ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้

อุทิศ สังขรัตน์

ท้องถิ่นภาคใต้ : อาณานิคมแห่งรัฐ และตัวตนของท้องถิ่น
พื้นที่ความทรงจำ : ภาพประกอบสร้าง กับ ศูนย์กลางที่เปลี่ยนไป
พื้นที่ความทรงจำ : ปฏิบัติการทางสังคม
จาก “พื้นที่ความทรงจำ” สู่ “พื้นที่และชุมชนประวัติศาสตร์”
พื้นที่อันเป็นปริมณฑลของความศักดิ์สิทธิ์
พื้นที่อันเกิดจากปรากฏการณ์ทางสังคม
พื้นที่อันเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
พื้นที่อันเป็นวิถีวัฒนธรรมชุมชน
บทสรุป
เอกสารอ้างอิง

จาก “พื้นที่ความทรงจำ” สู่ “พื้นที่และชุมชนประวัติศาสตร์”

พื้นที่ความทรงจำทั้งที่เป็นความทรงจำส่วนบุคคล และความทรงจำร่วมของคนในสังคมล้วนถูกสร้างความหมายอันนำไปสู่การปฏิบัติการทางสังคม และปฏิบัติการดังกล่าวได้ หล่อหลอมชุมชนให้เกิดอัตลักษณ์ และ กลายเป็นพลังทางสังคม

แม้เรื่องราว “บางฉาก/บางตอน ของอดีต” ที่ก่อรูปขึ้นใหม่ภายใต้มโนภาพความทรงจำทั้งของปัจเจกและสังคม แต่ พลังอย่างหนึ่งที่สามารถเห็นได้ก็คือการระลึกถึง “ชุมชน” อันเป็นตัวตนของสังคม การเก็บข้อมูลของทีมยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ จึงมีทั้งภาพใหม่ (มโนทัศน์ของทีมยุววิจัย) และภาพเก่า (มโนทัศน์ของผู้ให้สัมภาษณ์) แต่เมื่อมาหลอมรวมกันแล้ว ภาพของเหตุการณ์ หรือฉากอดีตของชุมชนก็ถูกสะท้อนออกมาให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภายใต้พื้นที่ความทรงจำอันหลากหลาย

 

อย่างไรก็ดี ผู้เขียนเห็นว่าในงานวิจัยอันหลากหลายของคณะยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ ที่ได้นำพื้นที่ความทรงจำมาเชื่อมโยงสู่พื้นที่ประวัติศาสตร์ชุมชน มีประเด็นภาพรวมที่น่าสนใจหลายประเด็น แต่ผู้เขียน “เลือกหยิบ” บางบริบทของพื้นที่ความทรงจำมาวิเคราะห์ ในภาพรวม ดังนั้นการ “เลือกหยิบ” จึงไม่สามารถที่ครอบคลุมโครงการวิจัยฯทุกบริบท (context) และหากถามว่าทำไมถึง “เลือกหยิบ” และ “เลือกไม่หยิบ” คำตอบก็คือบริบทที่เลือกหยิบเป็นประเด็นเหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์การสร้างพื้นที่ความทรงจำที่ครอบคลุมและสามารถเป็นตัวแทน “พื้นที่ความทรงจำ” ได้ทั้ง 2 ลักษณะ คือ พื้นที่พิเศษ (ปริมณฑลความศักดิ์สิทธิ์/ปรากฏการณ์ทางสังคม/ปรากฏการณ์ธรรมชาติ) และพื้นที่ปกติ (พื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรม)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย