วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

พริก
(Capsicum spp.)

ลักษณะโดยทั่วไป
คุณค่าทางอาหารของพริก
การเพาะปลูก
ศัตรูพืชที่สำคัญและวิธีการป้องกันกำจัด
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การจำแนกพริกโดยลักษณะทางพืชสวน
ส่วนที่ใช้ ผลและใบสด

การจำแนกพริกโดยลักษณะทางพืชสวน

ได้แยกพริกโดยอาศัยลักษณะของฐานรองดอกและกลีบเลี้ยงได้มุ่งในการจำแนกชนิดพริกเฉพาะใน C. annuum และ C. frutescens คือ กลุ่ม Tobasco อยู่ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากพริกที่ปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็น C. annuum แทบทั้งสิ้น การแยกได้พริก 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีฐานรองดอกเป็นรูปถ้วย ในกลุ่มนี้มี Tobasco และ Cayenne group และอีกกลุ่มเป็นกลุ่มที่มีฐานรองดอกเป็นรูปจานรองถ้วย ประกอบด้วย cherry celestial perfection tomato และ bell group ต่อมาพริกจึงมีการแปรปรวนมากชนิดขึ้น จึงได้เสนอการจัดจำแนกประเภทของพริกใหม่โดยใช้ลักษณะของผลพริกในการจำแนกดังนี้

1. พริกผลโต ผิวเรียบ เนื้อหนา

 • Bell group ผลโตขนาดความยาว 7.5-12.5 ซม. และเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-6 ซม. รูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมปลายตัด หรือรูปร่างเรียวยาว รสไม่เผ็ด ผลมีสีเขียว เมื่อเจริญเต็มที่มีสีแดง แต่บางพันธุ์อาจมีผลอ่อนสีเหลือง และผลแก่มีสีเหลืองส้มก็มี เช่น พันธุ์ California Wonder และ Yolo Wonder , Keystone Giant เป็นต้น ใช้สำหรับทำสลัดและพิซซ่า
 • Pimiento group ผลโตเป็นรูปหัวใจ ปลายแหลมความยาว 3.75-12.5 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-6 ซม. เนื้อหนา รสไม่เผ็ด ตัวอย่างเช่น Pimiento , Pimiento Perfection และ Pimiento L. ใช้สำหรับทำสลัดและซุป

2. พริกผลโต และเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ ผิวเรียบ เนื้อบาง

 • Ancho group ความยาวของผล 10-15 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-6 ซม. ปลายแหลมเนื้อบาง ก้านของผลจมเข้าไปในผลทำให้ดูเป็นรูปถ้วย รสไม่เผ็ด มีบางพันธุ์มีรสเผ็ดเล็กน้อย ได้แก่ Maxican chilli และ Ancho Poblano ใช้สำหรับทำพริกยัดไส้และพริกแห้ง

3. พริกผลยาวเรียว

 • Anaheim Chilli group ความยาวของผล 12.5-20 ซม.เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2-5 ซม. ผลยาวเรียว ปลายแหลม เนื้อหนาปานกลาง รสไม่เผ็ดมากถึงเผ็ดเล็กน้อย เช่น Sandia , New Maxico #9 , Anaheim Chili , Mild California , Paprika และพริกหยวก ใช้สำหรับทำพริแห้ง พริกป่น หรือทำพริกสดบรรจุกระป๋อง
 • Cayenne group ผลยาวผอม ความยาว 12.5-25 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.9-2.5 ซม. ผลอ่อนมีสีเขียว ผลมีรอยย่น รูปร่างผลไม่สมดุล เนื้อบางมีรสเผ็ด เช่น Cayenne Long Thin และ Cayenne Large Thick พริกผลใหญ่ เช่น พริกสันป่าตอง พริกมัน พริกบางช้าง พริกสิงคโปร์ พริกชี้ฟ้า ใช้บริโภคสดหรือตากแห้ง ควรจัดให้อยาในกลุ่มนี้
 • Cuban group ความยาวของผล 10-15 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-3.75 ซม. ผลยาวเนื้อบาง รูปร่างผลไม่สมดุล เช่น Cubab , Cubanelle และ Pepperoncini ใช้สำหรับดอง

4. พริกผลยาวถึง 7.5 ซม. ผลอ่อนมีสีเขียว

 1. Jalapeno group ความยาวของผล 5-7.5 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.75-5 ซม. ผลกลมยาว เนื้อหนา ผลอ่อนมีสีเขียวเข้ม ผัวเรียบ ผลแก่อาจมีผิวลาย เนื่องจากคอร์ค รสเผ็ดจัด เช่น พันธุ์ Jalapeno และ Mild Jalapeno ใช้สำหรับบริโภคสด บรรจุกระป๋อง พริกแห้ง และทำซอส
 2. Serrano group ความยาวของผล 5.-6.25 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.25 ซม. ผลรูปร่างผอมยาว ส่วนกลางของผลคอดกว่าส่วนอื่นและเรียวแหลมถึงปลาย รสเผ็ดจัด เช่น พันธุ์ Serranoใช้สำหรับบริโภคสดเท่านั้น
 3. Small hot group ความยาวของผลสั้นกว่า 7.5 ซม. รสเผ็ดจัด เช่น พันธุ์ Red Chiki , Chile Arbol , Japanese Chilli , Santaka และ Hontaka กลุ่มพริกขี้หนูผลใหญ่ ได้แก่ ห้วยสีทน หัวเรือ จินดา ยอดสน บ้านใน ไส้ปลาไหล สร้อย นิ้วมือนาง น้อยผลยาว ช่อ ม.ข. เดือยไก่ พริกขี้หนูผลเล็กได้แก่ ขี้หนูสวน ขี้หนูหอม กะเหรี่ยงและขี้นก เป็นต้น ควรจัดไว้ในพริกกลุ่มนี้ ใช้สำหรับบริโภคสด

5. พริกผลเล็ก ความยาวถึง 5 ซม. รูปร่างกลมรีเนื้อหนา

Cherry group

 • รสไม่เผ็ด เช่น พันธุ์ Sweet Cherry
 • รสเผ็ด เช่น พันธุ์ Large Red Cherry , Small Red Cherry พริกกลุ่มนี้ทั้งชนิดเผ็ดและไม่เผ็ด ใช้สำหรับดองและทำสลัด

6. พริกผลอ่อนสีเหลือง

Small Wax group ความยาวของผล 7.5 ซม. หรือสั้นกว่านี้ แยกได้ 2 กลุ่มดังนี้

 • รสไม่เผ็ด เช่น พันธุ์ Petite Yellow Sweet และ Tam Rio Grande Gold
 • รสเผ็ด เช่น พันธุ์ Floral Gem , Cascabella และ Caloro

Long wax group ความยาวของผล 8.8 ซม. หรือมากกว่าปลายแหลมหรือปลายทู่ แยกได้เป็น 2 กลุ่มได้แก่

 • รสไม่เผ็ด เช่น พันธุ์ Sweet Bananan , Hungarian Sweet Wax และ Long Yellow Sweet
 • รสเผ็ด เช่น พันธุ์ Hungarian Yellow Waxพริกทั้ง 2 กลุ่มนี้ใช้สำหรับทำพริกดอง บริโภคสด และทำซอส

7. พริกผลเรียว ผลอ่อนสีเหลือง เมื่อแก่จัดสีแดง ความยาวของผล 2.5-3.75 ซม. รสเผ็ดมาก ชื่อชนิด C. frutescens

 • Tobasco group เช่นพันธุ์ Greenleaf Tobasco และ Tobasco ใช้สำหรับทำพริกดอง และทำซอส
  - พริก พริกขี้หนู/พริกชี้ฟ้า
  - พริกนก พริกแจว พริกแกว ดีปลีขี้นก
  - Bird chilli, Chilli, Cayenne Peper;
  - Capsicum frutescens L.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย