สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องพุทธศาสนากับการทำแท้ง

ความหมายของการทำแท้ง
การทำแท้งและกฎหมาย
สิทธิของแม่ : วิธีการของนักสตรีศึกษา
ข้อเท็จจริงทางศีลธรรมของการทำแท้ง
ทัศนะทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับศีลธรรมในการทำแท้ง
ความเป็นคนเริ่มต้นเมื่อใดตามทัศนะของพุทธศาสนา
การทำแท้งคือการฆ่ามนุษย์ตามทัศนะพุทธศาสนา
เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมการทำแท้ง
บทสรุป
เอกสารอ้างอิง

บทสรุป

การทำแท้งได้กระทำกันอย่างกว้างขวางในสมัยโบราณในอียิปต์ กรีก และโรมัน ซึ่งถือเป็นวิธีการควบคุมการเกิด ต่อมาการทำแท้งถูกห้ามโดยผู้นำศาสนาที่เคร่งครัด ปี 1869 โบสถ์โรมัน คาธอลิก ห้ามการทำแท้ง ไม่ว่ากรณีใด ๆ จนกระทั่งศตวรรษที่ 19 กฎหมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา ไม่ถือว่าการทำแท้งเป็นความผิด ศตวรรษที่ 20 การทำแท้งกลายเป็นเรื่องเสรีมากขึ้น การกำจัดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ด้วยเหตุผลทางยา ทางสังคม หรือส่วนตัว ถือเป็นความชอบธรรม พ.ศ. 1920 การทำแท้งตามคำแนะนำของสตรีทั้งหลายได้รับการยินยอมเป็นครั้งแรกในสหภาพโซเวียต สิ่งนี้กลายเป็นเรื่องกฎหมายในหลายประเทศของยุโรปและญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

ปลายปี 1960 การทำแท้งที่ถูกกฎหมายแพร่หลายอย่างกว้างขวาง เรื่องการทำแท้งกลายเป็นข้อขัดแย้งในแวดวงกฎหมายอย่างกว้างขวาง รัฐสภาหลายรัฐในสหรัฐอเมริกายอมรับกฎหมายการทำแท้งแบบมีข้อจำกัดในช่วงปี 1967 และ 1972 ดังนั้น บทบัญญัติเกี่ยวกับการทำแท้งได้กลายเป็นเรื่องซับซ้อนยิ่งขึ้น กลายเป็นข้อโต้แย้งทางการเมือง และสังคมที่สำคัญมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

การอภิปรายเรื่องการทำแท้งส่วนมากเน้นที่ว่าลูกอ่อนในครรภ์เป็นคนหรือไม่และลูกอ่อนนั้นมีสิทธิ์เหมือนที่มนุษย์ทั่วไปมีหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “สิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่” ฝ่ายค้านการทำแท้งถือว่าลูกอ่อนในครรภ์เป็นคนแล้ว ตรงกันข้าม ฝ่ายสนับสนุนการทำแท้งถือว่าลูกอ่อนในครรภ์ยังไม่เป็นคน

 

เกี่ยวกับเรื่องนี้พึงตรวจสอบทรรศนะสำคัญ 3 ประการ คือ ทรรศนะแบบอนุรักษ์นิยม ทรรศนะแบบเสรีนิยม และทรรศนะแบบสายกลาง ทรรศนะแบบอนุรักษ์นิยมถือว่าลูกอ่อนในครรภ์เป็นคนนับตั้งแต่ขณะปฏิสนธิ ทัศนะแบบเสรีนิยมถือว่าลูกอ่อนนั้นยังไม่เป็นคนแม้หลังจากการเกิด ดังนั้นลูกอ่อนจึงยังไม่เป็นคน ณ จุดที่ตั้งครรภ์ ทัศนะแบบสายกลางถือว่าลูกอ่อนในครรภ์นั้นค่อย ๆ เป็นคนขึ้นตามลำดับ เพราะเขาได้พัฒนา ดังนั้น ลูกอ่อนนั้นยังไม่เป็นคน ณ เวลาที่ปฏิสนธิแต่เวลาที่เกิดนั้นลูกอ่อนเป็นคนแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น ข้ออภิปรายถึงปัญหาทางศีลธรรมเรื่องการฆ่าทารกตั้งแต่ปฏิสนธิกระทั้งเป็นคน ข้าพเจ้าปฏิเสธความชอบธรรมของการฆ่าทารก ซึ่งชี้ให้เห็นความจริงว่าการทำเช่นนั้นเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์

เกี่ยวกับศีลธรรมในการทำแท้งมีเหตุผลหลายอย่างที่สตรีทำแท้ง ปัญหาสำคัญเรื่องศีลธรรมในการทำแท้งคือ การกำหนดเงื่อนไขในการทำแท้งเป็นเรื่องความชอบธรรมทางจริยธรรม บางคนกล่าวว่า การทำแท้งไม่ควรจะถูกยอมรับหรือจะยอมรับได้ถ้าการทำแท้งนั้นเพื่อรักษาชีวิตของหญิงมีครรภ์ หรือเหตุผลสำคัญอื่นๆ ทำนองเดียวกันนี้ อีกกลุ่มหนึ่งกล่าวว่าการทำแท้งควรได้รับการยอมรับไม่ว่ากรณีใด ๆ ซึ่งเป็นสภาวะแห่งการพัฒนา ทัศนะนี้ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่เน้นสิทธิสตรีเพื่อควบคุมร่างกายของตน

จุดยืนพุทธศาสนาต่อการทำแท้งเป็นจุดยืนแบบอนุรักษ์นิยม พุทธศาสนาไม่สนับสนุนการทำแท้ง ไม่ว่าเงื่อนไขจะเป็นอย่างไร พุทธศาสนาพูดถึงการเริ่มต้นแห่งชีวิตมนุษย์ตั้งแต่ลงสู่ครรภ์อย่างชัดเจน อีกทั้งตำหนิการฆ่าลูกอ่อนในครรภ์อันเป็นความผิดในระดับเดียวกันกับการฆ่าชีวิตมนุษย์อื่น ๆ แน่นอนนี่ย่อมก่อให้เกิดวิบากแห่งกรรมที่เหมาะสม

เหตุผลสำคัญสำหรับทัศนะในพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการทำแท้ง ตัวอย่างที่สำคัญคือ ชีวิตมนุษย์ถือว่าเป็นโอกาสที่มีค่าสำหรับการได้มาเกิดในโลกนี้ การทำลายตัวอ่อนในครรภ์ที่มาถือปฏิสนธิในครรภ์มารดานับเป็นการทำลายโอกาสที่หาได้ยากสำหรับชีวิตที่มีค่า ในกรณีที่ชีวิตของสตรีตกอยู่ในอันตรายเนื่องจากมีลูกอ่อนอยู่ในครรภ์ พระพุทธศาสนาอนุญาตให้สตรีรักษาตนเองตามเงื่อนไขที่ว่าเธอนั้นรับการรักษาทางยา ไม่ใช่เงื่อนไขที่ว่าให้เธอทำแท้ง ดังนั้นในระดับของการพัฒนาครรภ์ลูกอ่อนในครรภ์มีชีวิตแล้ว มันเป็นความไม่ถูกต้องทางศีลธรรมที่จะใช้วิธีการทำแท้งไม่ว่าเหตุผลจะเป็นอย่างไร

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย