศีลธรรมในการทำแท้ง
ความเป็นคนเริ่มต้นเมื่อใดตามทัศนะของพุทธศาสนา
การทำแท้งคือการฆ่ามนุษย์ตามทัศนะพุทธศาสนา
เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมการทำแท้ง
บทสรุป
เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง

 • พระไตรปิฏกภาษาไทย, ฉบับหลวง. 2514. กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา.
 • พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต). 2536. ทำแท้ง: ตัดสินอย่างไร ? กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
 • พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธัมมะจิตโต). 2533. พุทธศาสนากับปรัชญา. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้ง กรุ๊ฟ จำกัด.
 • สุชาดา รัชชูกุล, ดร. 2541. ปรัชญาภาวะสตรี. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
 • David Lamb, 1988. “Down the Slippery Slope : Arguing in Applied Ethics”, Crown Helm Ltd, Provident Hourse.
 • Elizabeth Frazer. 1992. Ethics : A Feminist Reader. London: Blackwell Publishers.
 • Florida,R.E. 1991. “Buddhist Approaches to Abortion”, in Asian Philosophy, N.Y.: Anchor Books.
 • John Harris. 1985. The Value of Life: An Introduction to Medical Ethics, London: Routledge.
 • Ling, T.O., ‘’Buddhist Factors in Population Growth and Control: A Survey Based on Thailand and Ceylon’, Population Studies. Ceylon: Kandy.
 • Ratanakul, P. 1968. “Bioethics : An Introduction to the Ethics of Medicine and Life Sciences,” Bangkok: Mahidol University.
 • Rudinow, Joel. 1974. ‘On the Slippery Slope’, Analysis, Edinburgh: Clark.
 • Thomson} Judith Jarvis. 1971. ‘A Defense of Abortion’, in Peter Singer (ed). (1986) Applied Ethics, Oxford University Press.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย