ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ประวัติศาสตร์ศิลป์

ศิลปะเครื่องประดับเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia)

ต่อมาไม่ไกลจากอาณาจักรอียิปต์มากนัก ได้มีอีกดินแดนหนึ่งที่มีความเจริญเท่าเทียมกัน คือ อาณาจักรเมโสโปเตเมีย ซึ่งอยู่แถบแม่น้ำไทกริส ยูเฟรติส อยู่ในช่วง 4,000-333 ปีก่อนคริสตศักราช มีมนุษย์อาศัยอยู่หลายหลากชนชาติ เช่น บริเวณคาบสมุทรเปอร์เซีย มีชาวสุเมเรียนอาศัยอยู่ในอาณาจักรนี้ และมีเมืองบาบิโลนเป็นเมืองหลวง หลังจากที่ชาว อะมอรีตได้ชัยชนะชาวสุเมเรียนกับชาวอัคคัด โดยมีกษัตริย์ฮัมมูราบีเป็นประมุข ช่วง 1792-1750 ปีก่อนคริสตศักราช หลังจากนี้ดินแดนแห่งนี้มีแต่การรบพุ่ง จนกระทั้งถึง 1,000 ปีก่อนคริสตศักราช ชาวอัสซีเรียนได้ยึดดินแดนแห่งนี้ แต่เมื่อถึง 612 ปีก่อนคริสตศักราช ชาวซาดีนแห่งบาบิโลนได้ยึดเมืองนิเนเวของอัสซีเรียนได้ ทำให้ทั้งบาบิโลนและอัสซีเรียนอยู่ภายใต้ชาวซาดีนเมื่อถึง 539 ปีก่อนคริสตศักราช ทั้งหมดนี้จึงตกอยู่ภายใต้ชาวเปอร์เซียทั้งหมด โดยมีซีรุสเป็นผู้ครองนคร

ผลงานทางด้านเครื่องประดับของเมโสโปเตเมียนั้น มีความงดงามที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในช่วงระหว่าง 2,700 และ 2,300 ปีก่อนคริสตศักราช สิ่งของมีค่าที่ขุดค้นพบที่สุสานราชวงศ์กษัตริย์ที่เมืองเออร์นั้นเป็นที่รู้จักกันดี โดยเฉพาะพระราชินี Pu-abi มีเครื่องประดับที่เป็นใบไม้ดอกไม้ ซึ่งเป็นงานออกแบบเพื่อการตกแต่งที่สวยงาม เป็นผลงานที่มีความประณีตสูง มีการทำแผ่นทอง ดุนลาย และสร้างลวดลายได้อย่างละเอียด โดยมากผลิตเครื่องประดับของเมโสโปเตเมียนิยมใช้เทคนิคการเคาะทุบด้วยค้อนในการขึ้นรูปทรง และการใช้ตะปูหัวแบบต่างๆ มาตกแต่งรายละเอียด จึงทำให้ผลงานเครื่องประดับของเมโสโปเตเมียมีความงดงาม

ส่วนการร้อยเครื่องประดับในเมโสโปเตเมียปรากฏเมื่อประมาณ 2,500 ปีก่อนคริสตศักราช โดยราชวงศ์ชาวสุเมเรี่ยน ที่เมืองเออร์ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมโสโปเตเมียในสมัยสมเด็จพระราชินี Pu-abi อีกเช่นกัน โดยมีการจ้างช่างฝีมือ มีการทำเทคนิคของช่างทอง มีการทำลูกปัดเป็นรูปแตงโม มีเทคนิคการผลิตเครื่องประดับเป็นแบบเฉพาะของชาวสุเมเรี่ยน ถึงแม้ว่าการใช้ทองคำเป็นรูปแบบที่ปรากฏหลังจากนั้นก็ตาม เครื่องปะดับของชาวเมโสโปเตเมียได้มีความงดงามมากขึ้น ผลงานการร้อยลูกปัดเป็นเครื่องประดับของชาวสุเมเรี่ยนนั้น ส่วนใหญ่ปรากฏวัสดุ 5 ชนิด ด้วยกัน ได้แก่ คาร์เนลเลี่ยน ลาปิสลาซูลี่ อาเกท ทองคำและโลหะเงิน เนื่องจากเป็นวัสดุที่ใช้ในการควบคุมการออกแบบการใช้สีและเพื่อตามความเชื่อเกี่ยวกับพละกำลัง จึงนิยมมาสวมใส่เฉพาะโอกาสสำคัญ นอกจากนี้ช่างฝีมือชาวสุเมเรี่ยนยังมีความชำนาญในการเจียระไนอัญมณี จึงปรากฏรูปทรงอัญมณีรูปแบบต่างๆ อย่างสวยงาม

 

ลักษณะต้นแบบโบราณ
ลักษณะการนำต้นแบบมาพัฒนาใหม่ หรือมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ
ลักษณะการออกแบบรูปแบบใหม่
ลักษณะการออกแบบข้ามวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุดก่อนประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับอารยธรรมโบราณ
ศิลปะเครื่องประดับอียิปต์ (Egypt)
ยุค Middle Kingdom หรือยุคอาณาจักรกลาง
ยุค New Kingdom หรือยุคอาณาจักรใหญ่
ศิลปะเครื่องประดับเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia)
ศิลปะเครื่องประดับมิโนอัน - ไมซีเน (Minoan - Mycenae)
ศิลปะเครื่องประดับกรีก (Greek)
ศิลปะเครื่องประดับอีทรัสกัน (Etrucan)
ศิลปะเครื่องประดับเชลติก (Celtic)
ยุค Princes
ยุควัฒนธรรม La Tene
ยุคขยายอาณาจักร
ยุคอิทธิพลของนักรบ
ศิลปะเครื่องประดับโรมัน (Rome)
ศิลปะเครื่องประดับไบแซนไทน์ (Byzantine)
ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุคประวัติศาสตร์
ศิลปะเครื่องประดับช่วงยุคกลาง
ศิลปะเครื่องประดับโกธิค (Gothic)
ศิลปะเครื่องประดับสมัยเรอนาซองค์ (Renaissance)
ศิลปะเครื่องประดับแมนเนอริส (Mannerist)
นักออกแบบเครื่องประดับ Benvenuto Cellini
การออกแบบเครื่องประดับเชิงนามธรรม
ศิลปะเครื่องประดับสมัยอลิซาเบธที่ 1
ศิลปะเครื่องประดับบาร็อค (Baroque)
การประดิษฐ์ตกแต่ง
ศิลปะเครื่องประดับโรโคโค
ศิลปะเครื่องประดับนีโอคลาสสิค
ศิลปะเครื่องประดับคาเมโอ (Cameo)
ศิลปะเครื่องประดับนโปเลียนกับโจเซฟิน (Napoleon & Josephine)
ศิลปะเครื่องประดับแบบคัทสติล (Cut Steel)
ศิลปะเครื่องประดับแบบแชทเทิลเลน (Chatelaines)
ศิลปะเครื่องประดับสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19
ศิลปะเครื่องประดับอนุรักษ์นิยม
นักออกแบบเครื่องประดับ Fortunato Pio Castellani
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อนาย Carlo Giuliano
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Peter Carl Faberge
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Eugene Fontenay
ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตนูโว (Art Nouveau)
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Rene Lalique
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Charles Lewis Tiffany
ศิลปะเครื่องประดับวิคตอเรีย (Victoria)
ศิลปะเครื่องประดับสมัยใหม่
ศิลปะเครื่องประดับช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1
นักออกแบบเครื่องประดับ Fulco di Verdura
ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตเดโค (Art Deco)
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1920
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1930
นักออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ McClelland Barclay
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1940
บริษัทที่ออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ Trifari
บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Coro
บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Boucher
บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Haskell
บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Cartier
บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Van Cleep & Arpels
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1950
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Daniel Swarovski
บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Eisenberg
บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Hobe
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1960
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Bulgari
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1970
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1980
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1990
ศิลปะเครื่องประดับหลังสมัยใหม่
ศิลปะเครื่องประดับมินิมอล (Minimalism)
ศิลปะเครื่องประดับเชิงศิลปะ
ศิลปะเครื่องประดับเชิงอุตสาหกรรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย