ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ประวัติศาสตร์ศิลป์

ศิลปะเครื่องประดับอียิปต์ (Egypt)

ช่วงเวลา 2,000 ปีก่อนคริสตศักราช มีการใช้แหวนครั้งแรกในสมัยอียิปต์โบราณ ออกแบบโดยการใช้เส้นลวดทองคำมาขดเป็นลวดลาย มีหลายขนาดตามนิ้วมือ และมีกำไลมือ แต่การขุดค้นพบเครื่องประดับอียิปต์ที่มีชื่อเสียง คือ การค้นพบสุสานตูตันคาเมน ซึ่งมีอายุเมื่อประมาณ 1,350 ปีก่อนคริสตศักราช จัดเป็นการค้นพบที่ทำให้การออกแบบเครื่องประดับมีรูปแบบที่น่าสนใจยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของอียิปต์นั้นเอง

ศิลปะอียิปต์เป็นศิลปะโบราณที่เป็นที่รู้จักกันดี เป็นศิลปะที่มีความเก่าแก่ที่สุด และมีอิทธิพลต่อศิลปะต่างๆ ของตะวันตกเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการขุดค้นพบสิ่งของมีค่าสุสานฟาโรห์ตุตันคาร์เมน ทำให้โลกได้เห็นถึงความน่าอัศจรรย์ของศิลปะอียิปต์ที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งและแสดงถึงอารยธรรมอันเก่าแก่ที่มีค่ายิ่ง

อารยธรรมอียิปต์โบราณได้แบ่งประวัติศาสตร์ออกเป็น 3 ยุคใหญ่ๆ ได้แก่

  • ยุค Old Kingdom หรือยุคอาณาจักรเก่า อยู่ในช่วง 3,000-2,700 ก่อนคริสตศักราช
  • ยุค Middle Kingdom หรือยุคอาณาจักรกลาง อยู่ในช่วง 2,100-1,700 ปีก่อนคริสตศักราช
  • ยุค New Kingdom หรือยุคอาณาจักรใหม่ อยู่ในช่วง 1,550-1,100 ปีก่อนคริสตศักราช
  • ยุค Old Kingdom หรือยุคอาณาจักรเก่า

เมื่อประมาณ 3,000-2,700 ก่อนคริสตศักราช เป็นยุคแรกของอาณาจักรอียิปต์ มีเมืองเมมฟีสเป็นศูนย์กลาง มีการแบ่งชนชั้นฐานะ ดังนั้นการสร้างที่อยู่อาศัยจึงมีการแบ่งตามชนชั้น เช่น สร้างด้วยไม้กับต้นกก หรือสร้างด้วยอิฐโคลนและฉาบปูน ทำให้เกิดมาสตาบา หลุมฝังศพรูปแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า และต่อมาจึงมีการพัฒนาสุสานแบบปิระมิด โดยมีขนาดสุสานที่ใหญ่ขึ้น และสร้างซ้อนขึ้นไปเป็นชั้นๆ และต่อมารจึงจะเป็นแบบเรียบอย่างที่ได้รู้จักกัน ส่วนเสาและหัวเสามีการแต่งลวดลาย ได้แก่ หัวเสาแบบหัวบาน หัวเสาแบบหัวตูม หัวเสาแบบปาปิรุส และหัวเสาแบบใบปาล์ม มีการใช้อักษรภาพ หรืออักษรฮีโรกีฟฟิค โดยมีลักษณะพิเศษอยู่ที่ใบหน้าที่มองด้านข้างแต่ดวงตามองทางตรง ไหล่เป็นด้านหน้าแต่ละโพกกับขาเป็นด้านหลัง

 

ลักษณะต้นแบบโบราณ
ลักษณะการนำต้นแบบมาพัฒนาใหม่ หรือมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ
ลักษณะการออกแบบรูปแบบใหม่
ลักษณะการออกแบบข้ามวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุดก่อนประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับอารยธรรมโบราณ
ศิลปะเครื่องประดับอียิปต์ (Egypt)
ยุค Middle Kingdom หรือยุคอาณาจักรกลาง
ยุค New Kingdom หรือยุคอาณาจักรใหญ่
ศิลปะเครื่องประดับเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia)
ศิลปะเครื่องประดับมิโนอัน - ไมซีเน (Minoan - Mycenae)
ศิลปะเครื่องประดับกรีก (Greek)
ศิลปะเครื่องประดับอีทรัสกัน (Etrucan)
ศิลปะเครื่องประดับเชลติก (Celtic)
ยุค Princes
ยุควัฒนธรรม La Tene
ยุคขยายอาณาจักร
ยุคอิทธิพลของนักรบ
ศิลปะเครื่องประดับโรมัน (Rome)
ศิลปะเครื่องประดับไบแซนไทน์ (Byzantine)
ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุคประวัติศาสตร์
ศิลปะเครื่องประดับช่วงยุคกลาง
ศิลปะเครื่องประดับโกธิค (Gothic)
ศิลปะเครื่องประดับสมัยเรอนาซองค์ (Renaissance)
ศิลปะเครื่องประดับแมนเนอริส (Mannerist)
นักออกแบบเครื่องประดับ Benvenuto Cellini
การออกแบบเครื่องประดับเชิงนามธรรม
ศิลปะเครื่องประดับสมัยอลิซาเบธที่ 1
ศิลปะเครื่องประดับบาร็อค (Baroque)
การประดิษฐ์ตกแต่ง
ศิลปะเครื่องประดับโรโคโค
ศิลปะเครื่องประดับนีโอคลาสสิค
ศิลปะเครื่องประดับคาเมโอ (Cameo)
ศิลปะเครื่องประดับนโปเลียนกับโจเซฟิน (Napoleon & Josephine)
ศิลปะเครื่องประดับแบบคัทสติล (Cut Steel)
ศิลปะเครื่องประดับแบบแชทเทิลเลน (Chatelaines)
ศิลปะเครื่องประดับสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19
ศิลปะเครื่องประดับอนุรักษ์นิยม
นักออกแบบเครื่องประดับ Fortunato Pio Castellani
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อนาย Carlo Giuliano
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Peter Carl Faberge
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Eugene Fontenay
ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตนูโว (Art Nouveau)
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Rene Lalique
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Charles Lewis Tiffany
ศิลปะเครื่องประดับวิคตอเรีย (Victoria)
ศิลปะเครื่องประดับสมัยใหม่
ศิลปะเครื่องประดับช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1
นักออกแบบเครื่องประดับ Fulco di Verdura
ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตเดโค (Art Deco)
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1920
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1930
นักออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ McClelland Barclay
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1940
บริษัทที่ออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ Trifari
บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Coro
บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Boucher
บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Haskell
บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Cartier
บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Van Cleep & Arpels
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1950
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Daniel Swarovski
บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Eisenberg
บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Hobe
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1960
นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Bulgari
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1970
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1980
ศิลปะเครื่องประดับยุค 1990
ศิลปะเครื่องประดับหลังสมัยใหม่
ศิลปะเครื่องประดับมินิมอล (Minimalism)
ศิลปะเครื่องประดับเชิงศิลปะ
ศิลปะเครื่องประดับเชิงอุตสาหกรรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย