ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ประวัติศาสตร์ศิลป์

นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Bulgari

นาย Bulgari เป็นนักออกแบบเครื่องประดับที่มาจากโรม โดยผลิตเครื่องประดับชั้นสูงจำหน่ายไปทั่วโลกมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อมาถึงยุค 1960 ผลงานเครื่องประดับได้ออกสู่ระดับนานาชาติหรือระดับโลกด้วยคุณภาพ รูปแบบและมาตรฐานสากล มีการออกแบบเครื่องประดับที่มีความแตกต่างกันของความหมายและความแตกต่างกันของวัฒนธรรม มีการใช้โลหะ ไม้ และหินมาออกแบบร่วมกัน ทำให้ผลงานมีเสน่ห์ในอีกรูปแบบหนึ่ง เป็นเชิงสัญลักษณ์และมีความเป็นแฟชั่น ใช้วัตถุดิบที่หายาก มีรูปทรงเป็นศิลปะ ซึ่ง Bulgari ผสมผสานระหว่างศิลปะและความเป็นเครื่องประดับได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีพื้นฐานการสร้างรูปทรงและการตกแต่งเครื่องประดับ มีการศึกษาทางประวัติศาสตร์ศิลปะและพรสวรรค์ รู้จักการสังเกต รู้จักความลงตัวและมีความคิดสร้างสรรค์

นาย Sotirio Bulgari มีเชื้อสายกรีก เชี่ยวชาญเครื่องประดับเงินเป็นพิเศษ เริ่มต้นจากที่ไม่มีอะไรเลย แต่มีความมุ่งมั่นสูงจึงได้เข้าไปทำงานในเมือง แต่โชคร้ายที่สิ่งของอันพึงมีกลับถูกขโมยไปหมด จึงทำให้ต้องเดินทางกลับมาที่กรุงโรม เริ่มต้นธุรกิจอย่างช้าๆ และได้ถ่ายทอดความรู้วิชาให้กับบุตรชายทั้งสองคือนาย Giorgio และนาย Costantino ตลอดในยุค 1930 Bulgari เป็นยุคขยายกิจการ หลังจากที่นาย Sotirio ได้เสียชีวิตในปี ค.ศ.1932 ธุรกิจของ Bulgari ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จนได้เป็นหนึ่งผู้นำทางด้านวงการเครื่องประดับในระดับโลก

การออกแบบเครื่องประดับส่วนใหญ่มีลักษณะแบบดั้งเดิมในสำนักพระราชวัง รูปแบบจากการค้นพบของนักโบราณคดี นำเสนอผลงานศิลปะแบบโรมโบราณ มาเป็นประวัติศาสตร์ร่วมสมัยด้วย โดยเน้นหนักที่สมัยเรอนาซองค์และการใช้รูปแบบ แต่นำเสนอในรูปแบบของเครื่องประดับสมัยใหม่และใช้วัตถุดิบที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนั้น ทำให้ได้รูปทรงเครื่องประดับแนวใหม่มีสีสันและนิยมใช้หินมีค่าเจียระไนแบบเบี้ยหลังเต่า

หลังจากที่เปิดร้าน Bulgari เดินทางไปยังประเทศต่างๆ แล้ว สามารถสร้างเอกลักษณ์ของตนเองได้ หรือที่เรียกกันว่า Bulgari style โดยการใช้ทองคำเหลือง ใช้แพทตินัม และทองคำขาวมาเข้าชุดกับหินมีค่า มีการใช้หินกึ่งมีค่าเจียระไนเบี้ยหลังเต่า และทำให้กลายเป็นเครื่องประดับร่วมสมัยที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบของผู้อื่นด้วย ซึ่งพี่น้อง Bulgari ได้ให้ความสำคัญทางด้านความสวยงามและคุณภาพ โดยคาดหวังพรสวรรค์ของการออกแบบอย่างมีรสนิยมเป็นหลัก ทำให้เครื่องประดับยีห้อ Bulgari เป็นเครื่องประดับชั้นนำระดับโลกมาจนถึงปัจจุบัน

 

ลักษณะต้นแบบโบราณ
ลักษณะการนำต้นแบบมาพัฒนาใหม่ หรือมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ
ลักษณะการออกแบบรูปแบบใหม่
ลักษณะการออกแบบข้ามวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุดก่อนประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับอารยธรรมโบราณ
ศิลปะเครื่องประดับอียิปต์ (Egypt)
ยุค Middle Kingdom หรือยุคอาณาจักรกลาง
ยุค New Kingdom หรือยุคอาณาจักรใหญ่
ศิลปะเครื่องประดับเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia)
ศิลปะเครื่องประดับมิโนอัน - ไมซีเน (Minoan - Mycenae)
ศิลปะเครื่องประดับกรีก (Greek)
ศิลปะเครื่องประดับอีทรัสกัน (Etrucan)
ศิลปะเครื่องประดับเชลติก (Celtic)
ยุค Princes
ยุควัฒนธรรม La Tene
ยุคขยายอาณาจักร
ยุคอิทธิพลของนักรบ
ศิลปะเครื่องประดับโรมัน (Rome)
ศิลปะเครื่องประดับไบแซนไทน์ (Byzantine)
ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุคประวัติศาสตร์
ศิลปะเครื่องประดับช่วงยุคกลาง
ศิลปะเครื่องประดับโกธิค (Gothic)
ศิลปะเครื่องประดับสมัยเรอนาซองค์ (Renaissance)
ศิลปะเครื่องประดับแมนเนอริส (Mannerist)
นักออกแบบเครื่องประดับ Benvenuto Cellini
การออกแบบเครื่องประดับเชิงนามธรรม
ศิลปะเครื่องประดับสมัยอลิซาเบธที่ 1
ศิลปะเครื่องประดับบาร็อค (Baroque)
การประดิษฐ์ตกแต่ง
ศิลปะเครื่องประดับโรโคโค
ศิลปะเครื่องประดับนีโอคลาสสิค
ศิลปะเครื่องประดับคาเมโอ (Cameo)
ศิลปะเครื่องประดับนโปเลียนกับโจเซฟิน (Napoleon & Josephine)
ศิลปะเครื่องประดับแบบคัทสติล (Cut Steel)
ศิลปะเครื่องประดับแบบแชทเทิลเลน (Chatelaines)
ศิลปะเครื่องประดับสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19
ศิลปะเครื่องประดับอนุรักษ์นิยม
นักออกแบบเครื่องประดับ Fortunato Pio Castellani
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อนาย Carlo Giuliano
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Peter Carl Faberge
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Eugene Fontenay
ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตนูโว (Art Nouveau)
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Rene Lalique
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Charles Lewis Tiffany
ศิลปะเครื่องประดับวิคตอเรีย (Victoria)
ศิลปะเครื่องประดับสมัยใหม่
ศิลปะเครื่องประดับช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1
นักออกแบบเครื่องประดับ Fulco di Verdura
ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตเดโค (Art Deco)
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1920
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1930
นักออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ McClelland Barclay
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1940
บริษัทที่ออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ Trifari
บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Coro
บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Boucher
บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Haskell
บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Cartier
บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Van Cleep & Arpels
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1950
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Daniel Swarovski
บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Eisenberg
บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Hobe
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1960
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Bulgari
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1970
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1980
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1990
ศิลปะเครื่องประดับหลังสมัยใหม่
ศิลปะเครื่องประดับมินิมอล (Minimalism)
ศิลปะเครื่องประดับเชิงศิลปะ
ศิลปะเครื่องประดับเชิงอุตสาหกรรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย