ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ประวัติศาสตร์ศิลป์

ศิลปะเครื่องประดับสมัยอลิซาเบธที่ 1

ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16 จัดได้ว่าเป็นช่วงที่ผลงานเครื่องประดับอยู่ในยุคเฟื่องฟูโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวตามความต้องการของพระมหากษัตริย์ในยุโรป โดยเฉพาะประเทศชั้นนำในยุโรป ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน ซึ่งในขณะนั้นเป็นยุคที่เกิดภาวะทั้งเป็นมิตรและศัตรูและมีการแข่งขันความมั่งคั่งกันอยู่มิใช่น้อย จึงทำให้เครื่องประดับในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16 นี้ได้ปรากฏเป็นจำนวนมาก

ก่อนที่พระนางอลิซาเบธที่ 1 ทรงขึ้นครองราชย์นั้น พระราชบิดาของพระองค์คือ พระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 เป็นกษัตริย์ที่มีความเฉียบขาดทางด้านการปกครอง ทางด้านการจัดการทางศาสนารวมทั้งทางด้านการค้า โดยได้พัฒนาการเดินเรือเพื่อการค้าขายจนเป็นการเดินเรือชั้นนำของยุโรปสิ่งที่เกิดขึ้นคือ พระองค์ทรงโปรดในการสะสมทรัพย์สมบัติเป็นอย่างยิ่ง ได้มีการให้ช่างทองต่างพัฒนาฝีมือและศักยภาพให้มีความงดงาม หลังจากได้พัฒนาการเดินเรือเพื่อค้นหาแผ่นดินใหม่ในการเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติแล้ว การเป็นคู่แข่งทางการเมืองอย่างไม่ย่อท้ากับพระเจ้าฟรานซีสที่ 1 แห่งฝรั่งเศส ทำให้อัตราการสะสมทรัพย์สมบัติยิ่งเป็นที่ไม่ย่อท้ออีกเช่นกัน เนื่องจากพระเจ้าฟรานซีสที่ 1 ก็ทรงโปรดการสะสมทรัพย์สมบัติเช่นกัน หามีมีอัญมณีมีค่างามงดสะสมมากเท่าใด จัดเป็นสิ่งแสดงความมั่นคงและความมั่งคั่งของประเทศได้ดี

หลังจากที่พระนางอลิซาเบธที่ 1 ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อมีพระชนม์มายุได้ 25 พรรษาระหว่างปี ค.ศ.1558-1603 ทรัพย์สมบัติที่พระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 ทรงสะสมไว้นั้น มิได้ตกเป็นของพระองค์ทั้งหมด หากแต่พร่องไปบ้างในสมัยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6 กับสมัยพระนางแมรี่ทรงครองราชย์อยู่ ในยุคพระองค์มีการแต่งกายหนาทึบ มีลักษณะของปกคอเสื้อที่เรียกว่า คอกิ้งก่า ตกแต่งด้วยอัญมณีมีค่าบนเครื่องแต่งกาย มีการสวมสร้อยคอแบบ carcanet หรือสร้อยคอแบบสั้น และเครื่องประดับแบบ cotiere หรือแบบสังวาล โดยเฉพาะเครื่องประดับแบบสังวาลย์เป็นเครื่องประดับที่สามารถสวมใส่ได้ทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ส่วนใหญ่ประดับไข่มุก ลงยาฝังเพชร อัญมณีและนิยมสวมเครื่องประดับแบบเข้าชุดกันระหว่างสร้อยคอ จี้ห้อยคอ สังวาล เครื่องประดับศีรษะ แหวน เป็นตัน ส่วนรูปแบบเครื่องประดับที่ปรากฏในสมัยพระองค์ จะเป็นรูปแบบร่วมสมัยคือศิลปะเครื่องประดับเรอนาซองค์และศิลปะเครื่องประดับแมนเนอร์ริส โดยพระองค์ได้ให้ช่างทองพัฒนารูปแบบให้มีความหรูหรามากยิ่งขึ้นไปอีก มีองค์ประกอบของอัญมณีขนาดใหญ่ในการเสริมสร้างบารมี มีรูปทรงและลวดลายที่มีความละเอียดลออมากขึ้น จนเครื่องประดับในสมัยพระองค์เป็นที่โดดเด่นที่สุดในประเทศยุโรป พระนางทรงชื่นชมกับบรรดาเครื่องประดับอันมีค่า แต่ไม่อาจเทียมเท่าพระบิดาของพระองค์ ซึ่งมีหีบทรัพย์สมบัติขนาดใหญ่หาค่ามิได้

พระนางอลิซาเบธที่ 1 จัดเป็นกษัตริย์ที่มีความสุขและมีความทันสมัยมากที่สุด ทรงโปรดทางด้านการแสดง ดนตรี บันเทิงเริงรมย์มาก แต่พระองค์สามารถปกครองประเทศได้ดี ทำให้ประเทศอังกฤษจัดเป็นประเทศที่เกิดอำนาจและทำให้เกิดความก้าวหน้ามากที่สุดของยุโรปตั้งแต่สมัยพระองค์ขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้มิได้ทรงอภิเษกสมรส แต่พระองค์เป็นสตรีที่มีความแข็งแกร่งและมีความสง่าทั้งอิริยาบถและจากสวมใส่เครื่องประดับเป็นอย่างยิ่ง

 

ลักษณะต้นแบบโบราณ
ลักษณะการนำต้นแบบมาพัฒนาใหม่ หรือมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ
ลักษณะการออกแบบรูปแบบใหม่
ลักษณะการออกแบบข้ามวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุดก่อนประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับอารยธรรมโบราณ
ศิลปะเครื่องประดับอียิปต์ (Egypt)
ยุค Middle Kingdom หรือยุคอาณาจักรกลาง
ยุค New Kingdom หรือยุคอาณาจักรใหญ่
ศิลปะเครื่องประดับเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia)
ศิลปะเครื่องประดับมิโนอัน - ไมซีเน (Minoan - Mycenae)
ศิลปะเครื่องประดับกรีก (Greek)
ศิลปะเครื่องประดับอีทรัสกัน (Etrucan)
ศิลปะเครื่องประดับเชลติก (Celtic)
ยุค Princes
ยุควัฒนธรรม La Tene
ยุคขยายอาณาจักร
ยุคอิทธิพลของนักรบ
ศิลปะเครื่องประดับโรมัน (Rome)
ศิลปะเครื่องประดับไบแซนไทน์ (Byzantine)
ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุคประวัติศาสตร์
ศิลปะเครื่องประดับช่วงยุคกลาง
ศิลปะเครื่องประดับโกธิค (Gothic)
ศิลปะเครื่องประดับสมัยเรอนาซองค์ (Renaissance)
ศิลปะเครื่องประดับแมนเนอริส (Mannerist)
นักออกแบบเครื่องประดับ Benvenuto Cellini
การออกแบบเครื่องประดับเชิงนามธรรม
ศิลปะเครื่องประดับสมัยอลิซาเบธที่ 1
ศิลปะเครื่องประดับบาร็อค (Baroque)
การประดิษฐ์ตกแต่ง
ศิลปะเครื่องประดับโรโคโค
ศิลปะเครื่องประดับนีโอคลาสสิค
ศิลปะเครื่องประดับคาเมโอ (Cameo)
ศิลปะเครื่องประดับนโปเลียนกับโจเซฟิน (Napoleon & Josephine)
ศิลปะเครื่องประดับแบบคัทสติล (Cut Steel)
ศิลปะเครื่องประดับแบบแชทเทิลเลน (Chatelaines)
ศิลปะเครื่องประดับสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19
ศิลปะเครื่องประดับอนุรักษ์นิยม
นักออกแบบเครื่องประดับ Fortunato Pio Castellani
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อนาย Carlo Giuliano
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Peter Carl Faberge
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Eugene Fontenay
ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตนูโว (Art Nouveau)
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Rene Lalique
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Charles Lewis Tiffany
ศิลปะเครื่องประดับวิคตอเรีย (Victoria)
ศิลปะเครื่องประดับสมัยใหม่
ศิลปะเครื่องประดับช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1
นักออกแบบเครื่องประดับ Fulco di Verdura
ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตเดโค (Art Deco)
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1920
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1930
นักออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ McClelland Barclay
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1940
บริษัทที่ออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ Trifari
บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Coro
บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Boucher
บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Haskell
บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Cartier
บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Van Cleep & Arpels
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1950
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Daniel Swarovski
บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Eisenberg
บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Hobe
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1960
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Bulgari
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1970
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1980
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1990
ศิลปะเครื่องประดับหลังสมัยใหม่
ศิลปะเครื่องประดับมินิมอล (Minimalism)
ศิลปะเครื่องประดับเชิงศิลปะ
ศิลปะเครื่องประดับเชิงอุตสาหกรรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย