ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ประวัติศาสตร์ศิลป์

ยุควัฒนธรรม La Tene

ยุควัฒนธรรม La Tene อยู่ในช่วง 500 ปีก่อนคริสตศักราช เป็นสมัยที่มีความเจริญทางด้านศิลปะแล้ว โดยกลุ่มชาวเชลติกสมัย Hallsatt ช่วงยุคสุดท้าย แต่เมื่อเข้ายุควัฒนธรรม La Tene จะมีศิลปะที่แตกต่างกัน โดยเป็นกลุ่มชนที่มีความชื่นชอบในการผลิตผลงานทางศิลปะโดยเฉพาะเครื่องทอง เครื่องประดับ และการตกแต่งอาวุธต่างๆ สมัยราชวงศ์แรกมี Herodotus เข้ามายังกลุ่มชาวเชลติกโดยสงครามเปอร์เซีย ขณะเดียวกันโรมันก็ต้องการรวบสามดินแดน ได้แก่ Celtic Belgae และ Aquitani เข้าด้วยกันในสงคราม Gallic จึงทำให้ดินแดนของกลุ่มชาวเชลติก มีสงครามอยู่ต่อเนื่องและเป็นที่ต้องการของชนชาติอื่นๆ เนื่องจากเป็นดินแดนที่เป็นทางผ่านของศูนย์กลางทางการค้าของศูนย์กลางต่างๆ แต่ชาวยุโรปหลายชนชาติก็ได้ยกย่องช่างฝีมือของชาวเชลติกมิใช่น้อย เพราะสามารถสร้างสรรค์ศิลปะขนาดใหญ่ให้มีความสวยงามได้เป็นอย่างดี และมีเอกลักษณ์การออกแบบของชาวเชลติกที่ชัดเจน โดยเฉพาะลวดลายที่ใช้ในการออกแบบสิ่งของต่างๆ

การออกแบบสิ่งของและเครื่องประดับยุควัฒนธรรม La Tene มีแรงบันดาลใจจากพืชพรรณธรรมชาติของใบไม้ ต้นไม้ มีต่อเส้นโค้งที่เชื่อมกันเป็นแพทเทิร์น มีการขดเส้นโค้งงอของทรงกลม หรือการใช้เส้นโค้งที่ขดไปมา ลักษณะเป็นนามธรรม มีการวางแพทเทิร์นลวดลายทั้งเอกภาพ การซ้ำลวดลายไปมาและลวดลายที่ต่อเนื่องกัน จัดองค์ประกอบแบบสมมาตรเท่ากันซ้าย ขวา รวมทั้งสมมาตรแบบศูนย์กลาง ซึ่งในช่วงสมัยนั้นรูปทรงการออกแบบเช่นนี้เรียกรูปทรงเหล่านี้ว่า pelta นำมาใช้ในการตกแต่งเครื่องประดับ ของใช้ รวมทั้งการตกแต่งอาวุธ โดยเฉพาะด้ามดาบและโล่ ได้รับชื่อเสียงเป็นอันมาก จนทำให้เครื่องประดับยุควัฒนธรรม La Tene จัดเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะชาวเชลติก นอกจากนี้ยังมีแรงบันดาลใจในการออกแบบลวดลายเครื่องประดับที่ได้รับอิทธิพลจากทางตะวันตกและทางแอตแลนติก ส่วนมากมันนำรูปแบบกรีกกับอิทรัสกันมาเป็นแรงบันดาลในอีกเช่นกัน

 

ลักษณะต้นแบบโบราณ
ลักษณะการนำต้นแบบมาพัฒนาใหม่ หรือมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ
ลักษณะการออกแบบรูปแบบใหม่
ลักษณะการออกแบบข้ามวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุดก่อนประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับอารยธรรมโบราณ
ศิลปะเครื่องประดับอียิปต์ (Egypt)
ยุค Middle Kingdom หรือยุคอาณาจักรกลาง
ยุค New Kingdom หรือยุคอาณาจักรใหญ่
ศิลปะเครื่องประดับเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia)
ศิลปะเครื่องประดับมิโนอัน - ไมซีเน (Minoan - Mycenae)
ศิลปะเครื่องประดับกรีก (Greek)
ศิลปะเครื่องประดับอีทรัสกัน (Etrucan)
ศิลปะเครื่องประดับเชลติก (Celtic)
ยุค Princes
ยุควัฒนธรรม La Tene
ยุคขยายอาณาจักร
ยุคอิทธิพลของนักรบ
ศิลปะเครื่องประดับโรมัน (Rome)
ศิลปะเครื่องประดับไบแซนไทน์ (Byzantine)
ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุคประวัติศาสตร์
ศิลปะเครื่องประดับช่วงยุคกลาง
ศิลปะเครื่องประดับโกธิค (Gothic)
ศิลปะเครื่องประดับสมัยเรอนาซองค์ (Renaissance)
ศิลปะเครื่องประดับแมนเนอริส (Mannerist)
นักออกแบบเครื่องประดับ Benvenuto Cellini
การออกแบบเครื่องประดับเชิงนามธรรม
ศิลปะเครื่องประดับสมัยอลิซาเบธที่ 1
ศิลปะเครื่องประดับบาร็อค (Baroque)
การประดิษฐ์ตกแต่ง
ศิลปะเครื่องประดับโรโคโค
ศิลปะเครื่องประดับนีโอคลาสสิค
ศิลปะเครื่องประดับคาเมโอ (Cameo)
ศิลปะเครื่องประดับนโปเลียนกับโจเซฟิน (Napoleon & Josephine)
ศิลปะเครื่องประดับแบบคัทสติล (Cut Steel)
ศิลปะเครื่องประดับแบบแชทเทิลเลน (Chatelaines)
ศิลปะเครื่องประดับสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19
ศิลปะเครื่องประดับอนุรักษ์นิยม
นักออกแบบเครื่องประดับ Fortunato Pio Castellani
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อนาย Carlo Giuliano
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Peter Carl Faberge
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Eugene Fontenay
ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตนูโว (Art Nouveau)
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Rene Lalique
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Charles Lewis Tiffany
ศิลปะเครื่องประดับวิคตอเรีย (Victoria)
ศิลปะเครื่องประดับสมัยใหม่
ศิลปะเครื่องประดับช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1
นักออกแบบเครื่องประดับ Fulco di Verdura
ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตเดโค (Art Deco)
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1920
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1930
นักออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ McClelland Barclay
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1940
บริษัทที่ออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ Trifari
บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Coro
บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Boucher
บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Haskell
บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Cartier
บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Van Cleep & Arpels
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1950
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Daniel Swarovski
บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Eisenberg
บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Hobe
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1960
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Bulgari
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1970
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1980
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1990
ศิลปะเครื่องประดับหลังสมัยใหม่
ศิลปะเครื่องประดับมินิมอล (Minimalism)
ศิลปะเครื่องประดับเชิงศิลปะ
ศิลปะเครื่องประดับเชิงอุตสาหกรรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย